Meyve Hastalıklarına Karşı Önerilen Kimyasal İlaçlar

fruitdis.gif

 

1-ARMUT KARA LEKESİ (Venturia pirina Aderh.)'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili MaddeAdi ve Orani

Formülasyonu

Dozu (Preparat)100lt.suya

Bakır sülfat %98 +Sönmemiş kireç

Bordo bulamacı

2kg+1 kg 1 kg+500g

Bakır oksiklorür %50

W.P.

400 g;800 g

Bakır oksit %50

W.P.

400 g;800 g

Benomyl %50

W.P.

60 g

Thiophanate - methyl %70

W.P.

60 g

Carbendazim %50

W.P.

30 g

Fenarimol 120 g/1

E.C.

30 ml

Maneb %80

W.P.

300 g

Captan %50

W.P.

150 g

Thiram %80

W.P.

150 g

Dodine %65

W.P.

100 g

Propineb %70

W.P.

250 g

Chlortalonil %75

W.P.

200 g

Dichlofluanid %50

W.P.

200 g

Difenoconazole

E.C.

10 ml

Mancozeb % 60 + Penconazole % 2.5 100 g

W.P.

100 g

 

2-ARMULARDA MEMELİ PAS HASTALIĞI (Gymnosporangium fuscum D.C.)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili MaddeAdı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu (Preparat) 100 lt. Suya

Bakır sülfat %98 + Sönmemiş kireç

Bordo bulamacı

500 - 1 kg

Bakır oksit klorür %50

W.P.

400 g

Bakır oksit %50

W.P.

400 g

 

3-YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE AĞAÇLARINDA ATEŞ YANIKLIĞI HASTALIĞI [Envinia amylovora (Burrill) Winslow et al]'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu (Preparaı) 100 lt.suya

Bakır sülfat % 98 + Sönmemiş kireç

Bulamaç*

2 kg + 1 kg

Bakır oksiklorür + Maneb% 37.5 + % 20

W.P.

400 g

Fosetyl Al

W.P.

400 g

* NOT: Bordo bulamacı ağaçların durgun olduğu dönemde uygulanır.

4-AYVA AĞAÇLARINDA MUMYA (MONİLYA) HASTALIĞI (Sclerotinia linhartiana Prill. et Del.)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu (Preparat)100 lt. Suya

Carbendazim %50

W.P.

75 g

Thiophanate - methyl, %70

W.P.

60 g

Procymidone %50

W.P.

200 g

Dodine 500 g/1

P.S.

100ml

 

5-CEVİZ ANTRAKNROZU HASTALIĞI [Gnomonia leptostyla (Fr.) [Ces. et de Not.]' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu (Preparat) 100 lt. suya

Maneb %80

W.P.

300 g

 

6-ÇİLEKLERDE KURŞUNİ KÜF HASTALIĞI (Botrytis cinerea Pers.)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Bu konuda önerilebilecek bir fungisit bulunmamaktadır.

7- ELMA AĞAÇLARINDA ÇİNKO NOKSANLIĞI NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu (Preparat) 100 lt. suya

12 element çinko

içeren metexyphenol

Propon polimeri

SP

5 kg (Dormant dönemde)

1 kg + 0.5 kg sönmemis kireç

(Yapraklı dönemde)

Çinko sülfat %97

Kristal

5 kg (Dormant dönemde),

1 kg + 0.5 kg sönmemiş

kireç (Yapraklı dönemde)

 

8-ELMA AĞAÇLARINDA DEMİR NOKSANLIĞINA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu (Preparat) Ağaç Başına

Toprak İlaçlamalarında :

% 6 metalik demir(Chelate)

W,P.

50g-300g

% 5 metalik demir(Chelate)

W.P.

50 g - 300 g

FeS0490-95Karaboya

Kristal

1 kg - 3 kg

Değişik ilaç ve değişik uygulama şekillerine ve konukçuya göre kullanılacak ilaç dozları farklıllık gösterir.

Etkıli MaddeAdı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu ( Preparat) 100 lt. suya

Yaprak ilaçlamaları:

Meyve Ağacı

% 5 metalik demir

% 6metalik demir

Elma

%0.3

%0.1

Armut

%0.2

%0.1

Şeftali

%0.1

% 0.05

Kiraz

%0.15

% 0.08

Erik

%0.15

% 0.08

Ayva

% 0.25

%0.1

Toprak ilaçlamalarında:

Ağaç yaşı ve gelişmesi gözönüne alınarak, 2-6 yaşlı ağaçlar için 50 - 100 g, 6 - 10 yaşlı ağaçlar için 100 - 200 g, 10 - 15 yaşlı ağaçlar için 200 - 300 g % 6 metalik demir prepa-ratı kullanılmaktadır.

