İNSEKTİSİTLER (INSECTICIDES) 2. BÖLÜM

İNSEKTİSİTLER (INSECTICIDES) 2. BÖLÜM

22- MEPHOSFOLAN

Genel Adı                        : Mephosfolan
Kimyasal Adı (IUPAC)                : Diethyl 4-methyl-1,3-dithiolan-2-ylidenephosphoramidate
Teknik Maddenin Fiziksel Hali         : Sarı – amber renkli sıvı
Formülasyon Tipleri                 : EC,GR
Etki Şekli                         : Kontak ve mide etkili sistemik insektisit ve akarisit
Üreticileri                         : Basf
Akut Oral  LD 50                 : 3.9 – 8.9 mg/kg
Zehirlilik Sınıfı                         : Ia (WHO)  
Arılara/Balıklara Zehirliliği         : Arılara ve balıklara zehirlidir.

Sıvı Formülasyonlar (EC formulations)

Cytrolane 250 E        250 g/l         Basf        2605        05.03.1993        İthal (Imp.)

Kullanım yerleri : Pamukta Pamuk yaprak kurdu ve Pamuk yaprak biti ; Soyada Thrips ve Yaprak
kurdu; Mısırda Koçan kurdu ve Mısır kurdu
Karışabilirlik Durumu : Alphacypermethrin,Chlorfenapyr ve Tebufenpyrad terkipli  ilaçlarla
karıştırılabilir.
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre: Tüm ürünlerde 25 gün

23- METHAMIDOPHOS

Genel Adı                         : Methamidophos
Kimyasal Adı (IUPAC)                 : O,S-dimethyl phosphoramidothioate
Teknik Maddenin Fiziksel Hali         : Merkaptan benzeri kokulu renksiz kristaller.
Formülasyon Tipleri                 : SL
Etki Şekli                         : Kontak ve mide etkili sistemik insektisit ve akarisit.Kök ve yapraklar
yoluyla alınır.
Üreticileri                         : Bayer, Crystal, Jin Hung, Jingma, Pilarquim, Productos OSA, Q.E.A.C.A.,
Shenzhen Jiangshan, Sinon, Taiwan Tainan Giant,Tekchem,Tomen, Westrade
Akut Oral  LD 50                 : 20 mg/kg
ADI                                 : 0.004 mg/kg
Zehirlilik Sınıfı                         : Ib  (WHO)
Arılara/Balıklara Zehirliliği         : Arılara ve balıklara zehirlidir.
Türk Gıda Kodeksinde Yer Alan Maksimum Rezidü  Limitleri (MRL) :
Tütün................................................................................................................
..................................................2.0 ppm
Biber, Domates, Hıyar, Kabak, Marul, Patlıcan..................................
..............................................................0.2 ppm
Pamuk tohumu,
Soya..........................................................................................................................................0.05
ppm
Et, Süt,
Yumurta................................................................................................................................................
.0.01 ppm

Sıvı Formülasyonlar (SL formulations)

Tamaron SL 600        600 g/l         Bayer        1420        21.07.1981        İthal (Imp.)
Tamaron SL 600        600 g/l         Bayer        1521        10.06.1982        İmal (Form.)
Erkuron 60 LC        600 g/l         Hektaş        1700        20.08.1984        İmal (Form.)
Pomoron 600 SL        600 g/l         Atabay         1745        17.01.1985        İmal (Form.)
Agromon 600 SL        600 g/l         Agro-San        1806        18.09.1985        İmal (Form.)
Ergel 60 LC        600 g/l         Takimsan        1855        26.12.1985        İmal (Form.)
Fomeron 50 LC        600 g/l        Çutamko        1919        15.07.1986        İmal (Form.)
Rivamaron 60 LC        600 g/l         Aventis        2021        17.06.1987        İmal (Form.)
Kimoron 60 LC        600 g/l        Kimyagerler        2053        21.10.1987        İmal (Form.)
Polimaron        600 g/l         Polisan        2148        17.03.1988        İmal (Form.)
Nuratron 60 LC        600 g/l         Atabay        2222        21.11.1988        İmal (Form.) F.
Metakor 60 SL        600 g/l         Koruma        2329        27.07.1989        İmal (Form.)
Metaron 60 LC        600 g/l        Midiltipi        2378        14.03.1990        İmal (Form.)
Poliagromidon 60 LC        600 g/l         İzmir Kimya        2563        31.08.1992        İmal (Form.)
Süpermaron 60 LC        600 g/l         Doğal        2756        16.09.1994        İthal (Imp.)
Terramon 60 SL        600 g/l         Cansa        2775        12.12.1994        İthal (Imp.)
Rometa 60 SL        600 g/l        Özkan        3006        24.09.1996        İthal (Imp)
Adekron 60 SL        600 g/l        Adeko        3059        23.12.1996        İmal (Form.)
Rhonaron 600 SL        600 g/l         Aventis        3134        03.04.1997        İmal (Form.) F.
Metpaz        600 g/l        Enta        3173        02.06.1997        İthal (Imp.)
Cansa Terramon 60 SL        600 g/l        Cansa        3196        25.06.1997        İmal (Form.) F.
Methamidon  60 LC        600 g/l        Agrikem        3263        17.09.1997        İmal (Form.) F.
Ilmaron 600 SL        600 g/l        İlteriş        3306        29.12.1997        İmal (Form.)
Safa Tamanex        600 g/l        Safa        3309        29.12.1997        İmal (Form.) F.
Acrep 600 SL        600 g/l        Farmatek        3350         27.02.1998         İthal (Imp)
Supermaron 60 LC        600 g/l        Doğal        3674        27.10.1999        İmal (Form.)
Karmaron SL        600 g/l        Agro-Best        3769        18.05.2000        İthal (Imp)
Klasmaron 600 SL        600 g/l        Agro Altın        3819        24.08.2000        İmal (Form.) F.
Ödül Metafos        600 g/l        Ödül        3860        10.11.2000        İmal (Form.)
Fermaron 60 LC        600 g/l        Fertil        3902        26.01.2001        İmal (Form.)

Kullanım yerleri : Pamukta Kırmızı örümcek; Tütünde Tütün yaprak biti ve Thripsler
Karışabilirlik Durumu : Alkali reaksiyonlu ilaçlar hariç diğerleri ile karışabilir (Yağlar dahil) .
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Pamukta 14, Tütünde 21 gün.


24- METHIDATHION

Genel Adı                         : Methidathion
Kimyasal Adı (IUPAC)                  :  S-2,3-dihydro-5-methoxy-2-oxo-1,3,4-thiadiazol-3-ylmethyl O,O-
dimethyl phosphorodithioate
Teknik Maddenin Fiziksel Hali         : Renksiz kristaller
Formülasyon Tipleri                 : EC, WP, ULV
Etki Şekli                         : Kontak ve mide etkili insektisit ve akarisit.
Üreticileri                         : Makhteshim-Agan, Syngenta
Akut Oral  LD 50                 : 25-54 mg/kg
ADI                                 : 0.001 mg/kg
Zehirlilik Sınıfı                         : Ib (WHO)
Arılara/Balıklara Zehirliliği         : Arılara ve balıklara zehirlidir.
Türk Gıda Kodeksinde Yer Alan Maksimum Rezidü  Limitleri (MRL) :
Armut, Elma, Erik, Kiraz, Şeftali,
Üzüm...................................................................................................0.2 ppm
Fındık, İncir,
Zeytin...................................................................................................................................0.05 ppm

Sıvı Formülasyonlar (EC formulations)

Suprathion 40 EC        426 g/l         Hektaş        1757        13.03.1985        İthal (Imp.)
Supracide 40 EC        426 g/l        Syngenta        1864        04.02.1986        İthal (Imp.)
Supracide 40 EC        426 g/l        Syngenta        2008        27.04.1987        İmal (Form.)
Suprakor 40 EC        426 g/l        Koruma        2418        13.02.1991        İthal (Imp.)
Supremite 40 EC        426 g/l        Flogaz        2645        10.06.1993        İthal (Imp.)
Suprathion 40 EC        426 g/l        Hektaş        2800        27.02.1995        İmal (Form.)
Megacide 40 EC        426 g/l        Takimsan        2915        27.03.1996        İmal (Form.)
Concorde 40 EC        426 g/l        Doğal        3188        19.06.1997        İthal (Imp.)
Suprakor 40 EC        426 g/l        Koruma        3205        27.06.1997        İmal (Form.)
Suprit 40 EC        426 g/l        İlteriş        2912        05.04.1996        İmal (Form.)
Bumerang 40 EC        426 g/l        Midiltipi        3646        30.06.1999        İmal (Form.)
Supramet 40 EC        426 g/l        Safa        3972        16.07.2001        İmal (Form.)F.
Ready 42 EC        426 g/l        Agro-San        4000        01.10.2001        İmal (Form.)

Kullanım yerleri :  Meyve ağaçlarında  San Jose kabuklu biti, Yassı akar (Kırmızı örümcek), Yaprak
bitleri, Yaprak galeri güveleri, Amerikan beyaz kelebeği, Virgül kabuklu biti, Armut kırmızı kabuklu
biti, Dut kabuklu biti, Şeftali virgül kabuklu biti, Armut yaprak piresi, Elma gövde kurdu, Zeytin
kabuklu biti ; Elmada Elma iç kurdu, Elma pamuklu biti, İncirde İncir kanlı balsırası, Fındıkta Fındık
kozalak akarı, Virgül koşnili; Zeytinde  Zeytin sineği, Kara koşnil, Zeytin kabuklu biti
Karışabilirlik Durumu : İlaç yüksek asit ve alkali ilaçlar hariç diğerleri ile karışabilir. Yazlık yağlarla
karıştırılmamalıdır. Karışmadan önce ön karışım testi yapılmalıdır
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Meyve, incir, fındıkta 21 ; Zeytinde 60
gün

25- MONOCROTOPHOS

Genel Adı                         : Monocrotophos
Kimyasal Adı (IUPAC)                  : Dimethyl (E)-1-methyl-2-(methylcarbamovyl) vinyl phosphate
Teknik Maddenin Fiziksel Hali         : Koyu kahverengi yarı katı sıvı
Formülasyon Tipleri                 : SL,ULV
Etki Şekli                         : Kontak ve mide etkili sistemik insektisit ve akarisit.Bitki dokusuna hızla
nüfuz eder.
Üreticileri                         : Bharat, Comlets, Crystal, Basf, Hui Kwang, India Pesticides, Makhteshim-
Agan, Nagarjuna, Syngenta, Pesticides India, United Phosphorus, Q.E.A.C.A., Rallis, Sinon,
Sundat, Taiwan Tainan Giant, Volas
Akut Oral  LD 50                 : 18-20 mg/kg
ADI                                 : 0.0006 mg/kg
Zehirlilik Sınıfı                         : Ib (WHO)
Arılara/Balıklara Zehirliliği         : Arılara ve balıklara zehirlidir.
Türk Gıda Kodeksinde Yer Alan Maksimum Rezidü  Limitleri (MRL) :
Ayçiçeği, Enginar, Hububat, Pamuk
tohumu.............................................................................................0.05 ppm
Üzüm, Soya,
Zeytin....................................................................................................................................0.02 ppm
Et, Süt
ürünleri............................................................................................................................................
0.02 ppm
Süt........................................................................................................................................................
.......0.002 ppm

Akıcı Konsantre Formülasyonlar (SC formulations)

Hukron 40 SC        400 g/l         Hektaş        1363        08.10.1980        İmal (Form.)
Nuvacron 40 SL        400 g/l         Syngenta        1489        22.02.1982        İmal (Form.)
Azakron 40 SC        400 g/l        Midiltipi        1578        20.04.1983        İmal (Form.)
Anocron 40 SC        400 g/l         Atabay        1616        10.11.1983        İmal (Form.)
Hekron 40 SC         400 g/l         Takimsan         1680         07.08.1984        İmal (Form.)
Korfos 40 SC        400 g/l         Koruma         1728        19.12.1984        İmal (Form.)
Monacron 40 SC        400 g/l        Agro-San        1810        18.09.1985        İmal (Form.)
Nuvacron 40 SL        400 g/l         Syngenta        1886        21.04.1986        İthal (Imp.)
Tarnoron 40 SC        400 g/l        Ür-Pa        1936        11.09.1986        İmal (Form.)
Tarnaron 40 SC        400 g/l        Tarımsan        1936        11.09.1986        İmal (Form.)
Arivakron 40 SC        400 g/l        Aventis        1954        19.11.1986        Imal (Form.)
Atacron 400 SL         400 g/l         Atabay         1987         02.03.1987        İmal (Form.)
Özeacrone 40 SC        400 g/l        Ür-Pa        1995        10.04.1987        İmal (Form.)
Crotan 40 SC        400 g/l        Kimyagerler        2005        27.04.1987        İmal (Form.)
Polacron         400 g/l         Polisan        2153        30.03.1988        İmal (Form.)
Aritofos 40 SC        400 g/l        Arı Kimya        2223        21.11.1988        İmal (Form.)
Pappion 40 SC        400 g/l         Cansa        2790        13.01.1995        İthal (Imp.)
Azodrin 40 WSC        400 g/l         Basf        2898        01.03.1996        İthal (Imp.)
Megatron          400 g/l         Doğal        2948         31.05.1996        Ìthal (Imp.)
Aderon 400 SL        400 g/l        Adeko        3058        23.12.1996        İmal (Form.)
Rhonacron 40 SC         400 g/l        Aventis         3136        03.04.1997        İmal (Form) F.
Çukron 40 SC        400 g/l        Çutamko        3150        28.04.1997        İmal (Form.)
Novadrin 40 SC        400 g/l         Agrikem         3162         07.05.1997        İmal (Form) F.
Canakron 40 SL        400 g/l        Cansa        3215        10.07.1997        İmal (Form.)
Monofos        400 g/l        Safa        3313        29.12.1997        İmal (Form.) F.

