2009 Yılı Tarım Ürünleri Dış Ticaret Fazlası 1 Milyar 569 Milyon Dolar

2009 Yılı Tarım Ürünleri Dış Ticaret Fazlası 1 Milyar 569 Milyon Dolar

Uluslararası Standart Ticaret Sınıflamasına (Standart International Trade Classification, SITC - Rev.3) göre;

· 2009 yılı tarım ürünleri ihracatı 11 Milyar 190 Milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde tarım ürünleri dış ticaret fazlası 1 Milyar 569 Milyon Dolar’ dır.

Tablo 1. Tarım Ürünleri Dış Ticareti (Milyon Dolar)

 

YILLAR

Gıda Maddeleri

Tarımsal

Hammaddeler

Tarımsal Ürünler

Toplamı

2007

İhracat

9.007

762

9.769

İthalat

5.167

4.645

9.812

Denge

3.840

-3.883

-43

İhracatın ithalatı

karşılama oranı %

174,3

16,4

99,6

2008

İhracat

10.705

769

11.474

İthalat

8.503

4.535

13.038

Denge

2.202

-3.766

-1.564

İhracatın ithalatı

karşılama oranı %

125,9

17,0

88,0

2009

İhracat

10.583

607

11.190

İthalat

6.104

3.517

9.621

Denge

4.479

-2.910

1.569

İhracatın ithalatı

karşılama oranı %

173,4

17,3

116,3

Kaynak: Uluslararası Standart Ticaret Sınıflamasına (SITC, Rev.3) göre TUİK verilerinden derlenmiştir.

· Tarım ürünleri ihracatımızın % 93’ünden fazlasını, ithalatımızın da % 65’ini oluşturan gıda maddelerinde, 2009 yılı ihracatımız 10 Milyar 583 Milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.

· 2008 yılında 2 Milyar 202 Milyon Dolar olan gıda maddeleri dış ticaret dengesi 2009 yılında

4 Milyar 479 Milyon Dolara yükselmiştir.

· Tarım ürünleri ithalatımız 2009 yılında 2008 yılına göre % 26,2 azalmıştır.

· 2008 yılında tarım ürünleri dış ticaretinde, ihracatın ithalatı karşılama oranı % 88 iken, 2009 yılında % 116,3 olarak gerçekleşmiştir.

 

http://www.tarim.gov.tr/Duyurular,haber_Detayli_Gosterim.html?NewsID=576