Subtropik Meyve Hastalıklarına Karşı Önerilen Kimyasal İlaçlar

subtropik.jpg

 

 

1-ANTEP FISTIKLARINDA KARAZENK HASTALIĞI (Septoria pistacina Allesh.)'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili MaddeAdı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu (Preparat)100ltsuva

Bakır sülfat, % 98 +Sönmemiş kireç(Bordo bulamacı)

Bulamaç

1.5kg + 750 g

Bakır oksit, % 50

WP

500 g

Bakır oksiklorür, % 50

WP

500 g

Dodine, % 65

WP

100 g

Maneb, % 80

WP

300 g

Propineb, % 70

WP

300 g

 

2-BADEM DAL KANSERİ HASTALIĞI (Pseudomonas amygdali Psallidas)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili MaddeAdı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu(Preparat)100ltSuva

Bakır sülfat, % 98 +Sönmemiş kireç (Bordo Bulamacı)

Bulamaç

3kg1.5kg (1. İlaçlam)

Bakır sülfat, % 98 +Sönmemiş kireç(Bordo Bulamacı)

Bulamaç

1 kg500 g ( 2. İlaçlama)

 

3-FINDIKLARDA BAKTERİYEL YANIKLIK HASTALIGI (Xanthomonas campestris pv. corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross, Borss 1940) Dye 1978 b.) 'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu (Preparat) 100Itsuva

Bakır sülfat. % 98 +

Bulamaç

1 kg

Sönmemiş kireç(Bordo bulamacı)

Bulamaç

500 g

% 0,3 oranında karaboya yapıştırıcı olarak ilave edilmelidir.

4-TURUNÇGİL DEPO ÇÜRÜKLÜKLERİ HASTALIĞI Yeşil küf çürüklüğü ( Penicillium digitatum Sacc.) Mavi küfçürüklüğü (Penicillium italicum Web.)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili MaddeAdı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu (Preparat) 100ltsuya

Benomyl, % 50

WP

60 g (Hasattan 10 gün önce)

Benomyl, % 50

WP

150 g (Hasattan sonra) 50 g

Carbendazim, % 50

WP

(Hasattan sonra ) 150 g

Thiabendazole, % 60

WP

(Hasattan sonra)

 

5-TURÜNÇGİL MEYVELERİNDE KAHVERENGİ ÇÜRÜKLÜK VE GÖVDE ZAMKLANMA hastaliği (Phytopthora citrophthora Sm. and Sm. Leo)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu (Preparat)100 lt suya

Bakır sülfat,% 98 +Sönmemiş kireç(Bordo Bulamacı)

Bulamaç

2 kg Gövde ve kalın1 kg Dal enfeksiyonları

Bakır sülfat, % 98 +Sönmemiş kireç(Bordo Bulamacı)

Bulamaç

1 kg Meyve enfeksiyonlar.500 g

Captan ,% 50

WP

300 g Meyve enteksiyonları

Potasyum permanganat, % 100

Çözelti

3kg

Fosethyl-AI, % 80

WP

200 g

 

6-TURUNÇGİLLERDE UÇKURUTAN HASTALIĞI (Phoma tracheiphila (Petri) Kane et Ghink.)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkill MaddeAdı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu (Preparat) 100 lt suya

Bakır cksiklorür, % 50

WP

400 g

Beriüinyl, 50

WP

60 g (Yaprak)

 

7-TURUNÇGİLDALYANIKLIĞI HASTALIĞI (Pseudomonas syringae pv. syringae Van Hall.)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkilı Madde Adı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu (Preparat) 100 It suya

SBakır sülfat, % 98 + önmemiş kireç(Bordo bulamacı)

Bulamaç

1 kg 500 g

Bakır sülfat, % 98 +Sönmemiş kireç(Bordo bulamacı)

Bulamaç

1.5kg750 g

Bakır sülfat, % 98 +Sönmemiş kireç(Bordo bulamacı)

Bulamaç

2kg1 kg

 

8- TURUNÇGİLLERDE CÜCELEŞME VİROİD HASTALIĞI (Exocortis )' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Kimyasal savaşımı yoktur.