Kullanım yerleri : Pamukta Pamuk biti, Tahta kuruları ve Çiçek thripsi; Bağda Maymuncuk ;
Antepfıstığında Şıralı zenk, Antepfıstığı iç kurdu, Yaprak psyllası, Fıstık karagöz kurdu, Fıstık göz
kurdu; Zeytinde zeytin sineği, Zeytin güvesi; Mercimekte Apion;  Hububatta Ekin güvesi
Karışabilirlik Durumu : Yüksek alkali reaksiyon gösteren  ilaçlar hariç, diğer ilaçlarla karıştırılarak
kullanılabilir.
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Antepfıstığında 21 , Zeytinde 40 gün

26- OMETHOATE

Genel Adı                         : Omethoate
Kimyasal Adı (IUPAC)                 : O,O-dimethyl S-methylcarbamoylmethyl phosphorothioate
Teknik Maddenin Fiziksel Hali         : Merkaptan kokulu renksiz sıvı.
Formülasyon Tipleri                 : AE,EC,SL,ULV
Etki Şekli                         : Kontak ve mide etkili sistemik insektisit ve akarisit
Üreticileri                         : Bayer
Akut Oral  LD 50                 : 25 mg/kg
ADI                                 : 0.0003 mg/kg
Zehirlilik Sınıfı                         : Ib (WHO)
Arılara/Balıklara Zehirliliği         : Arılara ve balıklara zehirlidir
Türk Gıda Kodeksinde Yer Alan Maksimum Rezidü  Limitleri (MRL) :
Erik, Kiraz,
Şeftali..............................................................................................................................................
1.0 ppm
Armut, Elma,
Üzüm............................................................................................................................................0.2
ppm
Ayçiçeği,
Şekerpancarı......................................................................................................................................
0.05 ppm

Sıvı Formülasyonlar (SL formulations)

Folimat SL 50        565 g/l         Bayer        845         05.02.1973        İthal (Imp.)
Folimat SL 50        565 g/l         Bayer        1183        10.10.1978        İmal (Form)

Kullanım yerleri : Meyvede Yaprak bitleri ve Armut kaplanı ; Elmada Elma iç kurdu,Elma ağ kurdu,
Elma pamuklu biti,Kırmızı örümcek ; Fındıkta Fındık Gal sineği, Fındık kahverengi koşnili; İncirde İncir
kanlı balsırası; Susamda yaprak biti ;Tütünde yaprak biti ve Thripsler ; Zeytinde Zeytin kara koşnili,
Zeytin güvesi, Zeytin kabuklu biti ve Zeytin pamuklu biti.
Karışabilirlik Durumu : Omethoate, Cymoxanil + Propanil , Bakır oksiklorür ve Thiram terkipli  
fungisitlerle karıştırılabilir.Kükürt ihtiva eden fungisitlerle karıştırılamaz.
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 21 gün

27- OXYDEMETON-METHYL

Genel Adı                        : Oxydemeton-methyl
Kimyasal Adı (IUPAC)                : S-2-ethylsulfinylethyl O,O-dimethyl phosphorothioate
Teknik Maddenin Fiziksel Hali         : Renksiz sıvı
Formülasyon Tipleri                 : EC,SL
Etki Şekli                         : Kontak ve mide etkili sistemik insektisit
Üreticileri                         : Aimco,Bayer India
Akut Oral  LD 50                 : 50 mg/kg
ADI                                  : 0.0003 mg/kg
Zehirlilik Sınıfı                         : Ib (WHO)
Arılara/Balıklara Zehirliliği         : Arılara ve balıklara zehirlidir.
Türk Gıda Kodeksinde Yer Alan Maksimum Rezidü  Limitleri (MRL) :
Meyveler...............................................................................................................................................
................0.4 ppm
Antep fıstığı, Pamuk
tohumu................................................................................................................................0.1 ppmSıvı Formülasyonlar (EC formulations)

Kimyasistox 25 EM        265 g/l        Kimyagerler        617        24.10.1968        İmal (Form.)
Metasystox R EC 25        265 g/l         Bayer        1109        15.07.1977        İthal (Imp.)
Metasystox R EC 25        265 g/l         Bayer        1124         21.02.1978        İmal (Form)

Kullanım yerleri : Pamukta Bitki tahta kuruları ; Meyvede Yaprak bitleri; Sebzede Kırmızı örümcekler
ve Yaprak bitleri; Antep fıstığında Meyve içi zararlıları; Tütünde Tütün thripsi ve Anasonda Yaprak
biti
Karışabilirlik Durumu :  Azinphos methyl ve  Trichlorfon terkipli  insektisitlerle; Propineb , Bakır
oksiklorür ve Thiram terkipli fungisitlerle karıştırılabilir. Dichlofluanid , Quinomethionate ve  Bordo
Bulamacı terkipli ilaçlarla  karıştırılamaz.
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 21 gün

28- PARATHION-METHYL

Genel Adı                         : Parathion methyl
Kimyasal Adı (IUPAC)                  : O,O-dimethyl O-4-nitrophenyl phosphorothioate
Teknik Maddenin Fiziksel Hali         : Açıktan koyuya sarımsı kahverengi sıvı
Formülasyon Tipleri                 : WP,EC,DP,ULV,CS
Etki Şekli                         : Kontak,mide ve solunum yollarına etkili insektisit ve akarisit
Üreticileri                         : Bayer,Cheminova,Rallis,Rotam,Sanonda,Shenzhen Jiangshan,Sinon,
Tekchem
Akut Oral  LD 50                 : 3 mg/kg
ADI                                 : 0.003 mg/kg
Zehirlilik Sınıfı                         : Ia (WHO)
Arılara/Balıklara Zehirliliği         : Arılara ve balıklara zehirlidir
Türk Gıda Kodeksinde Yer Alan Maksimum Rezidü  Limitleri (MRL) :
İncir,
Mısır......................................................................................................................................................
....0.2 ppm
Domates, Hıyar, Biber, Soğan, Marul, Elma, Armut, Şeftali, Erik, Kiraz,
Üzüm.............................................0.1 ppm
Fındık,
Zeytin....................................................................................................................................................
.0.05 ppm

Sıvı Formülasyonlar (EC formulations)

Parathol 35 EM        360 g/l         Midiltipi        571        14.11.1967        İmal (Form.)
Folidol M-EC 360        360 g/l         Bayer         611         09.09.1968        İmal (Form.)
Paraforin 35 EM        360 g/l        Takimsan        1693         07.08.1984        İmal (Form.)
Atabay Parathion 360 EC        360 g/l        Atabay Kimya        1849        18.11.1985        İmal
(Form.)
Rivation 36 EC        360 g/l        Aventis         2052         07.10.1987        İmal (Form)
Kimarin 35 EC        360 g/l        Kimyagerler        2119        01.02.1988        İmal (Form.)
Paraton 36 EC          360 g/l         Atabay        2200         04.10.1988        İmal (Form.)
Arıthion 36 EC        360 g/l        Arı Kimya        2203        07.10.1988        İmal (Form.)
İzoparol 36 EC        360 g/l        Polisan        2347        18.10.1989        İmal (Form.)
Fosforin M          360 g/l         Hektaş        2425        11.03.1991        İmal (Form.)
Korthion M         360 g/l         Koruma         2426        11.03.1991        İmal (Form.)
Agro-Parathion 35 EC        360 g/l         Agro-San        2442         29.05.1991        İmal (Form.)
Poliport-Parathion 35 EC        360 g/l        İzmir Kimya         2560         20.08.1992         İmal (Form.)
Megaton M         360 g/l         Doğal         2729         10.06.1994        İthal (Imp.)
Paramet 360 EC        360 g/l        Adeko        3057        20.12.1996        İmal (Form.)
Rhonathion 36 EC        360 g/l         Aventis          3138         03.04.1997        İmal (Form.) F.
Meparon 35 EC        360 g/l        Çutamko        3149        28.04.1997        İmal (Form.)
Paramidol M-36 EC        360 g/l         Agrikem        3161         07.05.1997        İmal (Form.) F.
İlteriş Parathion 35 EC        360 g/l        İlteriş        3305        29.12.1997        İmal (Form.)
Metidol M EC 360        360 g/l        Koruma        3318        30.12.1997        İmal (Form.)
Aparat 36 EC        360 g/l        Agro Altın        3942        08.05.2001        İmal (Form.) F


Kullanım yerleri : Meyve ağaçlarında Testereli arılar, Yaprak bükenler, Haziran Böceği, Armut
kaplanı, Elma ağ kurdu, Elma pamuklu biti, Tomurcuk tırtılları, Doğu meyve güvesi, Yaprak galeri
güveleri; Bağda Unlu bit, Bağ salkım güvesi, Bağ pirali, Haziran böceği; Sebzede Danaburnu;
Mısırda Mısır koçan kurdu; Hububatta Çekirgeler; Süs bitkilerinde Yaprak bitleri; Gülde Gül filiz arısı,
Gül filiz burgusu, Koşnil, Yaprak biti; Haşhaşta Haşhaş kök kurdu; Zeytinde Zeytin pamuklu biti
Karışabilirlik Durumu : Endosülfan, Monocrotophos, Dicofol, Tetradifon, Cypermethrin terkipli
ilaçlarla karışabilir.
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Meyve ağaçlarında 28 , Bağda 35 ,
Sebzede 28 , Haşhaşta 28 gün

29- PHENTHOATE

Genel Adı                         : Phenthoate
Kimyasal Adı (IUPAC)                  : S--ethoxycarbonylbenzyl O,O-dimethyl phosphorodithioate   
Teknik Maddenin Fiziksel Hali         : Kırmızımsı sarı yağ
Formülasyon Tipleri                 : EC,DP
Etki Şekli                         : Mide ve kontak etkili insektisit ve akarisit.
Üreticileri                         : Aimco, Hanwha, Nissan
Akut Oral  LD 50                 : 410 mg/kg
ADI                                 : 0.003 mg/kg
Zehirlilik Sınıfı                         : II (WHO)
Arılara/Balıklara Zehirliliği        : Arılara ve balıklara zehirlidir
Türk Gıda Kodeksinde Yer Alan Maksimum Rezidü  Limitleri (MRL) :
Turunçgiller,
zeytin............................................................................................................................................0.1
ppm
Çay, fındık, Lahana,
Sebzeler............................................................................................................................0.05 ppm

Sıvı Formülasyonlar (EC formulations)

Kordial 50 EC        500 g/l         Koruma        1325        01.03.1979        İmal (Form.)