Karaboya ise, yine ağacın yaşı ve gelişimi gözönünde bulundurularak ağaç başına 1 -3 kg olarak kullanılmalıdır.

9-ELMA KARA LEKESİ [Veııturia inaegmalis (Cke-)Wint] NE KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve oranı

Formülasyonııu

Dozu (Preparat)100 lt suya

Bakır sülfat %98+Sönmemiş kireç

Bordo bulamacı

2kg+l kg , 1 kg+500 g

Bakır oksiklorür %50

W.P.

400 g ; 800 g

Bakır oksit %50

W.P.

400 g ; 800 g

Benomyl %50

W.P.

60 g

Thiophanate - methyl %70

W.P.

60 g

Carbendazim %50

W.P.

30 g

Mancozeb %60+ Penconozole %2.5

W.P.

100 g

Nitrothalisoprophyl % 12.5+ Metiram %60

W.P.

250 g (çiçekten önce)

Nitrothalisoprophyl % 12.5+ Metiram %60

W.P

200 g (çiçekten sonra

Fenarimol 120g/l

E.C.

30 ml

Flusilazol 400 g/1

E.C.

5 ml

Myclobutanil 12.5g/l

E.C.

40 ml

Hexaconazole 50 g/1

S.C.

40 ml

Maneb %80

W.P.

300 g

Captan%50

W.P.

150g

Thiram%80

W.P.

150g

Metiram - Komplex %80

W.P.

200 g

Dodine%65

W.P.

100g

Bitertanol %25

W.P.

50 g

Mancozeb %80

W.P.

250 g

Propineb %70

W.P.

200 g

Dichlofluanid %50

W.P.

200 g

Nuarimol % 1 + Mancozeb % 60

W,P.

150 g

Chlorothanonil + Carbendazim450g/l+100g/l

E.C.

240 ml

Cyproconazole 50 g/1

E.C.

25 ml

Dithianon 750 g/1

S.C.

50 ml

Penbuconazole 50 g/1

E.C.

40 ml

Nuarimol 90 g/1

E.C.

30 ml

Difenoconazole 250 g/1

E.C.

10 ml

Cyproconazole + Captan % 1+%75.

W.P

150 g

Myclobutanil 1.75 + Mancozeb 60

ss

200 g

Folpet % 50

W.P.

300 g

Dithianon % 75

W.P.

100g

Dodine 500 g/1

F.W

80 ml

Bromuconazole 100g/1

S.C

30 rnl

Fluazinam 500 g/1

S.C

30 rnl

VISCLOR 500 g/1

EC

200 cc

 

10-ELMA KÜLLEMESİ HASTALIĞI (Podosphaera leucotricha Ell. et Ev. Salm.)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu (Preparat) 100 lt. suya

Benomyl %50

W.P.

60 g

Dinocap 370 g/1

E.C.

60 ml

Fenarimol 120 g/1

E.C.

30 ml

Kükiırt %73

W.P.

400 g

Kükürt %80

W.P.

400 g

Nitrotalisopropyl + Kükürt%16.7+%53.3

W.P

Çiçekten önce 200 g

Nitrotalisopropyl + Kükürt%16.7+%53.3

W.P.

Çiçekten sonra 150 g

Pyrazophos 300 g/1

E.C.

50 ml

Quinomethionate %25

W.P.

50 g

Thiophanate - methyl, %70

W.P.

60 g

Triadimefon %5

W.P.

50 g

Tritbrine 190g/l

E.C.

125 ml

Flusilazol 400 g/1

E.C.

5ml

Myclobutanil 125g/l

E.C.

40 ml

Nitrotalisopropyl + Metiram % 12.5+%60

W.P.

200 g

 

11-ELMALARDA MEMELİ PAS HASTALIĞI (Gymnosporangium spp.)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu (Preparat) 100 lt. suya

Mancozeb %80

W.P.

250 g

Metiram %80

W.P.

250 g

 

12-ERİKLERDE CEP HASTALlĞI [Taphrina pruni (Fruck.) Tul.]' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu (Preparat) 100 lt.suya

Bakır sülfat %98 +Sönrnemiş kireç

Bordo bulamac

2 kg - 1 kg

Bakır oksiklorür %50

W.P.

800 g

Bakır oksit %50

W.P.

800 g

Captan %50

W.P.

300 g

Thiram %80

W.P.

