Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) hububat alım politikasını bir an önce açıklamalı

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, TMO'ya seslenerek, "Müdahale fiyatı, Ziraat Odalarının buğday maliyeti dikkate alınarak açıklanmalı" dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) hububat alım politikasını bir an önce açıklamasını istedi. Bayraktar, yazılı açıklamasında, "Ülkemizde 2 yıldır yaşanan kuraklığın ardından bu yıl buğdayda 20 milyon tona yakın bir rekolte bekleniyor. Hasat, Çukurova ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde başlamıştır. Ancak henüz piyasa oluşmamış, tüccar ve sanayici dahil herkes TMO'nun açıklayacağı fiyat ve alım politikasını beklemektedir. TMO, çiftçilerimizin beklentilerine uygun ve etkin bir alım politikası uygulamalıdır" dedi.

** Bayraktar, açıklamasını şöyle sürdürdü: "TMO müdahale fiyatlarını açıklamakla kalmamalı, alım merkezlerini artırarak hasat döneminde ürününü acilen satmak zorunda olan çiftçilerimizi toplayıcıların eline bırakmamalıdır. Sürekli ve hızlı alım yapmalıdır. Alımlar peşin yapılmalıdır. Hububat primleri yeniden gözden geçirilerek artırılmalı, prim miktarları üretim döneminden önce açıklanmalıdır. TMO'nun kar amacı gütmeyen bir müdahale kurumu haline gelmesi için gerekli mevzuat değişiklikleri gerçekleştirilmelidir. Böylece TMO, alımlarda görev zararını düşünmeden üretici ve tüketici lehine bir politika izlemelidir."

Ülkemizde iki yıldır yaşanan kuraklığın ardından, bu yıl buğdayda 20 milyon tona yakın bir rekolte beklendiğini belirten Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar şunları söyledi:

"Hasat, Çukurova ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde başlamıştır. Ancak henüz piyasa oluşmamış, tüccar ve sanayici dahil herkes TMO'nun açıklayacağı fiyat ve alım politikasını beklemektedir.

Bu ortamda, borsalarda gerçekleşen bazı muamelelerden fiyatların düşmeye başladığı gözlenmektedir.

İki yıldır yaşanan kuraklık ve girdilerdeki fiyat artışlarını karşılamayan ürün fiyatları nedenleriyle çiftçilerimizin aşırı borçlu hale gelmesi, hasatla birlikte ürünün büyük bir bölümünün hemen pazara arz edileceğini göstermektedir.

Dünya fiyatları da sürekli gerilemektedir.

Bu koşullarda Türkiye, Dahilde İşleme Rejimi (DIR) kapsamında ürün ithalatına herhangi kısıtlama getirmemektedir. DIR kapsamında ihraç edilen ürünlerde kontroller yeterli olmadığından, bu kapsamda hak edilen üründen daha fazla ithalat yapılmaktadır. Dolayısıyla DIR kapsamda dahi olsa ülkemize giren ucuz buğday yurt içi piyasaları olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle, hububat pazarlama döneminde ithalatın tamamen durulması gerekmektedir.

Ayrıca, mevcut şartlarda piyasaya müdahale zorunlu hale gelmiştir.

Bu yıl AB'ye uyum kapsamında yürürlüğe giren yönetmeliğe göre TMO, 1 Hazirandan önce piyasaya müdahale etmeyecek, 3 tonun altında ürün almayacak ve 1 Kasım itibarıyla da sadece çiftçiden değil tüccardan da alım yapacaktır.

TMO, çiftçilerimizin beklentilerine uygun ve etkin bir alım politikası uygulamak suretiyle, alın teri ve emeklerinin karşılığını almalarını sağlamalıdır.

2009 yılı Hububat alımlarında çiftçi beklentileri:

1.    TMO, biran önce Ziraat Odalarının buğday maliyetini göz önüne alarak, müdahale fiyatlarını açıklamalıdır.

2.    TMO, alım merkezlerini artırarak, hasat döneminde ürününü acilen satmak zorunda olan çiftçilerimizi toplayıcıların eline bırakılmamalıdır. Sürekli ve hızlı alım yapmalıdır.

3.    Alımlar peşin yapılmalıdır. Hasat sezonunda 35 gün bile çiftçi için oldukça uzun bir vadedir.

4.    TMO'nun kar amacı gütmeyen bir müdahale kurumu haline gelmesi için gerekli mevzuat değişiklikleri yapılmalıdır. Böylece TMO, alımlarda görev zararını düşünmeden, üretici ve tüketici lehine bir politika izlemelidir.

5.    Hububat primleri yeniden gözden geçirilerek artırılmalı, prim miktarları üretim döneminden önce açıklanmalıdır.

6.    Pazarlama döneminde normal ve DIR kapsamında ithalata izin verilmemeli, ihracatçıları desteklemek için başka araçlar kullanılmalıdır.

Hasat sezonu başlamış ve Ağustos ayına kadar Ülke genelinde yayılarak devam edecektir. TMO, çiftçilerimizin beklentilerini de göz önüne alarak, alım politikasını bir an önce açıklamalıdır."