Kullanım yerleri : Pamukta Yaprak biti ve Thripsler; Turunçgilde Yaprak bitleri, Beyaz sinek, Kabuklu
bitler, Unlu bit, Virgül kabuklu biti, Kanlı balsıra; Zeytinde Kara koşnil, Thripsler ; Çayda Koşnil ;
Fındıkta Kahverengi koşnil; Sebzede Yaprak bitleri, Thripsler, Beyaz sinek, Lahana kelebeği,
Lahana güvesi, Sera beyaz sineği ; Meyvede Yaprak bitleri, San jose kabuklu biti, Unlu bit, Elma iç
kurdu, Elma ağ kurdu, Doğu meyve güvesi, Yaprak bükenler, Kır tırtılı,Yaprak galeri güvesi ve Armut
yaprak piresi.
Karışabilirlik Durumu : Alkali ilaçlar hariç diğer ilaçlarla karıştırılabilir.
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 15 gün

30- PHORATE
Genel Adı                         : Phorate
Kimyasal Adı (IUPAC)                  : O,O-diethyl S-ethylhiomethyl phosphorodithioate
Teknik Maddenin Fiziksel Hali         : Renksiz sıvı
Formülasyon Tipleri                 : GR
Etki Şekli                         : Mide ve kontak etkili sistemik insektisit ve akarisit.
Üreticileri                         : Basf,Pesticides India,United Phosphorus Ld.,Volas
Akut Oral  LD 50                 : 1.6 – 3.7 mg/kg
ADI                                 : 0.0005 mg/kg
Zehirlilik Sınıfı                         : Ia (WHO)
Arılara/Balıklara Zehirliliği         : Arılara ve balıklara zehirlidir
Türk Gıda Kodeksinde Yer Alan Maksimum Rezidü  Limitleri (MRL) :
Sebzeler...............................................................................................................................................
.............0.05 ppm
Buğday, Pamuk
tohumu...................................................................................................................................0.02 ppm
Et,
Süt........................................................................................................................................................
.......0.05 ppm
Granül Formülasyonlar (Granules formulations)

Foratox 10-G        % 10         Lances Link        2547        15.05.1992        İthal (Imp.)
Thimet 10-G        % 10         Basf        2606         05.03.1993        İthal (Imp.)
Uniphor        % 10        Doğal        3222        17.07.1997        İthal (Imp.)

Kullanım yerleri : Pamukta Beyaz sinek ; Hububatta Ekin Koşnili  
Karışabilirlik Durumu: Diğer tarım ilaçlarıyla karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre: Pamukta 42 gün

31- PHOSALONE

Genel Adı                         : Phosalone
Kimyasal Adı (IUPAC)                 :  S-6-chloro-2,3-dihydro-2-oxobenzoxazol-3-ylmethyl O,O-diethyl
phosphorodithioate
Teknik Maddenin Fiziksel Hali         : Sarımsak kokulu renksiz kristaller
Formülasyon Tipleri                 : EC,WP,SC
Etki Şekli                         : Bitki yüzeyine lokalize nüfuz eden kontak ve mide etkili insektisit ve
akarisit.
Üreticileri                         : Aventis
Akut Oral  LD 50                 : 120 mg/kg
ADI                                 : 0.001 mg/kg
Zehirlilik Sınıfı                         : II (WHO)
Arılara/Balıklara Zehirliliği         : Arılara ve balıklara zehirlidir
Türk Gıda Kodeksinde Yer Alan Maksimum Rezidü  Limitleri (MRL) :
Üzüm.....................................................................................................................................................
...........2.0 ppm
Armut, Elma, Erik, Kiraz,
Şeftali.....................................................................................................................0.5 ppm
Antep fıstığı, Ayçiçeği,
Fındık.........................................................................................................................0.05 ppm

Toz Formülasyonlar (DP formulations)

Korlon 4 Toz        % 4         Koruma        1767         23.05.1985        İmal (Form.)

Kullanım yerleri : Bağda Salkım güvesi
Karışabilirlik Durumu : Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılmamalıdır.
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 21 gün

Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP formulations)

Korlon 30 WP        % 30        Koruma         1768         23.05.1985        İmal (Form.)
Zolone PM         % 30         Aventis         2084         30.12.1987        İthal (Imp.)

Kullanım yerleri : Meyvede Testereli Arılar, Yaprak Bitleri, Doğu  meyve güvesi ;  Armut Kaplanı ,
Şeftali filiz güvesi ; Antefıstığında   Yaprak psyllası,  Fıstık göz kurdu ; Elmada   Elma pamuklu biti ,
Elma İç Kurdu ,Ağ kurdu; Erikte Erik İç kurdu;  Bağda  Salkım Güvesi                      
Karışabilirlik Durumu : Dinitro bileşikleri, WP kükürt, Dodine, Chlordimeform, Phosmet,
Quinomethionate ve Dicloropropene terkipli ilaçlarla karıştırılarak kullanılmamalıdır.
Son  İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 15 gün

Sıvı Formülasyonlar (EC formulations)

Korlon 35 EC        350 g/l         Koruma        1766         23.05.1985        İmal (Form.)
Zolone Liquid         350 g/l         Aventis         2085        31.12.1987        İthal (Imp.)
İzolan 35 EC         350 g/l         Polisan          2208        17.10.1988        İmal (Form.)
Balance 35 EC        350 g/l         Hektaş        3977        17.07.2001        İmal (Form.)
Kullanım yerleri : Meyvede Testereli Arılar, Yaprak Bitleri, Doğu  meyve güvesi;  Armut Kaplanı,
Şeftali filiz güvesi ; Antefıstığında   Yaprak psyllası,  Fıstık göz kurdu ; Elmada   Elma pamuklu biti ,
Elma İç Kurdu, Ağ kurdu; Erikte Erik İç kurdu;  Bağda  Salkım Güvesi, Fındıkta filiz güvesi; Kirazda
Yaprak bükenler; Ayçiçeğinde Çayırtırtılı                      
Karışabilirlik Durumu : Dinitro bileşikleri, WP kükürt, Dodine, Chlordimeform, Phosmet,
Quinomethionate ve Dicloropropene terkipli ilaçlarla karıştırılarak kullanılmamalıdır.
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 15 gün

32- PHOSPHAMIDON

Genel Adı                         : Phosphamidon
Kimyasal Adı (IUPAC)                 : 2-chloro-2-diethylcarbamoyl-1-methylvinyl dimethyl phosphate
Teknik Maddenin Fiziksel Hali         : Açık sarı sıvı
Formülasyon Tipleri                 : SL,SC,EC,ULV
Etki Şekli                         : Mide ve zayıf  konrtak etkili sistemik insektisit ve akarisit Yapraklar ve kök
tarafından absorbe edilir.
Üreticileri                         : Aimco, Hui Kwang, Syngenta, Pilarquim, Rallis, United Phosphorus
Akut Oral  LD 50                 : 17.9 – 30 mg/kg  
ADI                                 : 0.0005 mg/kg
Zehirlilik Sınıfı                         : Ia (WHO)
Arılara/Balıklara Zehirliliği         : Arılara ve balıklara zehirlidir
Türk Gıda Kodeksinde Yer Alan Maksimum Rezidü  Limitleri (MRL) :
Armut,
Elma.....................................................................................................................................................
....0.3 ppm
Şeftali...................................................................................................................................................
................0.2 ppm
Enginar, Pamuk
tohumu......................................................................................................................................0.02
ppm

Sıvı Formülasyonlar (SC formulations)

Fomidon 20 SCW            200 g/l          Hektaş        1626        14.12.1983        İmal (Form.)    
Hemecron 20 EM             200 g/l          Takimsan        1684        07.08.1984        İmal (Form.)      
Fomidon 50 SCW          500 g/l          Hektaş        1542        30.11.1982        İmal (Form.)
Dimecron 50 SL             500 g/l          Syngenta        1575        30.03.1983        İmal (Form.)     
Dimecron 50 SL            500 g/l          Syngenta        1890        21.04.1986        İthal (Imp.)
Alfamidon 50 SC            500 g/l         Agro-San        2045        22.09.1987        İmal (Form.)
Mitekron 50 SC        500 g/l        Midiltipi        2012        15.05.1987        İmal (Form.)
Korfamidon 50 SC            500 g/l          Koruma         2182        12.08.1988        İmal (Form.)        
Demmidon 50 SL            500 g/l        Cansa         2771        05.12.1994        İthal (Imp.)       

Kullanım yerleri  (200 g/l aktif maddeli ilaçlar) : Elmada Elma ağ kurdu; Antep fıstığında Yaprak
psillidi ve Şıralı zenk; Pamukta yaprak biti; Zeytinde Zeytin sineği
(500 g/l aktif maddeli ilaçlar) : Elmada Elma ağ kurdu,Yaprak biti; Şeftalide Yaprak biti;
Antepfıstığında Meyve iç zararlısı,Meyve iç kurdu; Pamukta Bitki tahta kuruları,Emici böcekler;
Zeytinde Zeytin sineği ve Zeytin güvesi; Soyada Pis kokulu yeşil böcek  
Karışabilirlik Durumu : Kuvvetli asit veya alkali ilaçlar hariç diğerleri ile karışabilir. Bakır oksikloridli
ilaçlarla karıştırılmaz.
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 14 gün

33- PHOSMET

Genel Adı                         : Phosmet
Kimyasal Adı (IUPAC)                  : O,O-dimethyl S-phthalimidomethyl phosphorodithioate
Teknik Maddenin Fiziksel Hali         : Beyaz –pembe mumsu katı
Formülasyon Tipleri                 : WP, EC, DP, SL
Etki Şekli                         : Çoğunlukla kontak etkili akarisit ve insektisit
Üreticileri                         : General Quimica,Inquinosa,Productos OSA,Syngenta
Akut Oral  LD 50                 : 113-160 mg/kg
ADI                                 : 0.01 mg/kg
Zehirlilik Sınıfı                         : II (WHO )   
Arılara/Balıklara Zehirliliği         : Arılara ve balıklara zehirlidir
Türk Gıda Kodeksinde Yer Alan Maksimum Rezidü  Limitleri (MRL) :
Elma,
Şeftali...................................................................................................................................................
....0.5 ppm
Üzüm.....................................................................................................................................................
.............0.1 ppm
Patates.................................................................................................................................................
................0.05 ppm
Et
(Yağında)..............................................................................................................................................
.........1.0 ppm
Süt
ürünleri.................................................................................................................................................
........0.05 ppm
Süt........................................................................................................................................................
..............0.02 ppm

Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP formulations)

Imidan 50 W             % 50         Syngenta         2074         23.12.1987        İthal (Imp.)
Tasmet 50 WP            % 50         Takimsan            1953         04.11.1986         İmal (Form.)

Kullanım yerleri : Elmada Ağ kurdu, Elma iç kurdu, Kahverengi örümcek; Şeftalide Şeftali güvesi,
Doğu meyve güvesi, Patateste Patates böceği, Meyve ağaçlarında Yaprak bitleri ve San Jose
kabuklu biti; Bağda Salkım güvesi.
Karışabilirlik Durumu : Yüksek asit veya alkali karakterli ilaçlar hariç diğerleri ile karışabilir
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 14 gün

34- PIRIMIPHOS-METHYL

Genel Adı                         : Pirimiphos methyl
Kimyasal Adı (IUPAC)                 : O,O-dimethyl o-2-diethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl
phosphorothioate
Teknik Maddenin Fiziksel Hali         : Saman rengi sıvı
Formülasyon Tipleri                 : AE, DP, EC, FU, ULV, HN, LS, SG, KN
Etki Şekli                         : Kontak ve solunum yolları etkili geniş spektrumlu insektisit ve akarisit.
Yaprak dokusuna geçer ve translaminar etki gösterir.
Üreticileri                         : Syngenta
Akut Oral  LD 50                 : 2050 mg/kg
ADI                                  : 0.03 mg/kg
Zehirlilik Sınıfı                         : III (WHO)
Arılara/Balıklara Zehirliliği         : Arılara ve balıklara zehirlidir
Türk Gıda Kodeksinde Yer Alan Maksimum Rezidü  Limitleri (MRL) :
Arpa,
Buğday...............................................................................................................................................
1.0 ppm
Armut, Elma, Biber, Domates, Hıyar, Lahana,
Marul.................................................................................0.5 ppm
Pirinç....................................................................................................................................................
........0,2 ppm
Mercimek,
Nohut.........................................................................................................................................0,1
ppm
Havuç, Pamuk tohumu,
Patates...................................................................................................................0.05 ppm
Et,
Süt........................................................................................................................................................
..0.05 ppm

Sıvı Formülasyonlar (EC formulations)

Actellic 50 EC          500 g/l          Syngenta           1010         23.02.1976         İthal (Imp.)