300 g

 

Bordo bulamacı ve bakırlı fungisidler yalnız 1. ilaçlamada kullanılmaktadır.

13-KAYISI AĞAÇLARINDA SÜRGÜN VE DAL YANIKLIĞI HASTALlĞI (Pseudomonas syringae pv. syringae Van Hall.)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu (Preparat)100 lt. suya

Bakır Sülfat %98 + Sönmemiş kireç (CaO)

Bordo bulamac

1. ilaçlama: 3 kg + 1.5 kg

Bakır Sülfat %98 +Sönmemiş kireç (CaO)

Bordo bulamacı

2. ilaçlama: 1 kg + 500 g

 

14-KAYISILARDA YAPRAK DELEN (ÇİL) HASTALIĞI (Coryneum beijerinckü Oud.)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu (Preparat)100 lt. suya

Bakır sülfat %98 +Sönmemiş kireç

Bordo bulamacı

2 kg + 1 kg (Dormant dönem)

Bakır sülfat %98 +Sönmemiş kireç

Bordo bulamacı

1 kg + 500 g (Normal dönem)

Bakıroksit%50

W.P.

800 g (Dormant dönem)

Bakıroksit%50

W.P.

400 g (Normal dönem)

Bakır oksiklorür %50

W.P.

800 g (Dormant dönem)

Bakır oksiklorür %50

W.P.

400 g (Normal dönem)

Captan %50

W.P.

300 g

1. Ilaçlamada, % 2'lik Bordo bulamacı veya hazır bakırlı fungisidlerden birisi % 0.8 dozunda,
2. llaçlamada, % l'lik Bordo bulamacı veya hazır bakırlı fungisidlerden birisi % 0.4 dozunda,
3. Ilaçlamada, organik fungisidlerden birisi kullanılmalıdır.

15-KİRAZ DAL YANIKLlĞI HASTALIĞI (Pseudomonas syringae pv. morsprunorum Wormald.)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu (Preparat)100 lt. Suva

Bakır Sülfat %98 + Sönmemiş Kireç (CaO)

Bordo bulamacı

1. ilaçlama: 1 kg + 500 g

Bakır Sülfat %98 + Sönmemiş Kireç (CaO)

Bordo bulamacı

2. İlaçlama: 600 + 300 g

 

16-KİRAZ HALKALI LEKE VİRUS HASTALIĞI (Tatterleaf)'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Kimyasal savaşımı mevcut değildir.

17-KİRAZ YAPRAK KIVRILMA VİRUS HASTALIĞI ( Cherry leafroll virus)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Kimyasal savaşımı mevcut değildir.

18-KÖK KANSERİ HASTALIĞI [Agrobacterium tumefaciens (E. F. Smith and Towsend) Cann.] ' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu (Preparat) 100lt.suya

Bakır sülfat %99.5

Kristal

5kg

 

19-PFEFFİNGER VİRUS HASTALIĞI (Rasp leaf)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Kimyasal savaşımı yoktur.

20-MEYVE AĞAÇLARINDA ARMİLLARİA KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞI [Armillaria mellea (Vall.) Qvel.]' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

a) Hastalık yeni başlamış ise, hasta kökler kesilip hasta kısımlar kazındıktan sonra bu yerlere % 5 lik Bordo bulamacı, % 2 lik Göztaşı veya % 5 lik Karaboya ilaçlarından biri fırça ıle sürülür, ilaç kuruduktan sonra üzeri aşı macunu veya 750 g ardıç katranı + 250 g Göztaşı karışımı ile kapatılmalıdır.

b) Kökler tamamen hasta ise, ince köklere kadar sökülerek kendi çukurunda yakılır, ye-rıne sönmemiş kireç dökülerek kapatılır.

c) Hasta bahçedeki sağlamlan korumak için sonbaharda veya ilkbahara girerken ağaçla-''ın taç izdüşümleri % 5 lik Karaboya, % 2 lik Göztaşı m2'ye 10 litre ilaçlı su ile sulanmalıdır.

21-MEYVE AĞAÇLARINDA ROSELLİNIA KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞI (Rosellinia necatruc Prill)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

ilaçlama tekniği içinde verilmiştir.

22-SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE AĞAÇLARINDA BAKTERİYEL KANSER VE ZAMKLANMA HASTALIĞI (Pseudomonas syringae pv. syringae Van Hall)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı

Formütasyonu

Dozu (Preparat) 100lt. Suva

Bakır sülfat %98+.Sönmemis kireç(CaO)

Bordo bulamac

1 İlaçlama: 3 kg + 1.5 kg 2.

