Ziraat Mühendisi ve Veteriner Hekime sözleşmeli memuriyet kapısı

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü web sitesinde yapılan açıklamaya göre; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (2008-KPSS lisansı) sonuçlarına göre, Bakanlığın taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde (İl/İlçe) istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli Mühendis ve Veteriner Hekim alınacağını açıkladı.

Şeker Pancarının Ülke Ekonomisindeki Yeri ve Üretimi

Ülkemizde Şeker Pancarı tarımı, şeker pancarı üretimiyle geçimini temin eden yaklaşık 500 bin çiftçinin, diğer bir ifadeyle 3 milyon insanın yanısıra; tarım, hayvancılık yani yem, ilaç, et, süt, nakliye ve hizmet sektörleriyle de iç içe geçmiş durumdadır. Konu, tarım, tarımsal sanayi, işlenmiş temel gıda ürünleri ve istihdam gibi değişik dal ve konularda bir bütünlük teşkil etmektedir.

Sertifikalık tohum desteklemeleri için başvurular başladı

Ereğli İlçe Tarım Müdürü Özkan Özgüven, sertifikalı tohum kullanım desteklemeleri için başvurularının 17 Eylül'de başladığını duyurdu.
Özgüven, yaptığı yazılı açıklamada, yazlık ekim dikimler için başvuruların 17 Eylül ile 25 Ekim arasında, güzlük ekim dikim başvurularının ise 17 Eylül ile 31 Aralık tarihleri arasında yapılacağını belirtti.