2016-2017 Balıkçılık Av Sezonu Açılışı Basın Açıklaması

2016-2017 Balıkçılık Sezon Açılışı ile 4/1 Numaralı Ticari ve 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğlerin Yürürlüğe Girişine İlişkin Bilgi Notu

Gırgır ve trol ağları ile avcılık faaliyetinde bulunan balıkçılar için 15 Nisan'da başlayan genel av yasağı, Akdeniz'de 15 Eylül diğer denizlerimizde 1 Eylül'de sona ererek yeni av sezonu başlayacaktır.

Bakanlığımız deniz ve içsularımızdaki su ürünleri stoklarının korunması ve sürdürülebilir işletilmesini sağlamak amacıyla 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve buna ait Yönetmelik uyarınca ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen iki ayrı tebliğ hazırlamakta ve Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe koymaktadır.

 

Bu tebliğler kapsamında su ürünleri avcılığına tür, boy, yer, zaman avlanma araçları bakımından düzenlemeler getirilmektedir. Bu düzenlemelerin ana hedefi su ürünlerine yaşamları boyunca en az bir kez üreme imkânı sağlayarak sürdürülebilir balıkçılığı tesis etmektir.

Su ürünleri stoklarının sürdürülebilir işletilmesini sağlamak amacıyla, tebliğlerde korumacı yaklaşım benimsenmekle birlikte, deniz ve içsularımızda bulunan su ürünlerinin getirilen düzenlemelere uygun olarak avcılığına imkân tanınarak ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır.

            Tebliğ hazırlanırken, bilimsel kuruluşların, ilgili kamu kuruluşlarının, İl müdürlüklerimiz ile su ürünleri araştırma enstitülerinin, su ürünleri kooperatif ve birliklerinin, sivil toplum kuruluşlarının, amatör balıkçı örgütlerinin görüşlerine başvurulmuştur.

            Alınan görüşler, 27 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Su Ürünleri İstişare Kurulu toplantısında paydaşların katılımıyla değerlendirilmiş, 1 Eylül 2016 - 31 Ağustos 2020 döneminde uygulanacak olan, 4/1 Numaralı Ticari ve 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen yeni tebliğler bu doğrultuda hazırlanmış, 13 Ağustos 2016 tarihinde 29800 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmak yürürlüğe girmiştir.

            Uygulamaya konulan 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığı Düzenleyen Tebliğle getirilen başlıca yeni düzenlemelere bakıldığında; 

- Av baskısının azaltılması amacıyla Gemlik körfezinde bir kısım alan gırgır avcılığına kapatılmıştır.

-Kalkan balığı avcılığı yapacak balıkçı gemisi sahiplerine özel avcılık izni alma zorunluluğu getirilmiştir.

-Üreme göçü yapan anaç balıkların korunması amacıyla voli ya da alamana olarak adlandırılan ağlarının kullanımı 15 Nisan – 15 Mayıs tarihleri arasında yasaklanmıştır.

- İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında 15 Nisan - 15 Mayıs tarihleri arasında ağ dalyanlar kurulamayacaktır.

- Üretim miktarı oldukça düşen, Orfoz ve Lagos balıklarının stoklarının iyileştirilmesi amacıyla avlanmalarına yasaklama getirilmiştir.

- Koruma Bölgesi niteliğinde ve gırgır avcılığına kapalı olan İstanbul, adalar civarında voli ağlarının kullanımı da yasakla getirilmiştir.

- Marmara Denizinde 15 Eylül - 31 Ekim 2016 tarihleri arasında 1,5 ay süreyle belirlenen şartlar altında ve Bakanlığın kontrolünde ışıkla avcılık yapılabilecektir. Ancak avcılığın durumu göz önünde bulundurularak Bakanlığın, gerekli görmesi durumunda sezon içi dâhil, ışıkla avcılığa kısıtlama veya tamamen yasaklama yetkisi bulunmaktadır.

Sürdürülebilir balıkçılığının sağlanmasında balıkçılarımızın tebliğler kapsamında getirilen düzenlemelere uymaları, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeleri önem arz etmektedir.

Denizlerimizde yapılan gözlemler ve yürütülen araştırmalara göre, bu av sezonunun verimli geçmesi beklenmektedir.

Balıkçılarımız tarafından binbir emek ve zahmetle üretilen ve insan beslenmesinde, özellikle çocukların gelişiminde, erişkin insanların sağlıklarının korunmasında ve sürdürülmesinde sayısız faydaları olan su ürünlerinin, sezonunda halkımızın bol bol tüketmesini tavsiye ediyoruz.

Uygulamaya konulan yeni tebliğlerin ülkemiz balıkçılığına hayırlı olmasını ve 2016 -2017 balıkçılık sezonunun balıkçılarımız için bol ve bereketli olmasını diliyoruz.

 

 

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.