Kullanım yerleri : Pamukta Beyaz sinek; Sebzede Beyaz sinek, Yaprak bitleri, Lahana güvesi,
Lahana göbek kurdu; Susamda Beyaz sinek; Boş ambar ilaçlamasında Patates güvesi, Baklagil
tohum böcekleri, Buğday biti, Kuru meyve güvesi, Arpa güvesi, Kırma biti, Pirinç biti
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 4 gün
35- PROFENOFOS

Genel Adı                         : Profenofos
Kimyasal Adı (IUPAC)                 : O-4-bromo-2-chlorophenyl O-ethyl-S-propyl phosphorothioate
Teknik Maddenin Fiziksel Hali         : Sarımsak benzeri kokulu açık sarı sıvı.
Formülasyon Tipleri                 : EC,ULV
Etki Şekli                         : Kontak ve mide etkili insektisit ve akarisit.Translaminar etki gösterir.
Ovicidial özelliklere sahiptir.
Üreticileri                         : Syngenta,Pesticides India
Akut Oral  LD 50                 : 358 mg/kg
ADI                                 : 0.01 mg/kg
Zehirlilik Sınıfı                         : II (WHO)
Arılara/Balıklara Zehirliliği         : Arılara ve balıklara zehirlidir
Türk Gıda Kodeksinde Yer Alan Maksimum Rezidü  Limitleri (MRL) :
Mısır, Pamuk tohumu,
Soya.............................................................................................................................0.02 ppm
Süt........................................................................................................................................................
.............0.01 ppm

Sıvı Formülasyonlar (EC Formulations)

Curacron 500 EC           500 g/l        Syngenta           1895         21.04.1986         Ithal (Imp.)
Calfos 500 EC           500 g/l         Flogaz            2717         02.05.1994         İthal (Imp.)

Kullanım yerleri : Pamukta Yeşil kurt ve Kırmızı örümcek ; Mısırda Koçan kurdu
Karışabilirlik Durumu :Nötr reaksiyonlu insektisitler ile karıştırılarak kullanılabilir.Karıştırılacak ilacın
reaksiyonu bilinmiyor ise bir numune yapılarak karışıp karışmadığı tesbit edilir.Karışım iyi
hazırlanmalı ve birkaç saat içinde kullanılmalıdır.  
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 14  gün

36- PROFENOFOS + CYPERMETHRIN
Sıvı Formülasyonlar (EC formulations)

Flambo 440 EC           400+40 g/l         Syngenta             2459         22.07.1991         İthal (Imp.)
Cypercal P 440 EC           400+40 g/l         Flogaz             3164         08.05.1997         İthal (Imp.)
Helmet 440 EC        400+40 g/l        Doğal        3191        20.06.1997        İthal (Imp.)
Flashed 440 EC        400+40 g/l        Koruma        3460        31.07.1998        İmal (Form.)
Flambo 440 EC           400+40 g/l         Syngenta             3583         04.02.1999         İmal (Form.)
Certain 440 EC        400+40 g/l        Agro-San        3874        19.12.2000        İmal (Form.)

Kullanım yerleri : Pamukta Yeşil kurt
Karışabilirlik Durumu : Nötr  reaksiyonlu insektisitler ile karıştırılarak kullanılabilir. Karıştırılacak ilacın
reaksiyonu bilinmiyor ise bir numune yapılarak karışıp karışmadığı tesbit edilir. Karışım iyi
hazırlanmalı ve birkaç saat içinde kullanılmalıdır.  
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 14  gün

37- PROTHIOPHOS

Genel Adı                         : Prothiohos
Kimyasal Adı (IUPAC)                 : O-2,4-dichlorphenyl O-ethyl S-propyl phosphorodithioate
Teknik Maddenin Fiziksel Hali         : Hafif karakteristik kokulu renksiz sıvı
Formülasyon Tipleri                 : WP,EC
Etki Şekli                         : Kontak ve mide etkili insektisit
Üreticileri                         : Bayer
Akut Oral  LD 5                        : 1390 – 1569 mg/kg
ADI                                 : 0.0001 mg/kg
Zehirlilik Sınıfı                         : II (WHO )
Arılara/Balıklara Zehirliliği         : Tavsiyeler uygun kullanıldığında arılara zehirli olmayıp balıklara
zehirlidir.
Türk Gıda Kodeksinde Yer Alan Maksimum Rezidü  Limitleri (MRL) :
Elma
.............................................................................................................................................................
......0.02 ppm

Sıvı Formülasyonlar (EC formulations)

Tokuthion EC 500            500 g/l         Bayer           1286         26.04.1979        İthal (Imp.)

Kullanım yerleri : Elmada Elma ağ kurdu ve Yaprak bükenler  
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 45 gün

38- PROTHOATE

Genel Adı                         : Prothoate
Kimyasal Adı (IUPAC)                 : O,O-diethyl S-isopropyl= carbamoylmethyl phosphorodithioate
Arılara/Balıklara Zehirliliği         : Arılara ve balıklara zehirlidir
Türk Gıda Kodeksinde Yer Alan Maksimum Rezidü  Limitleri (MRL) :
Armut,
Elma.....................................................................................................................................................
0.05 ppm

Sıvı Formülasyonlar (EC formulations)

Tanazone        390 g/l        Koruma        1393        02.03.1981        İmal (Form.)

Kullanım yerleri : Meyvede Elma Ağ kurdu ve Armut kaplanı

39- PYRIDAPHENTHION

Genel Adı                         : Pyridaphenthion
Kimyasal Adı (IUPAC)                 : O-(1,6-dihydro-6-oxo-1-phenylpyridazin-3-yl) O,O-diethyl
phosphorothioate
Teknik Maddenin Fiziksel Hali         : Açık sarı katı
Formülasyon Tipleri                 : EC, WP, ULV, DP
Etki Şekli                         : Kontak ve mide etkili insektisit ve akarisit
Üreticileri                         : Mitsui Toatsu
Akut Oral  LD 50                 : 769-850 mg/kg
Zehirlilik Sınıfı                         : III (WHO)
Arılara/Balıklara Zehirliliği         : Arılara ve balıklara zehirlidir.
Türk Gıda Kodeksinde Yer Alan Maksimum Rezidü  Limitleri (MRL) :
Sebzeler,
Soya.....................................................................................................................................................
0.02 ppm

Sıvı Formülasyonlar (EC formulations)

Ofunack 40 EC        400 g/l        Tarkim        1287        14.05.1979        İthal (Imp.)

Kullanım yerleri : Pamukta ve Soyada Beyaz sinek
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 15 gün

40- QUINALPHOS

Genel Adı                         : Quinalphos
Kimyasal Adı (IUPAC)                 : O,O-diethyl O-quinoxalin-2-yl phosphorothioate
Teknik Maddenin Fiziksel Hali         : Renksiz kristaller
Formülasyon Tipleri                 : EC, GR, DP, ULV, EW
Etki Şekli                         : Kontak ve mide etkili insektisit ve akarisit. Translaminar etki yoluyla bitki dokularına
nüfuz ederek sistemik bir etki gösterir.
Üreticileri                         : Aimco, Ficom, New Chemi, Syngenta, United Phosphorus
Akut Oral  LD 50                 : 71 mg/kg
Zehirlilik Sınıfı                         : II (WHO)
Arılara/Balıklara Zehirliliği         : Balıklara zehirli olup, arılara çok zehirlidir.
Türk Gıda Kodeksinde Yer Alan Maksimum Rezidü  Limitleri (MRL) :
Meyveler, Lahana.......................................................................................................................................... ....
0.05 ppm
Üzüm............................................................................................................................................................ ......
0.02 ppm
Pamuk tohumu, Patates.......................................................................................................................................
0.01 ppm

Sıvı Formülasyonlar (EC formulations)

Ekalux             245 g/l         Syngenta         2551         25.05.1992         İmal (Form.)
Crab        245 g/l        Doğal        3409        15.05.1998        İthal  (Imp.)
Jury        245 g/l        Tezcan        3979        25.07.2001        İthal  (Imp.)

Kullanım yerleri : Patateste Patates böceği ve Beyaz sinek; Elmada  Kabuklu bit; Bağda Salkım güvesi
Karışabilirlik Durumu : Alkali ilaçlar dışında diğer bir çok ilaçla karışabilir.Ancak ön karışım ile karışabilirlik
denemesi yapılmalıdır.
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 21 gün

41- THIOMETON

Genel Adı                         : Thiometon
Kimyasal Adı (IUPAC)                 : S-2-ethylhioethyl O,O-dimethyl phosphorothioate
Teknik Maddenin Fiziksel Hali         : Karakteristik sülfür içerikli organik fosforlu ester kokusunda renksiz sıvı.
Formülasyon Tipleri                 : EC,ULV
Etki Şekli                         : Kontak ve mide etkili sistemik insektisit,akarisit.
Üreticileri                         : Syngenta
Akut Oral  LD 50                 : 73-136 mg/kg
ADI                                 : 0.003 mg/kg
Zehirlilik Sınıfı                         : Ib (WHO)
Arılara/Balıklara Zehirliliği         : Arılara ve balıklara zehirlidir
Türk Gıda Kodeksinde Yer Alan Maksimum Rezidü  Limitleri (MRL) :
Meyveler, Pamuk tohumu...................................................................................................................................
0.02 ppm

Sıvı Formülasyonlar (EC formulations)

Ekatin-25          244 g/l         Syngenta        591          08.04.1968         İmal (Form.)

Kullanım yerleri : Meyvede Tomurcuk tırtılları ve Elma gal afidi; Pamukta Yaprak biti
Karışabilirlik Durumu : Alkali ilaçlar dışında diğer birçok ilaçla karışabilir. Ancak ön karışım ile karışabilirlik
denemesi yapılmalıdır.
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 21 gün

42- TRIAZOPHOS

Genel Adı                         : Triazophos
Kimyasal Adı (IUPAC)                 : O,O-diethyl O-1-phenyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl-phosphorothiotae
Teknik Maddenin Fiziksel Hali         : Açık sarı yağ
Formülasyon Tipleri                 : EC, ULV
Etki Şekli                         : Kontak ve mide etkili geniş spektrumlu insektisit ve akarisit
Üreticileri                         : Aventis
Akut Oral  LD 50                 : 57-59 mg/kg
ADI                                 : 0.001 mg/kg
Zehirlilik Sınıfı                         : Ib (WHO)
Arılara/Balıklara Zehirliliği         : Bal arılarına ve balıklara zehirlidir.
Türk Gıda Kodeksinde Yer Alan Maksimum Rezidü  Limitleri (MRL) :
Turunçgiller........................................................................................................................................................
0.5 ppm
Elma, Şeftali...................................................... ................................................................................................
0.1 ppm
Antep fıstığı, Hububat, Mısır................................... ..........................................................................................
0.05 ppm
Pamuk tohumu, Patates......................................................... .............................................................................
0.02 ppm
Et, Süt..................................................................................................................................................................
0.01 ppm

Sıvı Formülasyonlar (EC formulations)

Hostathion 40 EC         420 g/l         Aventis            1149         09.05.1978         İthal (Imp.)
Hostathion 40 EC           420 g/l        Aventis        1910         26.05.1986        İmal (Form)

Kullanım yerleri : Sebzede Baklagil tohum böceği ve Patates böceği; Meyvede Kırmızı örümcek, Elma iç kurdu,
Şeftali filiz güvesi; Narenciye ve İncirde Kanlı Balsıra; Pamukta Beyaz sinek ve Kırmızı örümcek; Mısır ve
Çelikte Koçan kurdu; Zeytinde Zeytin sineği; Hububatta Hortumlu böcek; Antep fıstığında Meyva iç kurdu,
Antep fıstığı karagöz kurdu, Antep fıstığı psillidi, Antep fıstığı iç güvesi
Karışabilirlik Durumu : Pyrazaphos, Deltamethrin , Carbendazim ve Endosülfan terkipli ilaçlar ile tank karışımı
yapılarak kullanılabilir.
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 21 gün

43- TRICHLORFON

Genel Adı                         : Trichlorfon
Kimyasal Adı (IUPAC)                 : dimethyl2,2,2-trichloro-1-hydroxyethylphosphonate
Teknik Maddenin Fiziksel Hali         : Hafif karakteristik kokulu renksiz kristaller
Formülasyon Tipleri                 : SL, WP, SP, DP, GR, ULV, PO, SC, GB
Etki Şekli                         : Kontak ve mide etkili insektisit
Üreticileri                         : Bayer, Cequisa,Denka,Jin Hung
Akut Oral  LD 50                 : 250 mg/kg
ADI                                 : 0.01 mg/kg
Zehirlilik Sınıfı                         : II (WHO)
Arılara/Balıklara Zehirliliği         : Arılara ve diğer yararlı böceklere az zehirli olup,balıklara zehirlidir.
Türk Gıda Kodeksinde Yer Alan Maksimum Rezidü  Limitleri (MRL) :
Armut, Elma, Erik, Kiraz, Şeftali.................................................. ....................................................................
0.5 ppm
Biber, Çilek, Domates Hıyar, Lahana, Marul, Soğan, Üzüm...... ......................................................................
0.2 ppm
Ayçiçeği, Mısır, Patates, Şekerpancarı, Tütün, Zeytin................. ....................................................................
0.05 ppm
Süt.......................................................................................................................................................................
0.05 ppm

Toz Formülasyonlar (DP formulations)

Dipterex  % 5Toz            % 5         Bayer           695        14.07.1970        İmal (Form.)
Agrofon % 5           % 5           Agro-San          1786        18.09.1985        imal (Form.)
Trikofon 5 Dust         % 5         Koruma             2066        09.12.1987         İmal (Form.)