Bakır sülfat %98 +Sönmemis kireç(CaO)

Bordo bulamacı

2 İlaçlama: 1 kg + 500 g s

 

23-SERT ÇEKİRDEKLI MEYVE AĞAÇLARINDA SHARKA VİRUS HASTALIĞI (Plum pox)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Kimyasal savaşımı yoktur. Vektörlerle savaşımı teknik talimat kısmındadır.

24-SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE AĞAÇLARINDA MONİLYA ( MUMYA ) (Sclerotinia laxa Aderh. et Ruhl.)HASTALIĞINA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili MaddeAdı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu (Preparat)100 lt.suya

Benomyl %50

W.P.

60 g

Carbendazim %50

W.P.

75 g

Thiophanate – methyl %70

W.P.

60 g

Captan % 50

W.P.

300 g

*Procymidone %50

W.P.

200 g

*Iprodıone %50

W.P.

150 g

*Hexacanozole %50

S.C.

50 ml

*Bitertanol %25

W.P.

50 g

*Bitertanol 300 g/1

E.C.

100 ml

*Dodine%65

W.P.

100 g

*Dodine500g/l

F.W

80 ml

*Thiabendozole % 60

W.P

100 gr

**Thiram %80

W.P.

150g-200g-300g


* Kiraz, vişne ve şeftalide önerilmemektedir.
** Kiraz'da 150 gr. kayısı'da 200 gr, şeftali'de 300 gr olarak önerilmektedir.

25-ŞEFTALİ KÜLLEMESİ HASTALIĞI [Sphaerotheca pannosa (wall.) Lev. var.persicae Wor.]' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu (Preparat)100lt.suya

Benomyl %50

W.P.

60 g

Dinocap 370 g/1

E.C.

50 ml

Kükürt %73

W.P.

500 g

Kükün %80

W.P.

400 g

Nitrothal - isopropyl % 16.7 +

Kükürt %53.3

W.P.

150 g

Pyrazophos 300 g/1

E.C.

50 ml

Triadimefon %5

W.P.

50 g

Triforine 190g/l

E.C.

125ml

Bupiramate % 25

E.C

40 ml

 

26-ŞEFTALI YAPRAK KIVIRCIKLIĞI HASTALIĞI [Taphrina deformans (Berk) Tull.] ' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili MaddeAdı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu (Preparat)100 lt. Suya

Bakır sülfat %98 +Sönmemiş kireç

Bordo bulamacı

2 kg + 1 kg

Bakır oksit %5CD

W.P.

800 g

Bakır oksiklorüıır %50

W.P.

800 g

Folpet % 50

W.P.

300 g

Dodine 500 g/1

F.W.

175ml

Cyproconazole • + Captan% 1 + % 75

W.P

125 g

27-ŞEFTALİDE YAPRAK DELEN HASTALIĞI (Coryneum beljerinckii Oud.)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu (Preparat)100 lt.suya

Bakır sülfat %908 +Sönmemiş kireç

Bordo bulamacı

3kg-1.5kgg(l. İlaçlama)

Bakır sülfat %908 +Sönmemiş kireç

Bordo bulamacı

1 kg – 500 g (2. ilaçlama)

Bakır oksiklorüür %50

W.P.

800 g -1. ilaçlama

Bakır oksiklorıiür %50

W.P. •

400 g -2. ilaçlama

Bakır oksit %5»i 0

W.P.

800 g -1. ilaçlama

Bakıroksit%5»>0

W.P.

400 g - 2 ilaçlama

Captan %50

W.P.

300 g

Thiram %80

W.P.

300 g

Ziram %80

W.P.

300 g

Maneb %80

W.P.

300 g

Folpet % 50

W.P

300 g - 1. ve 2. ilaçlama

Folpet % 50

W.P

200 g - 3. ilaçlama

 

28- VİŞNE NEKROTİK HALKA LEKE VİRUS HASTALIĞI ( Stecklenberger hastalığı - Prunus necrotic ringspot virus )' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Kimyasal savaşımı yoktur.

29-YENİ DÜNYA KARALEKESİ HASTALIĞI (Venturia inaequalis var. eriobotryae Scal.)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu (Preparat)100lt.suya

Bakırsülfat%98-+Sönmemiş kireç

Bordo Bulamacı

1.5kg+750g

Captan %50

W.P.

300 g

Dodine %65

W.P.

100 g

Thiophanate - methyl %70

W.P.

60 g

Carbendazim %50

W.P.

60 g

% 1.5 luk Bordo Bulamacı 1. ilaçlamada kullanılır.

kaynak: http://www.gencziraat.com