2010 YILI TARIMSAL DESTEKLEME MİKTARLARI BELLİ OLDU

Üretim sezonu başında 2010 yılına ait tarımsal üretim destkelemeleri açıklandı.

 

-Yıllardır sözü edilen ancak gerçekleştirilemeyen, destek miktarlarının üretime başlamadan önce açıklanması hususu gerçekleşmiştir.

-Böylece çiftçimiz hangi ürün için ne kadar destek alacağını bilecek üretim planlamasını ona göre yapacaktır.

-Daha önce Bütçe Mayıs-Haziran aylarında belirlendiğinden Destekler Temmuz-Ağustos aylarında açıklanmaktaydı; bu zamanda ürünler hasat edilmiş oluyordu.

-Bu yıl ilk defa, tüm ürünlerde birime destek miktarları 2010 yılının ilk ayında açıklanıyor.

BÜTÇE

-Destekleme bütçesi geçen yıla göre % 13,5 oranında arttırılmıştır.

2009                4 milyar 938 milyon TL              ARTIŞ

2010                5 milyar 605 milyon TL              % 13,5

-2011 Yılı bütçesi %5.2 oranında artırılarak 5.897.000.000 TL olarak planlanmıştır.

 

DESTEK KONUSU

Dekar/TL

1 Tütün Alternatif Ürün

120

2 Toprak Analizi

2,5

3 Organik Tarım

25

4 İyi Tarım (Meyve-sebze)

20

5 Örtüaltı İyi Tarım

80

6 Mazot
Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali

2

Hububat, Yem bit., Baklagiller,Yumru bit., Sebze Meyve

3,25

Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstri Bitkileri

5,5

7 Gübre

Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali

3

Hububat, Yem bit., Baklagiller,Yumru bit., Sebze Meyve

4,25

Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstri Bitkileri

5,5

8 Fındık
Alan Bazlı

150

Alternatif Ürün

600

HAYVANCILIK DESTEKLERİ
1 Yem Bitkileri (Dekar) Yonca (sulu)

125

Yonca (kuru)

70

Korunga

80

Tek Yıllıklar

30

Silajlık Tek Yıllıklar

45

Silajlık Mısır (sulu)

50

Silajlık Mısır (kuru)

30

Yapay Çayır-Mera

75

2 Arıcılık (kovan başı)

6

3 Su Ürünleri (Kg) Alabalık

0,65

Çipura-Levrek

0,85

Yeni Türler

1

Midye

0,1

Yavru (adet)

0,05

4 Süt Primi (Kg) B.baş

0,04

K.baş

0,1

5 Hayvan Başı Ödeme (baş) Sığır

225

Manda

250

Sığır Soykütüğü

50

Sığır Hast.Ari

300

Koyun-Keçi

10

6 Tiftik Üretimi Desteği (Kg) Oğlak Tiftiği

15

Ana Mal (İnce, İyi)

14

Tali

10

7 İpekböceği Desteği (Kg) Tohum (Kutu/Kg)

25

1.Sınıf Koza

15

Diğer

10

Damızlık Koza

18

8 Bambus Arısı Desteği (Koloni)

50

9 Et Desteği

2

10 Gıda Güvenliği Desteği

1000-3000

11 Buzağı Desteği (baş) Brusella S-19 Aşısı

20

Suni Tohumlama

60

12 Kuzu , Oğlak Rev - 1 Aşısı (baş)

4

13 Hayvan Gen Kaynaklarını Koruma (baş) Büyükbaş Koruma

400

Küçükbaş Koruma

70

Arı

10

Elit Sürü

45

Taban Sürü

40

14 Süt Fiyat Regülasyonu

TKB

ÇEVRE AMAÇLI TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI

1 I Kategori (dekar)

60

2 II Kategori (dekar)

135

TELAFİ EDİCİ ÖDEMELER

1 Patates Siğili (Dekar)

110

DİĞER TARIMSAL AMAÇLI DESTEKLER

1 Sertifikalı Tohumluk Kullanımı (Dekar)
Buğday, yonca

5

Arpa, tritikale, yulaf, çavdar

4

Çeltik, yer fıstığı

8

Nohut, kuru fasulye, mercimek

6

Susam, kolza (kanola), aspir

4

Patates

20

Korunga, fiğ

3

2 Sertifikalı Fidan Kullanımı (Dekar)

Standart - Sertifikalı

Bodur ve Yarı Bodur Meyve Türleri ile Bahçe Tesisi

150 - 300

Narenciye Bahçelerinde Aşılama ile Çeşit Değiştirme

0 - 250

Zeytinde Yağlık Çeşitlerle İle Bahçe Tesisi

25 - 50

Bağ ve Diğer Meyve Türleri ile Bahçe Tesisi

100 - 200

Sertifikalı Çilek Fidesi

200

Virüsten Ari Fidanlara İlave Olarak

50 - 100

3 Sertifikalı Tohumluk Üretimi (Kg)

Buğday

0,1

Arpa, tritikale, yulaf, çavdar, patates

0,08

Çeltik

0,25

Nohut, kuru fasulye, mercimek, aspir, korunga, fiğ

0,5

Soya

0,35

Kanola

1,2

Susam

0,6

Yonca

1,5

Yer fıstığı

0,8

4 Tarım Danışmanlığı

500

5 Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (İşletme)

300

FARK ÖDEMESİ (Kg)

1 Yağlık Ayçiçeği

0,23

2 Kütlü Pamuk Sertifikalı

0,42

Sertifikasız

0,35

3 Soya Fasulyesi Sertifikalı

0,35

Sertifikasız

0,23

4 Kanola

0,295

5 Dane Mısır

0,04

6 Aspir

0,3

7 Zeytinyağı

0,3

8 Kuru fasulye, Nohut, Mercimek

0,1

9 Çay

0,115

10 Buğday

0,05

11 Çeltik

0,1

12 Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale

0,04

Kaynak: www.tarim.gov.tr
http://www.usak-tarim.gov.tr/haberdetay.asp?ID=385