Kullanım yerleri : Sebzede Pamuk yaprak kurdu, Toprak pireleri; Bağda Bağ pirali, Yaprak piresi; Ayçiçeğinde
Çayır tırtılı
Karışabilirlik Durumu : Trichlorfon, Cymoxanil+Propineb, Bakır oksiklorür, Thiram ve Oxydemeton-methyl
terkipli ilaçlarla karıştırılabilir. Diclofluanid , Quinomethionate terkipli ilaçlar ve  Bordo Bulamacı ile karıştırılmaz.
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Sebze ve Bağda 10 gün

Suda Çözünebilir Toz Formülasyonlar (SP  formulations)

Trifon 80 SP        % 80        Midiltipi        412        19.04.1965        İmal (Form.)
Dipterex SP 80         % 80          Bayer            699         20.07.1970        İthal (Imp.)
Trichlorfon-Hektaş % 80          % 80         Hektaş            713         23.10.1970        İmal (Form.)
Trikofon 80 SP        % 80           Koruma          746        18.05.1971        İmal (Form.)
Dipterex SP 80         % 80         Bayer         1121         O1.02.1978         İmal (Form.)
Wotexit % 80 SP        % 80        Kimyagerler         2192        22.08.1988        İmal (Form.)

Kullanım yerleri : Elmada Elma ağ kurdu; Erikte Erik iç kurdu; Ayçiçeğinde Kesici kurt; Zeytinde Zeytin sineği;
Sebzede Bozkurt, Dana burnu; Tütünde Kesici kurt ;  Mısırda Bozkurt ve Dana burnu
Karışabilirlik Durumu : Trichlorfon, Cymoxanil+Propineb , Bakır oksiklorür, Thiram ve Oxydemeton-methyl
terkipli ilaçlarla karıştırılabilir. Diclofluanid , Quinomethionate terkipli ilaçlar ve  Bordo Bulamacı ile
karıştırılmaz..
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Elma, Erik, Ayçiçeği ve Zeytinde 14, Sebzede 7 gün

Sıvı Formülasyonlar (SL formulations)

Trikofon 50 EM        600 g/l          Koruma          1492        26.02.1982        İmal (Form.)
Trifon 50 LC        600 g/l        Midiltipi        1531        02.08.1982        İmal (Form.)
Trichlorfon-Hektaş 50 LC         600 g/l         Hektaş        1554        12.01.1983        İmal (Form.)
Tarex 60 LC             600 g/l        Takimsan        1902         03.04.1986         İmal (Form.)

ULV Formülasyonlar (ULV  formulations)

Dipterex ULV            437 g/l         Bayer           726        15.2.1971        İmal (Form.)

Kullanım yerleri : Elmada Elma ağ kurdu ; Bağda Salkım güvesi; Patateste Patates böceği; Soğanda Soğan
sineği; Sebzede Bozkurt; Kirazda Kiraz sineği
Karışabilirlik Durumu : Trichlorfon, Cymoxanil+Propineb , Bakır oksiklorür, Thiram ve Oxydemeton-methyl
terkipli ilaçlarla karıştırılabilir. Diclofluanid , Quinomethionate terkipli ilaçlar ve  Bordo Bulamacı ile
karıştırılmaz..
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Elma,Bağ ve Patateste 10 gün.

1-3. KARBAMATLAR (CARBAMATES)

1- ALDICARB

Genel Adı                         : Aldicarb
Kimyasal Adı (IUPAC)                 : 2-methyl-2-(methylhio) propionaldehyde O-methylcarbamoyloxime
Teknik Maddenin Fiziksel Hali         : Renksiz kristaller
Formülasyon Tipleri                 : GR
Etki Şekli                         : Sistemik,kontak ve mide etkilidir.Kök yoluyla hızla absorbe edilir.
Üreticileri                         : Aventis, Sanachem
Akut Oral  LD 5                        : 0.93 mg/kg
ADI                                 : 0.003 mg/kg
Zehirlilik Sınıfı                         : Ia (WHO)
Arılara/Balıklara Zehirliliği         : Arılara ve balıklara zehirlidir.
Türk Gıda Kodeksinde Yer Alan Maksimum Rezidü  Limitleri (MRL) :
Pamuk
tohumu......................................................................................................................................................0.1
ppm

Granül Formülasyonlar (Granule formulations)

Temik 15 G            % 15         Aventis           2080         30.12.1987         İthal (Imp.)

Kullanım yerleri : Pamukta Beyaz sinek ve Erken emiciler
Karışabilirlik Durumu : Hiçbir ilaç ile karıştırılıp atılamaz.
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : 90 gün

2- BENFURACARB

Genel Adı                         : Benfuracarb
Kimyasal Adı (IUPAC)                :  Ethyl N-[ 2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yloxycarbonyl =(methyl)
aminothio] – N-isopropyl--alaninate
Teknik Maddenin Fiziksel Hali         : Kırmızımsı kahverengi akışkan sıvı
Formülasyon Tipleri                 : EC,GR,WP,SC
Etki Şekli                         : Mide ve kontak etkili sistemik ve kontak insektisit.
Üreticileri                         : Otsuka
Akut Oral  LD 50                 : 205.4 – 222.6 mg/kg
Zehirlilik Sınıfı                         : Ib (WHO)
Arılara/Balıklara Zehirliliği         : Arılara ve balıklara zehirlidir
Türk Gıda Kodeksinde Yer Alan Maksimum Rezidü  Limitleri (MRL) :
Fındık,Pamuk tohumu,Patates,Soya ........................................... ......................................
.................................0.1 ppm

Sıvı Formülasyonlar (EC formulations)

Oncol EC 200         200 g/l         Sumitomo          2541         14.04.1992        İmal (Form)

Kullanım Yerleri : Pamukta Pamuk Yaprak Biti ; Fındıkta Fındık kurdu ; Patateste Patates böceği; Hububatta
Ekin Kambur Böceği
Karışabilirlik Durumu: Yüksek derecede alkali olmayan ilaçlarla karıştırılabilir.
Son ilaçlama ile  hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 21 gün

3- CARBARYL

Genel Adı                         : Carbaryl
Kimyasal Adı (IUPAC)                 : 1-naphtyl methylcarbamate
Teknik Maddenin Fiziksel Hali         : Renksizden açık kahverengiye değişen kristaller
Formülasyon Tipleri                 : TK, WP, DP, RB, SC, GR, OF
Etki Şekli                         : Hafif sistemik özellikte kontak ve mide etkili insektisit.
Üreticileri                         : Chunhu, Crystal, Drexel, JinHung, Kuo Ching, Mekhteshim-Agan, Aventis,
Shenzhen Jiangshan
Akut Oral  LD 50                : 500-850 mg/kg  
ADI                                 : 0.01 mg/kg
Zehirlilik Sınıfı                         : II (WHO)
Arılara/Balıklara Zehirliliği         : Arılara ve balıklara zehirlidir
Türk Gıda Kodeksinde Yer Alan Maksimum Rezidü  Limitleri (MRL) :
Armut,Elma,Erik,Bağ yaprağı,Karpuz,Kavun..................................... ............................................................3.0
ppm
Üzüm,Diğer meyveler..................................................................... .................................................................
2.0 ppm
Biber,Domates,Fasulye,Hıyar,Lahana,Marul,Nohut,Patlıcan................. .........................................................
1.0 ppm
Antep fıstığı,Buğday,Ayçiçeği,Çay,Fındık,Mısır,Pamuk tohumu,Soya,Zeytin.. .............................................0.5
ppm
Patates, Koyun eti , Sığır eti..............................................................................................................................
0.2 ppm
Süt ve süt ürünleri..............................................................................................................................................
0.05 ppm

Sıvı Formülasyonlar (EC formulations)

Sevin XLR         480 g/l        Aventis        3375        31.03.1998        İthal (Imp.)

Kullanım yerleri : Fındıkta Fındık kurdu
Karışabilirlik Durumu : Bordo bulamacı gibi kuvvetli alkaliler dışındaki fungisit ve insektisitlerle gerektiğinde
karıştırılarak kullanılabilir.
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 7 gün

Toz Formülasyonlar (DP formulations)

Pantrin 2.5 Toz        % 2.5        Kimyagerler        3398        12.05.1998        İmal (Form.)
Mitin 5        % 5        Midiltipi        222        29.03.1963        İmal (Form.)
Korvin Dust        % 5         Koruma        374         25.11.1964        İmal (Form)
Pantrin 5 Toz        % 5        Kimyagerler        435        18.11.1965        İmal (Form.)
Hektavin        % 5         Hektaş        1505        15.04.1982           İmal (Form.)
Karbavin % 5 Toz        % 5         Takimsan         1685         07.08.1984        İmal (Form.)
Agrovin 5 Toz         % 5         Agro-San        1814        18.09.1985        İmal (Form.)
İlteriş Sevin 5 Toz         % 5         İlteriş        1913        16.06.1986        İmal (Form.)
İmpa Sevin 5        % 5        İmpa        3111        17.03.1997        İmal (Form.) F.
Sevin 5 Toz        % 5         Aventis         3132         03.04.1997        İmal (Form.) F.
Cansa Sevin  5 Toz        % 5        Cansa        3217        10.07.1997        İmal (Form.) F.
Poliagro Carbaryl % 5 Toz        % 5        Polisan        3506        02.10.1998        İmal (Form.)
Carvil 5 Dust        % 5        Safa        3973        16.07.2001        İmal (Form.) F.

Kullanım Yerleri : ( % 2.5  aktif maddeli ilaçlar ) : Fındıkta Fındık kurdu
Karışabilirlik Durumu: Bir toz formülasyon olup,diğer ilaçlarla karıştırılması uygulanabilir değildir.
Kullanım Yerleri : ( % 5  aktif maddeli ilaçlar ) : Fındıkta Fındık kurdu, Teke böceği, Kırtırtılı, Kızılağaç yaprak
böceği; Antep fıstığında dal güvesi, Karagöz kurdu, Antep fıstığı psillidi, Şıralı zenk; Çayda Çay koşnili; İncirde
Sireke sineği; Sebzede Baklagil tohum böcekleri, Kapsül kurtları, Karpuz telli böceği,Kavun kızıl böceği, Kavun
sineği, Lahana kelebeği,Lahana kokulu böceği,patates güvesi,Pis kokulu yeşil böcek,Yeşil kurt,Yonca
hortumlu böceği; Hububatta Ekin bambul böceği, Kırmızı bacaklı hububat akarı, Mısır çizgili yaprak kurdu, Mısır
koçan kurdu, Mısır kurdu; Meyvede,kambur üçgen böceği, Elma göz kurdu, Badem göz kurdu; Bağda Çadır
tırtılı, Bağ üvezi, Dürmece, salkım güvesi; Ayçiçeğinde Makaslı böcek, Çayır tırtılı; Genel zararlılarda Çekirgeler
Karışabilirlik Durumu : Diğer ilaçlarla karıştırılmasına gerek yoktur.
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Hububatta 10, diğer ürünlerde 7 gün

Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP formulations)

Korvin 50 WP         % 50         Koruma        219         29.03.1963        İmal (Form.)
Mitin 50 WP        % 50        Midiltipi        236        04.07.1963        İmal (Form.)
Hektavin 50        % 50         Hektaş        436         30.11.1965           İmal (Form.)
Pantrin 50 WP        % 50        Kimyagerler        537        14.06.1967        İmal (Form.)
Agrovin 50 WP        % 50         Agro-San        1815        18.09.1985         İmal (Form.)
Sevin 50 W Carbaryl İnsecticide        % 50         Aventis         2111         20.01.1988        Ithal (Imp.)
Hektavin 85        % 85         Hektaş        563         26.10.1967        İmal (Form.)
Korvin 85 WP         % 85         Koruma        564        26.10.1967        İmal (Form.)
Mitin 85 WP        % 85        Midiltipi        907        20.12.1973        İmal (Form.)
Bantrin 85 WP        % 85        Kimyagerler        1619        22.11.1983        İmal (Form.)
Karbavin 85 WP        % 85         Takimsan         1686         07.08.1984        İmal (Form.)
Agrovin 85 WP        % 85        Agro-San        1816        18.09.1985        İmal (Form.) F.
Sevin  85 S        % 85         Aventis         2112         20.01.1988        İthal (Imp.)
İlteriş Sevin 85 WP        % 85        İlteriş        2870        22.12.1995        İmal (Form.)
Sevin 85 WP         % 85         Aventis         3133         03.04.1997        İmal (Form.) F.
Cansa Sevin 85 WP        % 85        Cansa        3210        03.07.1997        İmal (Form.) F.
Carvil 85 WP        % 85        Safa        3412        18.05.1998        İmal (Form.) F.
Poliagro Carbaryl  % 85 WP        % 85        Polisan        3486        08.09.1998        İmal (Form.)

