BAKAN PAKDEMİRLİ "TÜRKİYE'DE TARIM, BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞİMİYLE EVRİM GEÇİRMEKTEDİR"

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Tarım, ülkemizde bilişim teknolojilerinin gelişimiyle insana, bitkiye, hayvana, çevreye duyarlı, üretimde kalite ve verimlilik artışına olanak sağlayan ciddi bir evrim geçirmektedir."  dedi.

11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında düzenlenen Tarım Bakanları Konferansı, Almanya'nın başkenti Berlin'de Alman Dışişleri Bakanlığında başladı. 70 ülkeden tarım bakanlarının katıldığı konferansta, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli "Tarım ve Kırsal Bölgelerde Yapısal Değişiklikler" konulu oturumu yönetti. 

Bakan Pakdemirli, her topluluk için hayati öneme sahip olan tarımın dünyanın üzerinde en çok durduğu konulardan biri olduğunu dile getirerek, "Tarım teknolojilerinin sürdürülebilir tarımsal kalkınma ve gıda güvenliği için önemi gün geçtikçe artmaktadır." diye konuştu.

Küresel nüfusun, 2050'ye kadar 10 milyar civarına ulaşmasının tahmin edildiğini ve artan nüfusun gıda ihtiyacını karşılamak için küresel gıda üretiminin ikiye katlanması gerektiğini ifade eden Dr. Bekir Pakdemirli, doğal kaynakların kısıtlı olduğunu ve tarımın iklim değişikliği gibi ek sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirtti. 

 

"GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA ÇÖZÜM, TEKNOLOJİNİN KULLANIMIDIR"

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, bu sorunlarla mücadele etmek için çözümler bulmak zorunda olduklarını vurgulayarak, "Günümüz dünyasında çözüm, teknolojinin kullanımıdır." dedi.

Tarımda girdi optimizasyonu sağlayan karar destek sistemlerinin ve endüstri 4.0, akıllı tarım gibi bilişim teknolojilerinden yararlanılmasının toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımında çok önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Bakan Pakdemirli, teknolojinin de bu önemli sektörün entegre bir parçası olmaya devam ettiğini kaydetti.

Dr. Bekir Pakdemirli, geçmişten bu yana yapılan uygulamaların, tarımda hedeflenen verim ve üretim miktarına ulaşmak için üç anahtar unsurun gerekli olduğunu gösterdiğini anlatarak, bu üç unsuru "bilgi", "teknoloji" ve "yönetim" olarak sıraladı.

Endüstri devriminin mekanizasyonu ve sentetik gübreleri ile teknoloji çağının genetik mühendisliğini ortaya çıkardığını dile getiren Bakan Pakdemirli, bugün de bilgi çağının hassas tarımı ortaya çıkardığını söyledi.

Günümüzün tarımsal faaliyetlerinin sadece tarım yapanlar çiftçiler tarafından değil aynı zamanda toplumun büyük bir kesimince sorgulandığını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Özellikle karlılık sorunu ve çevresel etkinin getirdiği çekinceler, tarımla uğraşan kesimi yeni teknolojiler araştırmaya ve bunları uygulamaya yöneltmiştir. Tarımda teknolojinin daha fazla kullanılması, GPS (küresel konumlama sistemi) ile pozisyon belirleme, kablosuz iletişim ve bilgi teknolojileri çiftçilerin yani tarım kesiminin arazi ile olan ilişkilerini değiştirmektedir.

Çiftçiler artık, ekimden gübrelemeye ve hasattan ilaçlamaya kadar arazilerindeki her bir operasyonu dekarlardan metrelere indirgeyecek şekilde kontrol edebilmekte, uygulanan işlemleri etkinliği artıracak şekilde yönetebilmekte, sonuçta daha çok verim ve üretim elde etmektedirler. Bunun yanı sıra, makine kontrol sistemleri, arazi operasyonlarında maliyetleri düşüren uygulamaları zamandan tasarruf sağlayarak gerçekleştiren ekipman otomasyonunu sağlamaktadır."

"TARIM, KIRSAL KALKINMANIN LOKOMOTİFİDİR"

Tarımın, kırsal kalkınmanın lokomotifi olduğunu söyleyen Dr. Bekir Pakdemirli, "Sürdürülebilir kırsal kalkınma için de toprak, su, mera ve orman gibi doğal kaynakların verimliliğini artırıcı tedbirler ile birlikte entegre kırsal kalkınma projelerinin uygulanması büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlara Türkiye'deki tarımı anlatan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, şöyle devam etti:

 "Tarım, ülkemizde bilişim teknolojilerinin gelişimiyle insana, bitkiye, hayvana, çevreye duyarlı, üretimde kalite ve verimlilik artışına olanak sağlayan ciddi bir evrim geçirmektedir. Birçok kurum ile entegrasyon içerisinde çiftçilerimize çok daha iyi hizmet verecek altyapıyı sağlama yönünde birçok bilişim projelerini tamamladık. Bu bağlamda, Bakanlığımız, 2008 yılında, şu anda Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi (TARBIL) olarak anılan, iddialı bir projeyi başlatmıştır. TARBIL'in geniş bir kapsamı bulunmaktadır. Tarım Parsel Bilgi Sistemi kurulmuştur.

Her bir tarım parseline tarım parseli kimlik numarası (PKN) verildi. Tarımsal üretim parsel bazında izlenebilmektedir. Geliştirdiğimiz sistem Türk tarımının geleceği için önemlidir. Çalışma kapsamında 330 adet SPOT 5 uydu görüntüsü, toplam 16 bin 500 adet kontrol noktası atılarak ortorektifiye edilmiş, projeksiyon dönüşümleri gerçekleştirilmiştir. SPOT uydu görüntüleri üzerinden tarım parselleri çizilmiş, bu parseller içerisindeki tüm tarım dışı kullanımlar ayırt edilmiştir. Toplam 48 milyon 500 bin kadastro parseli ve rızai taksimli yaklaşık 32 milyon 598 bin tarım parseli sayısallaştırılmıştır. Verim tahmin modelleri geliştirilmiş, il bazında verim tahmin haritaları oluşturulmuştur."

Bakan Pakdemirli, ayrıca Türk çiftçilerin birçok başvuru ve sorgulamayı yapabildiği çiftçi portalının hayata geçirildiğini belirterek, "Portal e-devlet üzerinden de hizmet vermektedir. Kısacası, kurduğumuz ve geliştirdiğimiz bu sistem Türk tarımının geleceği için önemlidir." ifadelerini kullandı.

https://www.tarimorman.gov.tr/Haber/2083/Bakan-Pakdemirli-Turkiyede-Tarim-Bilisim-Teknolojilerinin-Gelisimiyle-Evrim-Gecirmektedir