HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ TEBLİĞİ YAYINLANDI

Bu Tebliğ ile, Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar’da yer alan usul ve esaslar kapsamında, ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi, hayvansal üretimin artırılması ve kayıt altına alınması amacıyla, anaç sığır, anaç manda, damızlık anaç koyun ve keçi, tiftik keçisi, ipekböceği, arı, su ürünleri yetiştiricilerinin, seralarda polinasyon amaçlı bombus arısı alıp kullanan üreticilerin, suni tohumlamadan doğan buzağıların, kaba yem açığının kapatılması amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilerin, çiğ süt üreticilerinin, hayvan hastalıklarının önlenmesi için tazminatlı hayvan hastalıklarının, ari işletmeler kurulabilmesi için hastalıktan ari işletmelerin, hastalıklara karşı programlı aşı uygulayıcılarının, akredite veteriner hekim uygulamalarının, hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi ile sözleşmeli besiciliğin desteklenmesi amaçlanmıştır.

Tarım Bakanlığından Çiftçiye Destekleme Ödemesi

Basın Açıklaması

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından üreticilerimize yapılmakta olan 2010 Yılı Tarımsal Destekleme ödemeleri kapsamında, 26 Mart 2010 tarihinden itibaren ödenmesine başlanacak olan Mart Ayı Tarımsal Desteklerine ilişkin 1.238.260.305 TL bugün itibariyle Ziraat Bankası hesabına geçirildi. Destekler Cuma gününden itibaren çiftçimizin hesaplarına aktarılmış olacak.