Kullanım Yerleri  ( % 50 aktif maddeli ilaçlar) : Sebzede Yaprak biti,Yaprak pireleri , Thripsler, Fasulye kapsül
kurdu, Karpuz telli böceği, Kavun kızıl böceği, Lahana kelebeği,Lahana kokulu böceği, Nohut yaprak sineği,
Patates güvesi,Toprak pireleri, Yeşil kurt,Yonca hortumlu böceği; Meyvede Altın kelebek, Amerikan beyaz
kelebeği,Armut yaprak uyuzu,Elma iç kurdu,Erik iç kurdu,Elma göz kurdu,Badem göz kurdu,testereli arılar,
Yazıcı böcekler,Yüzük kelebeği; Bağda Çadır tırtılı,Göz kurdu,Bağ maymuncukları, Asma hortumlu böceği, Bağ
thripsleri,Bağ üvezi,Dürmece/Bağ pirali, Salkım güvesi; Antep fıstığında Dal güvesi; Çayda Filiz güvesi, Çay
koşnili; Keten,Kenevirde Toprak pireleri;  Mısırda Çizgili yaprak kurdu,Mısır kurdu  
Karışabilirlik Durumu: Kuvvetli asit veya alkali ilaçlar hariç diğerleri ile karışabilir.
Son ilaçlama ile  hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 7 gün
Kullanım Yerleri  ( % 85 aktif maddeli ilaçlar) : Fındıkta Kahverengi koşnil, Dalkıran, Kır tırtılı,Teke böceği,
Fındık kurdu, Fındık yaprak deleni; Çayda Filiz güvesi, Çay koşnili; Sebzede Fasulye kapsül kurdu, Patates
güvesi,Yeşil kurt; Mısırda Çizgili yaprak kurdu, Mısır kurdu; Meyvede Doğu meyve güvesi, Elma ağ kurdu,
Elma içkurdu, Yazıcı böcekler; Bağda, Göz kurdu, Bağ maymuncukları, Asma hortumlu böceği, Bağ thripsleri,
Salkım güvesi;
Karışabilirlik Durumu: Trichlorfon, Dinocap, Kireç sülfür terkipli  ilaçlarla karışmaz.
Son ilaçlama ile  hasat arasında bırakılması gereken süre :  Tüm ürünlerde 14 gün

4- CARBARYL + KÜKÜRT (SULPHUR)
Toz Formülasyonlar (Dust formulatìons)

Naftisol        % 5+  60         Midiltipi        432        15.11.1965        İmal (Form.)
Pantrin 65        % 5+  60        Kimyagerler        441        14.12.1965        İmal (Form.)
Küvin            % 5+  60          Hektaş              485         30.05.1966         İmal (Form)

Kullanım Yerleri : Pamukta Kırmızı örümcek,Yeşil kurt ve Dikenli kurt
Karışabilirlik Durumu: Diğer ilaçlarla karıştırılmasına gerek yoktur.
Son ilaçlama ile  hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 7 gün

5- CARBOFURAN

Genel Adı                        : Carbofuran
Kimyasal Adı (IUPAC)                 : 2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl methyl carbamate
Teknik Maddenin Fiziksel Hali         : Renksiz kristaller
Formülasyon Tipleri                 : SC,GR,WP,FS
Etki Şekli                         : Genelde kontak ve mide etkili; sistemik insektisit, nematisit
Üreticileri                         :Bayer, Chunhu, FMC, Jin Hung,Kuo Ching,Makhteshim-Agan,Mitsubishi Chemical,
Pilarquim,Sanachem,Shenzhen Jiangshan,Sinon,Sundat,Taiwan Tainan Giant
Akut Oral  LD 50                 : 8 mg/kg
ADI                                 : 0.002 mg/kg
Zehirlilik Sınıfı                         : Ib (WHO)
Arılara/Balıklara Zehirliliği         : Arılara ve balıklara zehirlidir.
Türk Gıda Kodeksinde Yer Alan Maksimum Rezidü  Limitleri (MRL) :
Şekerpancarı................... ...... ...................................... ......................................
...............................................0.2 ppm
Mısır..................      .......... ...................................... ...................................... ...................................................
0.1 ppm
Et , Süt.................................................................................................................................................................
0.05 ppm

Sıvı Formülasyonlar (FS formulations)

Furadan 35 ST        350 g/l        Hektaş        3383        14.04.1998        İthal (Imp.)

Kullanım Yerleri : Şekerpancarında Toprak altı zararlıları
Karışabilirlik Durumu: Diğer tohum ilaçları ile karıştırılmasında sakınca yoktur
Son ilaçlama ile  hasat arasında bırakılması gereken süre : 60 gün


Granül Formülasyonlar (Granule formulations)

Furadan 5 G        % 5         Hektaş        2400         22.10.1990        İthal (Imp)
Carbosip 5 G        % 5        Tarkim        1984        19.02.1987        İthal (Imp)
Brifur 5 G        % 5         Agrokim        2456        15.07.1991        İthal (Imp)
Superfuran 5 G         % 5         Doğal         2886         30.01.1996        İthal (Imp)
Deltafuran 5 G        % 5        Farmatek        3796        30.06.2000        İthal (Imp)
Bestfuran        % 5        Agrobest        3891        22.12.2000        İthal (Imp)
Profuran 5 G        % 5        Tezcan        3927        02.04.2001        İthal (Imp)

Kullanım Yerleri : Mısırda Koçan kurdu ve Mısır kurdu ile Şekerpancarında Toprakaltı zararlıları
Karışabilirlik Durumu: Alkali ilaçlar dışında diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılabilir.
Son ilaçlama ile  hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 60 gün

6- CARBOSULFAN

Genel Adı                         : Carbosülfan
Kimyasal Adı (IUPAC)                 : 2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl (dibutylaminothio)
=methylcarbamate
Teknik Maddenin Fiziksel Hali         : Portakal- kahverengi arası berrak akışkan sıvı
Formülasyon Tipleri                 : GR,EC,WP,DP,ULV,CS
Etki Şekli                         : Kontak ve mide etkili sistemik insektisit.
Üreticileri                         : FMC,Kuo Ching
Akut Oral  LD 50                : 185-250 mg/kg
ADI                                 : 0.01 mg/kg
Zehirlilik Sınıfı                         : II (WHO)
Arılara/Balıklara Zehirliliği         : Arılara ve balıklara zehirlidir.
Türk Gıda Kodeksinde Yer Alan Maksimum Rezidü  Limitleri (MRL) :
Meyveler................................. ...................................... ...................................... .............................................
0.2 ppm
Pamuk tohumu....... ...................................... ...................................... ...................................... .......................
0.02 ppm

Toz Formülasyonlar (DP formulations)

Marshal 2 Dust        % 2         Hektaş        2197         30.09.1988        İthal (Imp)
Versal 2 Dust         % 2        Takimsan         2343         09.10.1989        İmal (Form)
Avantaj 2 Dust        % 2        Koruma         3105        12.03.1997        İmal (Form.)
Carboshell 2 Dust        % 2         Midiltipi        3277        03.10.1997        İmal (Form.)
General 2 Dust        % 2        Doğal        3368        20.03.1998        İmal (Form.) F.
Agrostar % 2 Toz        % 2        Agro-San        3532        03.11.1998        İmal (Form.)
Martaj 2 Dust        % 2        Safa        3438        24.06.1998        İmal (Form.) F.

Kullanım Yerleri :  Fındıkta Fındık kurdu
Karışabilirlik Durumu: Diğer toz ilaçlarla karışabilir
Son ilaçlama ile  hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 15 gün

Sıvı Formülasyonlar (EC formulations)

Marshal 25 EC        250 g/l         Hektaş        1871         27.03.1986        İthal (Imp)
Marshal 25 EC        250 g/l         Hektaş        1969         22.01.1987        İmal (Form)
Rivakral        250 g/l        Aventis        2138         24.02.1988        İmal (Form)
Versal 25 EC        250 g/l        Takimsan        2300        13.04.1989        İmal (Form)
Avantaj 25 EC         250 g/l        Koruma        3092        13.02.1997        İmal (Form)
General        250 g/l        Doğal        3174        02.06.1997        İthal (Imp.)
Carboshell 25 EC        250 g/l        Midiltipi        3175        05.06.1997        İmal (Imp.)
Commando 250 EC        250 g/l        Adeko        3181        09.06.1997        İmal (Form) F.
Anjinsan 250 EC        250 g/l        Farmatek        3212        04.07.1997        İthal (Imp.)
Volran 25 EC        250 g/l        Kemito        3387        15.04.1998        İthal (Imp.)
Agrostar 25 EC        250 g/l        Agro-San        3402        13.05.1998        İmal (Form)
Martaj 25 EC        250 g/l        Safa        3439        06.07.1998        İmal (Form.) F.
Policarbo 25 EC        250 g/l        Polisan        3454        23.07.1998        İmal (Form.)
Lange 25 EC        250 g/l        Tezcan        3659        11.08.1999        İthal (Imp.)
Şerif 25 EC        250 g/l        Güragro        3736        09.03.2000        İthal (Imp)
Samadur 25 EC        250 g/l        Fertil        3754        01.05.2000        İmal (Form)
Marshal 48 EC         480 g/l        Hektaş        2369         02.02.1990        İmal (Form)
General Forte 48 EC        480 g/l        Doğal        3639        17.06.1999        İthal (Imp.)

Kullanım Yerleri  ( 250 g/l aktif maddeli ilaçlar) : Elmada Yaprak biti, San jose kabuklu biti; Pamukta Yaprak
biti; Fındıkta Fındık kurdu, Filiz güvesi, Fındık yeşil kokarcası; İncirde Kanlı balsıra; Hububatta Ekin kambur
böceği
Kullanım Yerleri  ( 480 g/l aktif maddeli ilaçlar) : Fındıkta Fındık kurdu ve Filiz güvesi; Pamukta Yaprak biti
Karışabilirlik Durumu: Fungisit ve insektisitlerin çoğu le karıştırılabilr.
Son ilaçlama ile  hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 15 gün

7- DIOXACARB

Genel Adı                         : Dioxacarb
Kimyasal Adı (IUPAC)                 : 2-(1,3-dioxalan-2-yl-phenyl methyl carbamate
Akut Oral  LD 50                 : 130 mg/kg
Arılara/Balıklara Zehirliliği         : Arılara ve balıklara zehirlidir
Türk Gıda Kodeksinde Yer Alan Maksimum Rezidü  Limitleri (MRL) :
Patates, Buğday..................................... ...................................... ......................................
...............................0.05 ppm

Toz Formülasyonlar (DP formulations)

Hexacarb 3 Dust        % 3         Hektaş        1570        16.03.1983        İmal (Form.)
Taksakarp 3 Toz         % 3         Takimsan        1860        22.01.1986        İmal (Form.)

Kullanım Yerleri : Fındıkta Fındık kokarcası ve Fındık kurdu; Buğdayda Kımıl
Karışabilirlik Durumu: Diğer ilaçlarla karıştırılmasına gerek yoktur.
Son ilaçlama ile  hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 21 gün

Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP formulations)

Hexacarb 50 WP        % 50          Hektaş        1769         30.05.1985        İmal (Form.)
Taksakarp 50 WP         % 50         Takimsan        1972         22.01.1987        İmal (Form.)

Kullanım Yerleri : Fındıkta Fındık kurdu
Karışabilirlik Durumu: Diğer ilaçlarla karıştırılmasına gerek yoktur.
Son ilaçlama ile  hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 21 gün

8- ETHIOFENCARB

Genel Adı                         : Ethiofencarb
Kimyasal Adı (IUPAC)                 : -ethylhio-o-tolyl methylcarbamate
Teknik Maddenin Fiziksel Hali         : Merkaptan benzeri kokulu sarı yağ
Formülasyon Tipleri                 : EW,GR,EC
Etki Şekli                         : Kontak ve mide etkili sistemik insektisit.Yapraklar ve kök yoluyla absorbe olur.
Üreticileri                         : Bayer
Akut Oral  LD 50                 : 200 mg/kg
ADI                                 : 0.1 mg/kg
Zehirlilik Sınıfı                         : II  (WHO)
Arılara/Balıklara Zehirliliği         : Arılara zehirsiz,balıklara zehirlidir.  
Türk Gıda Kodeksinde Yer Alan Maksimum Rezidü  Limitleri (MRL) :
Biber,Domates,Hıyar,Marul,Tütün....................... ...................................... ...................................... .................
0.5 ppm

Sıvı Formülasyonlar (EC formulations)

Croneton         500 g/l          Bayer        1014         26.02.1976         İthal (Imp.)
Croneton        500 g/l         Bayer        1591         27.06.1983         İmal (Form.)

Kullanım Yerleri : Tütünde Tütün thripsi ve Yaprak biti; Şerbetçiotunda Yaprak biti
Son ilaçlama ile  hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 4 gün

9- FURATHIOCARB

Genel Adı                         : Furathiocarb
Kimyasal Adı (IUPAC)                 : butyl 2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl N,N’-dimethyl= N,N’-
thiodicarbamate
Teknik Maddenin Fiziksel Hali         : Sarı akışkan sıvı
Formülasyon Tipleri                 : DS, GR, EC
Etki Şekli                         : Kontak ve mide etkili sistemik insektisit
Üreticileri                         : Syngenta
Akut Oral  LD 50                 : 53 mg/kg
Zehirlilik Sınıfı                         : Ib (WHO)
Arılara/Balıklara Zehirliliği         : Arılara ve balıklara zehirlidir.
Türk Gıda Kodeksinde Yer Alan Maksimum Rezidü  Limitleri (MRL) :
Mısır,Şekerpancarı............ ...................................... ...................................... ..................................................
0.02 ppm

Kapsül Formülasyonlar (CS  formulations)

Promet 400 CS         400 g/l         Syngenta        2427        11.03.1991           İthal (Imp.)

Kullanım Yerleri  (Kapsül formülasyonlu ilaçlar) : Şekerpancarında Toprakaltı zararlıları ile Pancar piresi;
Mısırda Tel kurtları
Karışabilirlik Durumu: Nötr reaksiyonlu ıslanabilir toz veya akışkan sıvı (flowable) formülasyonlu tohum ilaçları
ile karışım halinde kullanılabilir. Aynı zamanda polymer tohum kaplama preparatları veya fungisitler ile
ilaçlanmış tohumlara tatbik edilebilir
Kullanım Yerleri : ( Sıvı formülasyonlu ilaçlar ) : Pamukta Yaprak biti; Fındıkta Fındık kurdu
Karışabilirlik Durumu : Nötr reaksiyonlu bir çok insektisit ve fungisitlerle karışabilir. Tereddüt halinde fiziksel
karışabilirlik testi uygulanmalıdır. Kükürt ve bakır gibi alkali karakterli maddeler ile karışım halinde kullanılmaz.
Son ilaçlama ile  hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 28 gün

Sıvı Formülasyonlar (CS/EC formulations)

Deltanet 400 EC        400 g/l         Syngenta        2047        23.09.1987         İthal (Imp.)
Deltanet 400 EC        400 g/l         Syngenta        3582        04.02.1999        İmal (Form.)
Saf  Neet 400 EC        400 g/l         Safa        3793        26.06.2000        İmal (Form.)
Kornet 400 EC        400 g/l        Koruma        3794        26.06.2000        İmal (Form.)

11- METHOMYL

Genel Adı                         : Methomyl
Kimyasal Adı (IUPAC)                 : S-methyl N-(methylcarbamoyloxy) thioacetimidate
Teknik Maddenin Fiziksel Hali         : Hafif kükürt kokulu renksiz kristaller
Formülasyon Tipleri                 : WP,SL,SP
Etki Şekli                         : Kontak ve mide etkili sistemik insektisit ve akarisit
Üreticileri                         : Chunhu, Crystal, Du Pont, Jiangsu, Kuo Ching, Makhteshim- Agan,  
Aventis, Rotam , Sanachem Sinon, Shenzhen Jiangshan, Sundat
Akut Oral  LD 50                 : 17-24 mg/kg
ADI                                 : 0.03 mg/kg
Zehirlilik Sınıfı                         : Ib (WHO)
Arılara/Balıklara Zehirliliği         : Arılara ve balıklara zehirlidir.
Türk Gıda Kodeksinde Yer Alan Maksimum Rezidü  Limitleri (MRL) :
Şerbetçiotu................................. ...................................... ......................................
........................................ 3.0 ppm
Kiraz, Erik............ ...................................... ......................................
...............................................................0.2 ppm
Mısır, Patates, Pamuk tohumu, Sebzeler, Soya... ......................................
.......................................................0.1 ppm
Ayçiçeği, Susam..................... ......................................
....................................................................................0.05 ppm
Elma, Hıyar, Üzüm, Tütün............................. ......................................
............................................................0.02 ppm
Et, Süt ve
ürünleri...............................................................................................................................................
0.05 ppm
Suda Çözünebilir Toz Formülasyonlar (SP formulations)

Lannate 90 İnsecticide         % 90         Du Pont         1512         20.05.1982              İthal (Imp.)
Kortomil 90 SP        % 90          Koruma         2149         21.03.1988        İmal (Form.)
Methomex 90 SP         % 90         Flogaz         2655         07.07.1993         İthal (Imp.)
Süpervin SP 90         % 90          Doğal        2735        17.06.1994        İthal (Imp.)
Kuik 90 SP        % 90          Özkan        3012        30.09.1996        İthal (Imp.)
Cantomil 90 SP        % 90          Cansa        3278        06.10.1997        İmal (Form.) F.

Kullanım Yerleri : Pamukta Yeşil kurt; Tütünde Yaprak biti ve Thrips ; Domateste Yeşil kurt;
Karnıbaharda Yeşil kurt; Mısırda Mısır kurdu ve Koçan kurdu; Bağda Salkım güvesi
Karışabilirlik Durumu: Yüksek asit ve kireç, bordo bulamacı gibi alkali olanlar dışında bir çok zirai
mücadele ilaçları ile karışabilir.Ancak geniş çaptaki bir karışım yapmadan önce fiziksel karışımın
mümkün olup olmadığı, ayrıca karışımın kullanılacak bitkiye karşı güvenilirliği küçük çapta bir
karışımla denenmelidir.
Son ilaçlama ile  hasat arasında bırakılması gereken süre : Pamuk ve bağda 7, diğer ürünlerde 3
gün

Sıvı Formülasyonlar (SL formulations)

Lannate 20 Insecticide        200 g/l        Du Pont        1520        10.06.1982              İthal (Imp.)
Lannate 20        200 g/l         Hektaş         2339         22.09.1989         İmal (Form.)
Methomex 20 SL        200 g/l         Flogaz         2772         08.12.1994           İthal (Imp.)
Lannate 36 Insecticide        360 g/l         Du Pont        1523        18.06.1982          İthal (Imp.)

Kullanım Yerleri  (200 g/l aktif maddeli ilaçlar ) :  Pamukta Yeşil kurt; Elma, Erik, Hıyar,
Şerbetçiotunda Yaprak biti;Tütünde Yaprak biti,Thrips, Yeşil kurt;  Bağda Salkım güvesi
Kullanım Yerleri  (360 g/l aktif maddeli ilaçlar ) : Pamukta Yeşil kurt ve Yaprak biti
Karışabilirlik Durumu: Bilinen ve tavsiye edilen insektisit, fungisitlerle karışabilir.
Son ilaçlama ile  hasat arasında bırakılması gereken süre : Pamuk, Elma ve Erikte 7 ; Hıyarda 3 ;
Şerbetçiotunda 14 ;Tütünde 5 ; Sofralık kurutmalık üzümlerde 3, Şaraplık üzümlerde 14 gün

12- METHOMYL+DIFLUBENZURON
Sıvı Formülasyonlar (SC formulatìons)

Deenate F           270+40 g/l         Du Pont             2390         01.08.1990         İthal (Imp.)

Kullanım Yerleri : Pamukta Yaprak kurdu ve Yeşil kurt ; Mısırda Koçan kurdu ve Mısır kurdu
Son ilaçlama ile  hasat arasında bırakılması gereken süre : Pamukta 10 gün

13- PIRIMICARB

Genel Adı                         : Pirimicarb
Kimyasal Adı (IUPAC)                 : 2-dimethylamimo-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl- dimethylcarbamate
Teknik Maddenin Fiziksel Hali         : Renksiz katı
Formülasyon Tipleri                 : AE,WP,WG,FU,EC,DP
Etki Şekli                         : Kontak, mide ve solunum yollarına etkili sistemik insektisit. Kök yoluyla
absorbe olur.
Üreticileri                         : Jiangsu,  Syngenta
Akut Oral  LD 50                 : 147 mg/kg
ADI                                 : 0.02 mg/kg
Zehirlilik Sınıfı                         : II (WHO)
Arılara/Balıklara Zehirliliği         : Arılara zehirsiz,balıklara zehirlidir.
Türk Gıda Kodeksinde Yer Alan Maksimum Rezidü  Limitleri (MRL) :
Armut,
Elma.....................................................................................................................................................
.......0.5 ppm
Şeftali...................................................................................................................................................
..................0.3 ppm
Biber,Domates,Hıyar,Marul,
Patlıcan.....................................................................................................................0.2 ppm
Havuç,
Tütün....................................................................................................................................................
.......0.1 ppm
Pamuk tohumu,Şekerpancarı,
Turunçgiller.............................................................................................................0.05 ppm
Et,
Süt........................................................................................................................................................
.............0.05 ppm

Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP formulations)

Pirimor          % 50          Syngenta            872         13.04.1973         İthal (Imp.)
Panzher        % 50        Doğal        3447        10.07.1998        İthal (Imp.)

Kullanım Yerleri : Turunçgillerde Siyah yaprak biti; Şeftali, Meyve, Şerbetçiotu, Süs bitkileri,Yağ
gülü, Sebze, Pamuk, Tütün ve Şekerpancarında Yaprak bitleri
Karışabilirlik Durumu: Bir çok insektisit , fungisit ve akarisitle karışabilir.Karıştırılacak ilacın
reaksiyonu bilinmiyorsa basit bir numune hazırlanıp,ilacın karışabilirlik durumu kontrol edilir.
Son ilaçlama ile  hasat arasında bırakılması gereken süre : Turunçgiller, Şeftali, Meyvede 21; diğer
ürünlerde 7 gün

Suda Dağılabilen Granül Formülasyonlar (WG formulations)

Primor WG        250 g/kg        Syngenta        3478        26.08.1998        İthal (Form.)

Kullanım Yerleri  ( 250 g/kg ve %50 aktif maddeli  ilaçlar) :Domateste Yaprak bitleri
Karışabilirlik Durumu: Bir çok insektisit,akarisit ve fungisitle karışabilir.İlaçlama için büyük miktarlarda
karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.
Son ilaçlama ile  hasat arasında bırakılması gereken süre : 7 gün

Suda Dağılabilen Granül Formülasyonlar (WG formulations)

Primor 50 WG        % 50        Syngenta        3931        09.04.2001        İthal (Form.)

14- PROMECARB

Genel Adı                         : Promecarb
Kimyasal Adı (IUPAC)                 : 5-methyl m-cumenyl methylcarbamate
Akut Oral  LD 50                 : 74 mg/kg
Zehirlilik Sınıfı                         : II (WHO)
Arılara/Balıklara Zehirliliği         : Arılara ve balıklara zehirlidir.
Türk Gıda Kodeksinde Yer Alan Maksimum Rezidü  Limitleri (MRL) :
Erik,
Kiraz.....................................................................................................................................................
..........0.3 ppm
Patates.................................................................................................................................................
...................0.05 ppm
Antep fıstığı,
Fındık...............................................................................................................................................
0.01 ppm

Toz Formülasyonlar (DP formulations)

Carbamult Dust             % 4.9           Aventis           1474        11.01.1982         İthal (Imp.)

