Kırsal Kalkınma 5. Etap Başladı

KKYDP 5.Etap Programı, tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi ile ilgili aşağıdaki konuları kapsar.


I. Ekonomik yatırımlar,

a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı,