Domates Güvesi (tuta absoluta)'ya karşı Tarım Bakanlığı Destekleme yapacaktır.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarafından öncelikle Domates Güvesi (tuta absoluta) olmak üzere bitki hastalık ve zararlılarına karşı kullanılan kimyasal mücadeleyi azaltmak amacı ile biyolojik ve biyoteknolojik mücadele yapan üreticilere 2010-2011 yılı için örtüaltı üreticilerine alan bazlı destekleme yapacaktır.

Uygun serası olan ve üretici kayıt defteri tutan üreticiler desteklenecek olup Başvuru tarih ve şartlarının belirleneceği tebliğ daha sonra yayımlanmak üzere aşağıdaki desteklemeler yapılacaktır..

a-Tül Kullananlara 70 TL/dekar,

 

 

 

b-Feromon+Tuzak Kullananlara 30 TL/dekar,

 

 

c-Tekniğine uygun olarak faydalı böcek salımı yapanlara 100 TL/dekar,

ç-Tül ve Feromon+Tuzak Kullananlara 100 TL/dekar,

d-Feromon+ tuzak ve Tekniğine uygun olarak faydalı böcek salımı yapanlara 130 TL/dekar,

e-Tül ve Tekniğine uygun olarak faydalı böcek salımı yapanlara 170 TL/dekar,

f-Tül,Feromon tuzağı + Tekniğine uygun olarak faydalı böcek salımı yapanlara 200 TL/dekar.