BOMBUS ARISI KULLANIMINA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

BOMBUS ARISI KULLANIMINA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA

DAİR BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2009/65)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, bombus arıcılığını ve seralarda tarımsal üretiminin geliştirilmesi, sağlıklı ve güvenilir ürünler elde edilmesi, insan ve çevre sağlığı ile yerli hayvan gen kaynaklarının korunması amacıyla hazırlanmıştır.

Sertifikalı fidan desteklemesi uzatıldı son 15 gün...

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN DESTEKLEME ÖDEMELERİ YAPILAN VE 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SÜRESİ BİTEN DESTEKLEMELER 31 OCAK 2010 A KADAR UZATILDI DESTEKLEME ALABİLMEK İÇİN SON 15 GÜN......

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

YURT İÇİ SERTİFİKALI / STANDART FİDAN KULLANIMININ

DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Türkiye ile AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Güçlendirilmesi Tarım ve Balıkçılık Hibe Programı

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesi Ülkemizin AB ile yürüttüğü katılım müzakerelerinin temel önceliklerinden birisini oluşturmaktadır. Bu sürece katkı sağlamak amacıyla Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından geliştirilen "Türkiye ile AB arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Projesi-II" Katılım Öncesi AB Mali Yardımının 2007 yılı programı kapsamında finanse edilmektedir.