9- TURUNÇGİLLERDE GÖÇÜREN VİRUS HASTALIGI (Tristeza: Quick decline)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Kimyasal savaşımı yoktur.

10- TURUNÇGİLLERDE GÖZFNEK VIROİD hastaliği (Xyloporosis - Cachexia)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Kimyasa] savaşımı yoktur.

11- TURUNÇGILLERDE KAVLAMA GRUBU VİRUS HASTALIĞI (Psorosis)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Kimyasal savaşımı yoktur.

12- LİMON TIKANIKLIK HASTALIĞI (Lemon Sieve - tube necrosis)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Kimyasal savaşımı yoktur.

13- TURUNÇGIL PALAMUTLAŞMA (YEDİ VERENLIK) HASTALIĞI (Stubborn)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Kimyasal Mücadelesi Yoktur.

14- SATSUMA CÜCELİK VİRUS HASTALIĞI (Satsuma dwarf)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Kimyasal savaşımı yoktur.

15- TURUNÇGİLLERDE TAŞLAŞMA VİRUS HASTALIĞI (Impietratura)' NA KARŞI KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Kimyasal savaşımı yoktur.

16-TURUNÇGİLLERDE ÇİNKO NOKSANLIĞI' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Uygulamalaı' yaprak ve toprak analixlerine göre yapılır. Pülveri/.c yuluyla çıııki) sültat ııygulanacak ise, % 0.5 dozundaki eriyiğine yapraklarda herhangi bir yakma yapmaması için çin-ko iTuktarının yarısı kadar sönmemiş kireç ( 100 It suya 500 g çinko sült'at + 250 g sönmemiş kireç) karıştırılmalıdır.

17-TURUNÇGİLLERDE DEMİR NOKSANLIĞI' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

% 12 element demir içeren methoxyphenol propone polimeri veya % 6 metalik demir içeren demir şelat kullanılmaktadır. Her iki preparatın ağaç başına ııygulama do/.ıı 150 g - 300 g'dır.
Ağaç çapına göre;

Çapı 5 cm olan her ağaca

150 g

Çapı 6-10 cm olan her ağaca

200 g

Çapı 11-15 cm olan her ağaca

300 g

Çapı 15 cm'den fazla olan her ağaca

500 g

Ağaç boyuna göre;

Yüksekliği 1 m. Olan her ağaca

25 - 100 g

Yüksekliği 1 - 2 m. Olan her ağaca

150-200g

Yüksekliği 2 - 3 m. Olan her ağaca

250 - 300 g

Yüksekliği 3 m'den fazla olan her ağaca

300 - 500 g

Demirli preparat uygulanmalıdır

18-ZEYTİNLERDE HALKALI LEKE HASTALIĞI (Spilocaea oleagina (Cast.) Hughes =Cycloconium oleaginum Cast.)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu (Preparat) 100 It suya

Bakır sülfat, % 98 + Sönmemiş kireç(Bordo bulamacı)

Bulamaç

1 kg +700gr (1. İlaçlama)

Bakır sülfat,% 98 +Sönmemiş kireç(Bordo bulamacı)

Bulamaç

1 kg+ 500 g(2. İlaçlama)

Bakır oksiklorür, % 50

WP

400 g

Bakır oksit, % 50

WP

400 g

 

19-ZEYTİN DAL KANSERİ HASTALIĞI (Pseudomonas syringae pv. savastanoi (Smith. Stevens)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı

Formilasyon

Dozu (Preparat) 100It.sUYA

Bakırsıilfat,%98+Sönmemiş kireç(Bordobulaınacı)

Bulamaç

2 kg +1 kg( 1 .,2. ve 4 ilaçlaına)

Bakır sülfat, % 98 +Sönmemiş kireç (Bordo bulamacı)

Bulamaç

1 kg +500 g( 3.ilaçlama)

kaynak: http://www.gencziraat.com

20-ZEYTİN AĞAÇLARENDA BOR NOKSANLIĞI 'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu (Preparat) 100 lt suya

Boraks, % 36.5

ince granül

250 g (Genç ağaçlara)

Boraks, % 11,3

veya toz

500 g (Yaşlı ağaçlara)