kaynak:
Zir. Yük. Müh. Cemalettin GÜLSEREN
Zir. Yük. Müh. Orhan SİPAHİOĞLU
Zir. Yük.Müh. Cahit TOPMEŞE
Zir. Yük.Müh. Yıldırım BAĞCI
Zir.Yük.Müh. Cemalettin GÜLSEREN
Zir.Yük.Müh. Orhan SİPAHIOĞLU
Zir.Yük.Müh. Vedat AKSOY
Başlık
İPEKBÖCEKÇİLİĞİ VE ÖNEMİ
DUT YETİŞTİRİCİLİĞİ (DUTÇULUK)
TEMİZLİK DEZENFEKSİYON VE HASTALIKLAR
İPEKBÖCEKLERİNİN BAKIM VE BESLENMESİ
ASKI ,KOZA HASADI PAZARLAMA VE KURUTMA