Bakan Eker: “Çiftçi ürününü ekmeden önce alacağı desteği bilecek”

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, çiftçinin artık tarlaya ürününü ekmeden önce alacağı desteği bileceğini ifade ederek 2010 yılında çiftçiye 5 milyar 605 milyon lira destek verileceğini kaydetti.

Diyarbakır Valiliği’nde bir basın toplantısı düzenleyerek destekleme primleri hakkında bilgi veren Bakan Eker, Yıllardır Türkiye'de sözü edilen ancak gerçekleştirilemeyen destekleme miktarlarının üretime başlamadan önce yani tarlaya gidip üretim yapmadan önce açıklanması hususunu gerçekleştirdik. Çiftçi, tarlada hangi ürünü ekeceğine karar vermeden önce alacağı desteğini bilecek. Bu desteklemenin üretim planlarıyla ilişkisini ortaya koyması bakımından son derecede önemlidir'' diye konuştu.
2010 yılında çiftçiye 5 milyar 605 milyon lira destekleme primi verileceğini 2009 yılına göre yüzde 13,5'luk bir artış gerçekleştiğini ifade eden Bakan Eker, şöyle konuştu:  “Mevcut destekleme uygulamalarımız 2009 yılında olduğu gibi devam edecektir. Bu sene ilave olarak özellikle tarım sigortasına sel ve su baskını riskini de ilave ettik. Çevre amaçlı tarımsal alanların korunması diye bizim başlattığımız destek çeşidinde il sayısını 9'dan 19'a çıkardık. Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları desteklemeleri yüzde 7 ile 33 oranında artırıldı. Bölgemizde ilgilendiren ipek böcekçiliğine verilen destek de yüzde 25 oranında arttı. Yağlı tohumlara verilen destek ise yüzde 10 ile 29 arasında değişen oranlarda artırıldı.Tarım havzaları üretim ve destekleme modeliyle belirlenen havzalarda en iyi yetişen ve en karlı ürünlerin desteklenmesi anlayışını uygulamaya geçirdik. Bununla çiftçimizin gelirinin artırılması ve verimliliğe dayalı bir üretim planının yapılması sağlanmış oluyor. Bu modelde 2010 yılında 17 üründe desteklemeyi ön görmekteyiz.''
Yem bitkileri, su ürünleri, arıcılık ve hububat prim desteğinin ödenmeye başlandığını hatırlatan Bakan Eker bu çerçevede 475 milyon lira ödeme yapılacağını, bunun 200 milyon lirasının hububat, 200 milyon lirasının ise hayvancılığın oluşturduğunu ifade etti.  Bakan Eker,  1 milyar 261 milyon lira tutarındaki fındık alan bazlı desteklemeler ile çay primlerinin de mart ayında ödeneceğini söyledi.
Yağlı tohumlu bitkilerinin destekleme ödeme zamanı da öne çektiklerini hatırlatan Bakan Eker, “Biz bu sene yüzde 75'i hasadın hemen sonrasındaki yılın mayıs ayı olmak üzere Haziran ayında ödemeyi tamamlamayı planlıyoruz. Bu seneki desteklemelerimizde aylar itibariyle toplam destekleme miktarı en yüksek olan gübre ve mazot destekleri çiftçimizin nakite ihtiyacı olan Şubat ayında tek seferde ödenecek. Bu ayda ödeyeceğimiz miktar 1 milyar 651 milyon liradır. Yağlı tohumluk prim ödemeleri mayıs ve haziran aylarında tamamlanacak. Mayıs ayında 928 milyon lira, Haziran ayında da 333 milyon lira olmak üzere toplam 1 milyar 251 milyon lira ödeme yapacağız” diye konuştu.
Çiftçilerin girdi ve ödeme takvimlerini de dikkate alarak, yılın ilk 3 ayında hakedişlerin yüzde 60,4'ü olan 3 milyar 388 milyon lirasını nakit olarak ödeyeceklerini ifade eden Bakan Eker, “Haziran ayına kadar da bütün desteklemelerin yüzde 92,2'sini ödenmiş olacak. Bu da 5 milyar 166 milyon liradır” dedi.
Toplulaştırma çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan Eker, 2003-2009 yılları arasında 562 bin hektar alanda toplulaştırmanın tamamlandığını kaydetti.
GAP Eylem Planı çerçevesinde hayvancılıkla ilgili çok önemli bir kararnamenin yürürlüğe girdiğini kaydeden Bakan Eker, “50 başın üzerinde süt sığırıyla işletme kuracak olanlara biz yatırım tutarının yüzde 30'u, hayvan bedelinin yüzde 40'ı, alet ve ekipman makinelerin alımının da yüzde 40'ına kadar kısmını hibe olarak değerlendiriyoruz. Doğu Anadolu illerinde de buna benzer olarak et sığırcılığını dahil ettik. GAP ve DAP illerinde hayvancılığın çok yüksek miktarda hibe yoluyla desteklendiği bir proje hayata girmiş durumdadır” diye konuştu.

http://www.tarim.gov.tr/Duyurular,haber_Detayli_Gosterim.html?NewsID=734