Önemli Kayısı Hastalıkları ve Mücadelesi

Kayısılarda Yaprak Delen (Çil) Hastalığı         (Coryneum beijerinckii).

Hastalık Belirtileri

 • Hastalık, tomurcuk, yaprak, sürgün ve meyvede

belirti oluşturur.

 • Hastalıklı tomurcuklar parlak, zamklı ve kolayca

yerlerinden kopmadıkları için sağlam tomurcuklardan kolayca ayrılırlar. Başka nedenlerden dolayı ölen  tomurcuklar ise kolayca yerlerinden ayrılırlar.

 • Bu tomurcukların dip kısımlarından, önce lekeler

daha sonra zamanla büyüyen kahverengi yaralar oluşur .bu yaralarda zamanla zamk akıntısı görülür.

 • Yapraklarda ilk lekeler 1mm çapta, yuvarlak

kırmızımsı-sarı renktedirler.

 • Bu lekeler önce koyu kahverengine dönüşür sonra kuruyarak dökülür. Yaprak, bu hastalık için tipik olan saçma deliği gibi bir görünüm alır. Deliklerden dolayı yaprak yüzeyi azalacağından ağaçta  gerilemede  görülebilecektir.

 • Körpe meyveler henüz çiçek kılıflarından tam

ayrılmamışken bile, hastalıkla bulaşabilir ve böyle meyveler iyi gelişemezler.

 • Hastalık sürgünler üzerine yuvarlak, kahverengi –

kırmızı  renkte lekeler oluşturur. Genç sürgünlerde oluşan lekelerden kısa sürede zamk çıkarak küçük kanser yaralarına dönüşürler.

 • Meyve üzerindeki lekeler bazen birleşerek sıvama

şeklinde meyve yüzeyini kapladığı görülür. Lekelerin ortaları koyu renkte olup çöküktür.

 • Hastalığın yayılması esnasındaki en önemli kaynak, iki yaşlı hasta tomurcuklar  ve zamklı yaralardır. Bulaşmalarda önemli rol oynayan hastalık etmenleri az veya çok zamk içindedirler. Bu zamk salgısının erimesi için suya gereksinim olacağından, yağışlı havalar hastalığın yayılmasında, yeni enfeksiyonlar oluşmasında önemlidir.

Kültürel Önlemler


Sürgün ve dallardaki yaralar ile hastalıklı  tomurcuklar, hastalığın bulaşması için ilk kaynaktır.

 • Bu nedenle, hastalıklı ve yaralı tomurcuk ile dal ve sürgünler budanarak bahçeden uzaklaştırılmalıdır.

Kimyasal Mücadele

1. ilaçlama, sonbaharda yaprak dökümünden hemen

sonra yapılmalı.

2. ilaçlama, ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce yapılmalıdır.

Bir önceki yıla bakılarak yoğun hastalık olan bahçelerde meyvenin ilk görüldüğü dönemde ve ilacın etki süresine göre sonradan bir ilaçlama daha yapılabilir.

image006.jpg image004.jpg

Armillaria Kök Çürüklüğü Hastalığı

(Armillaria mellea).

Hastalık Belirtileri

 • Hastalıklı ağaçların kök ve kök boğazında, kabuk dokusu ile odun dokusu arasında beyaz renkli bir tabaka oluşur.

 • Hastalığın başlangıcında odun dokusu açık kahverengidir, daha sonra sarımsı beyaz renkli süngerimsi dokuya dönüşür.

 • Hastalıklı ağaçta sürgün oluşumu azalır, yapraklar sararır ve dökülür. Sürgün ve dallar kurumaya başlar ve sonunda ağaç tamamen kurur.

Kültürel Önlemler

 • Kuruyan ağaçların kökü en ince kökleri ile birlikte sökülerek kendi çukurunda yanmamış kireç dökülerek üzeri kapatılmalıdır.

 • Hastalık bahçenin belli kısmında görülüyorsa, hastalıkla bulaşık olan köklerin sağlam ağaçlara ulaşmaması için, hastalıklı olan ağacın etrafı 60 cm derinliğinde ve 30 cm genişliğindeki hendeklerle çevrilmelidir. Çevre bahçelerdeki taşan sulardan da bulaşmalar önlemelidir.

 • Ağaçlar sağlıklı gelişmeleri için derin dikimden ve aşırı sulamadan kaçınılmalı, kökler ise yaralanmamalıdır.

 • Sonbaharın ilk yağmurlarından sonra oluşan şapkalı mantarlar ile  oluşturdukları yerdeki kök parçaları imha edilmelidir.

image008.jpg

Kayısılarda Cytospora Kanseri Hastalığı       (Cytospora cincta).

Hastalık Belirtileri

 • Hastalık belirtileri  gövde, ana dal ve yan dallarda kanser, daha ince dallarda ise kuruma ve geriye doğru ölüm şeklinde ortaya çıkar.

 • Hastalık daha çok ilkbahar ve sonbaharda yaralardan bulaşır. Bulaşma, budama yaralarından, kış donları sırasında oluşan kabuk çatlaklarından ve sonbaharda dökülen yaprak üzerinden olur.

 • Kanser ilk önce kabuk dokusunun dairesel ölümü şeklindedir. Bu kısım  kahverengileşir, çökük kalır. Bu arada zamk akıntısı görülür.

 • İlkbahardaki bulaşmalar sonucunda daha kısa fakat daha çökük kanserler oluşur ve bunların birçoğu aynı yıl içinde kapanabilir. Ancak sonbahar ve kışın oluşan kanserler daha yavaş yayılarak dalların kurumasına neden olur.

 • Enfeksiyon dalın veya gövdenin çevresini

tamamen sararsa, enfeksiyon noktasının üstünde kalan kısım aniden solar ve yeşil olarak kurur.

 • Özellikle kış ve ilkbahar donlarından zarar

görmüş ağaçlarda meydana gelen enfeksiyonlar çok sayıda meyve veren dalın kurumasına neden olduğundan önemli verim kayıpları olmaktadır.

Kültürel Önlemler

 • Budamanın sonbaharda veya geç ilkbaharda yapılması,

 • Budama esnasında kullanılan aletlerinin dezenfeksiyon edilmeli,

 • Budama sonrası açık yaralar aşı macunu ile kapatılarak Bordo bulamacı ile ilaçlanması,

 • Sezon sonu sulamadan kaçınılmalı, fazla azotlu gübre verilmemeli,

 • Hastalıklı dallar sağlıklı dokuya kadar kesilerek itina ile uzaklaştırılıp, yakılmalıdır.

Kimyasal Mücadele

Kimyasal mücadelesi yoktur. Kültürel işlemlere dikkat edilmesi ve sonbaharda % 1 lik ve ilkbaharda da (tomurcuklar patlamadan önce) % 1 lik Bordo bulamacı yapılması hastalığı azaltacaktır.

image012.jpg image010.jpg

kaynak: http://www.gencziraat.com