Kullanım Yerleri : Antep fıstığında Göz kurdu

15- PROPOXUR

Genel Adı                         : Propoxur
Kimyasal Adı (IUPAC)                 : 2-isopropoxyphenyl methylcarbamate
Teknik Maddenin Fiziksel Hali         : Beyaz-krem arası kristaller
Formülasyon Tipleri                 : AE, WP, EC, DP, FU, RB, ULV, GR, SL
Etki Şekli                         : Kontak ve mide etkili insektisit.Uzun süreli rezidüel etkiye sahiptir, hızlı etki
gösterir.
Üreticileri                         : Bayer, Crystal, Kuo Ching, Pilarquim, Sanachem, Sanex, Taiwan Tainan
Giant
Akut Oral  LD 50                : 50 mg/kg
ADI                                 : 0.02 mg/kg
Zehirlilik Sınıfı                         : II  (WHO)
Arılara/Balıklara Zehirliliği         : Arılara oldukça zehirli olup,balıklara zehirlidir.
Türk Gıda Kodeksinde Yer Alan Maksimum Rezidü  Limitleri (MRL) :
Armut,
Elma.....................................................................................................................................................
......1.0 ppm
Patates.................................................................................................................................................
................ .0.1 ppm
Et,
Süt........................................................................................................................................................
............0.05 ppm

Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP formulations)

Unden % 50 WP              % 50          Bayer           667          24.02.1970         İthal (Imp.)

16- THIODICARB

Genel Adı                         : Thiodicarb
Kimyasal Adı (IUPAC)                 :3,7,9,13-tetramethyl-5,11-dioxa-2,8,14-trithia-4,7,9,12-
tetra=azapentadeca-3,12-diene-6,10-dione
Teknik Maddenin Fiziksel Hali         : Açık bronz renkli kristaller
Formülasyon Tipleri                 : SC, WP, SG, DP, RB, GB, WG, Toz
Etki Şekli                         : Sınırlı kontak etkili çoğunlukla mide etkili insektisit.
Üreticileri                         : Aventis
Akut Oral  LD 50                 : 66-120 mg/kg
ADI                                 : 0.03 mg/kg
Zehirlilik Sınıfı                         : II (WHO)
Arılara/Balıklara Zehirliliği         : Direkt püskürtmeye maruz kalan arılara orta şiddette zehirli olup,
püskürtme rezidüsü kuruduktan sonra bal arılarına zehirli değildir.
Türk Gıda Kodeksinde Yer Alan Maksimum Rezidü  Limitleri (MRL) :
Sebzeler...............................................................................................................................................
..............0.5 ppm
Pamuk tohumu,
Soya.........................................................................................................................................0.1
ppm
Mısır......................................................................................................................................................
...........0.02 ppm

Kuru Akışkan Formülasyonlar (DF formulations)

Larvin 375 DF          % 37. 5          Aventis        2272         24.01.1989         İthal (Imp.)
Larvin 80 DF            % 80          Aventis        2082         30.12.1987        İthal (Imp.)

Kullanım Yerleri : Pamuk ve Soyada Yeşil kurt,Yaprak kurdu; Mısırda Mısır kurdu ve Koçan kurdu
Karışabilirlik Durumu: Bordo bulamacı, mancozeb gibi ağır metal oksit ve tuzları ile karıştırılmamalıdır.
Thiodicarb asit ve baz ortamlarda hidrolize olur. Bu nedenle en iyi sonuç için karışımın PH ‘sı 3 ile
7,5 arasında olmalıdır. Birçok insektisit ve fungisitle karışabilmekle birlikte bir ön test yapılması
yararlı olur. Karışım yaparken önce  sulandırılmalı, üzerine karıştırılacak ilaç ilave edilmelidir.İyice
karıştırıldıktan sonra bekletilmeden kullanılmalıdır.
Son ilaçlama ile  hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 28 gün

17- TRIAZAMATE

Genel Adı                         : Triazamate
Kimyasal Adı (IUPAC)                 : Ethyl (3-tert-butyl-1-dimethylcarbamoyl-1H-1,2,4-triazol-5-ylhio)
=acetate
Teknik Maddenin Fiziksel Hali         : Hafif kükürt kokulu beyaz-bronz arası renkte kristalize katı
Formülasyon Tipleri                 : EW,WP
Etki Şekli                         : Translaminar ve total sistemik yolla etkili olur.
Üreticileri                         : Great Lakes
Akut Oral  LD 50                 :  (50-100) – (100-200) mg/kg
ADI                                 : 0.004 mg/kg
Zehirlilik Sınıfı                         : II (WHO)
Arılara/Balıklara Zehirliliği         : Arılara ve balıklara zehirlidir.

Emülsiyon, Suda Yağ Formülasyonlar (EW formulations)

Aztec 140 EW        140 g/l        Basf        3539        12.11.1998         İthal (Imp)

Kullanım Yerleri : Şekerpancarında Afit

1-4. SENTETİK PIRETROIDLER (SYNTHETIC PYRETROIDS)

1- ALPHACYPERMETHRİN

Genel Adı                         : Alphacypermethrin
Kimyasal Adı (IUPAC)                 : [ 1(S*),3 ] –( )-cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl 3-(,2-
dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
Teknik Maddenin Fiziksel Hali         : Hafif aromatik kokulu beyaz-bronz renk arası toz
Formülasyon Tipleri                 : EC,WP,SC,ULV,TB
Etki Şekli                         : Kontak ve mide etkili insektisit.Çok düşük dozlarda merkezi sinir sistemi
üzerinde etki gösterir.
Üreticileri                         : Basf, FMC,Gharda, Mitsu, Rotam,Tagros
Akut Oral  LD 5                        : 79-400 mg/kg
Zehirlilik Sınıfı                         : II (WHO)
Arılara/Balıklara Zehirliliği         : Arılara ve balıklara zehirlidir.

Sıvı formülasyonlar (EC formulations)

Bestox 100 EC        100 g/l         Hektaş         2543         22.04.1992           İmal (Form.)
Süper Agromethrin 100 EC        100 g/l          Atabay          2705        23.02.1994         İmal (Form.)
Agro Cypethrin Super EC        100 g/l          Agro-San         2424         07.03.1994         Imal (Form.)
Süper Guard        100 g/l          Tezcan          2816        17.05.1995         İthal (Imp.)
Fastac 100 EC        100 g/l          Basf          2722         31.05.1995          İthal (Imp.)
Fastac 100 EC        100 g/l          Basf         2971        10.07.1996         İmal (Form.) F.
Polisan Alfasipermetrin 100 EC        100 g/l        Polisan         2972        10.07.1996          İmal
(Form.)
Zepplin 100 EC        100 g/l        Berko        3060        23.12.1996        İmal (Form.) F.
Kortac 100 EC        100 g/l        Koruma        3103        12.03.1997            İmal (Form.)
Alphacal 100 EC        100 g/l         Flogaz        3143        16.04.1997            İthal (Imp.)
Cansa Alfametrin 100 EC        100 g/l        Cansa        3208        03.07.1997          İmal (Form.) F.
Süper Takimethrin 100 EC        100 g/l        Takimsan        3264        17.09.1997        İmal (Form.)
Hocklifast 10 EC        100 g/l        Gürkim        3386        15.04.1998        İthal (Imp.)
Alpha Impor 100 EC        100 g/l        Midiltipi        3649        01.07.1999        İmal (Form.)
Alpac 100 EC        100 g/l        Safa        3707        13.01.2000        İmal (Form.) F.
Alfasipil 100        100 g/l        Pulcu        4049        14.12.2001        İmal (Form.) F.

Kullanım Yerleri : Elmada Elma İç kurdu ve Elma ağ kurdu; Hububatta Süne ve Hortumlu böcek;
Mısırda Mısır kurdu ve Mısır koçan kurdu; Pamukta Yeşil kurt; Domateste Yeşil kurt ; Fındıkta Fındık
kurdu ; Zeytinde Zeytin sineği
Karışabilirlik Durumu: Monocrotophos terkipli insektisitler ve diğer insektisitlerle karışabilir.
Son ilaçlama ile  hasat arasında bırakılması gereken süre : Elma, Hububat, Domateste 15 gün


ULV Formülasyonlar (ULV formulations)

Alphaguard 1 ULV           10 g/l          Agro-San         2523        11.02.1992           İmal (Form.)
Bestox ULV             10 g/l          Hektaş        2549         22.05.1992          İmal (Form.)
Süper Agromethrin 10 ULV         10 g/l         Atabay          2704         23.02.1994          İmal (Form.)
Fastac 10 ULV            10 g/l         Basf         2723         31.05.1994          İthal (Imp.)
Alpha Super 10 ULV            10 g/l          Koruma          3088         03.02.1997        İmal (Form.)
Zepplin 10 ULV        10 g/l        Berko        3098        20.02.1997        İmal (Form.) F.
Fastac 10 ULV        10 g/l          Basf        3125         26.03.1997          İmal (Form)  F.
Süper Takimethrin 10 ULV        10 g/l        Takimsan        3265        17.09.1997        İmal (Form.)
Alpha Tarphetrin 10 ULV        10 g/l        Tarımsan        3374        27.03.1998        İmal(Form.)
Polimethrin 10 ULV        10 g/l        İzmir Kimya        3510        06.10.1998        İmal (Form.)
Polisan Alphacypermethrin 10 ULV        10 g/l        Polisan        3125        26.03.1997        İmal
(Form.)
Ödül Alfasipermetrin 10 ULV        10 g/l        Ödül        3574        03.02.1999        İmal (Form.)

Kullanım Yerleri :  Hububatta Süne; Zeytinde Zeytin sineği
Karışabilirlik Durumu: Su ve başka ilaçlarla karıştırılmamalıdır
Son ilaçlama ile  hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 15 gün

2- BETA CYFLUTHRIN

Genel Adı                        : Beta cyfluthrin
Kimyasal Adı (IUPAC)                 : (RS)--cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl(1RS,3RS;1RS,3SR)-3=
(2,2-dichlorovinyl)2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
Teknik Maddenin Fiziksel Hali         : Hafif karakteristik kokulu beyaz toz
Formülasyon Tipleri                 : EC, SC, EW, ULV, GR
Etki Şekli                         : Kontak ve mide etkili insektisit. Hızlı ve uzun süreli rezidüel aktivite ile  
sinir sistemini etkiler.
Üreticileri                         : Bayer
Akut Oral  LD 50                 : 500 mg/kg
ADI                                 : 0.02 mg/kg
Zehirlilik Sınıfı                         : II (WHO)
Arılara/Balıklara Zehirliliği         : Arılara ve balıklara zehirlidir.

Sıvı Formülasyonlar (EC formulations)

Bulldock EC 025             25 g/l           Bayer        2308         16.05.1989         İthal (Imp.)
Bulldock EC 025             25 g/l          Bayer        2346         18.10.1989         İmal (Form.)

Kullanım Yerleri : Hububatta Süne ve Hububat hortumlu böceği; Patateste Patates böceği; Antep
fıstığında Fıstık yaprak psillası; Pamukta Yaprak kurdu,Yeşil kurt; Mısırda Mısır Koçan kurdu ve Mısır
kurdu; Zeytinde Zeytin kara koşnili, Zeytin sineği ve Zeytin güvesi ; Domates ve Elmada  Yaprak biti
Karışabilirlik Durumu: Propineb,Triadimefon,Thiram,Triflumuron, Parathion methyl, Omethoate ve
Oxydemeteon-methyl terkipli ilaçlarla karıştırılabilir.Azocyclotin,Tebuconazole terkipli ilaçlar ve Bordo
Bulamacı ile karıştırılmaz.
Son ilaçlama ile  hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 14 gün

ULV Formülasyonlar (ULV formulations)

Bulldock ULV 005        5 g/l          Bayer          2358         19.12.1989         İmal (Form.)

Kullanım Yerleri :Buğdayda Süne
Karışabilirlik Durumu: Herhangi bir maddeyle karıştırılmadan kullanılır.
Son ilaçlama ile  hasat arasında bırakılması gereken süre : 14 gün
3- BIFENTHRIN

Genel Adı                         : Bifenthrin
Kimyasal Adı (IUPAC)                 : 2-methylbiphenyl-3-ylmethyl (Z) –(1RS,3RS)-3-(2-chloro=3,3,3-
trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
Teknik Maddenin Fiziksel Hali         : Akışkan,kristalize yada mumsu katı
Formülasyon Tipleri                 : EC, SC, WP, ULV, GR
Etki Şekli                         : Kontak ve mide etkili insektisit,akarisit
Üreticileri                         : FMC
Akut Oral  LD 50                 : 54.5 mg/kg
ADI                                 : 0.02 mg/kg
Zehirlilik Sınıfı                         : II (WHO)
Arılara/Balıklara Zehirliliği         : Arılara ve balıklara zehirlidir.
Türk Gıda Kodeksinde Yer Alan Maksimum Rezidü  Limitleri (MRL) :
Sebzeler,Üzüm,Pamuk
tohumu.................................................................................................................0.05 ppm
Meyveler...............................................................................................................................................
.....0.02 ppm
Sığır eti
(Yağında).....................................................................................................................................0.5
ppm
Tavuk eti
(Yağında)..................................................................................................................................0.05
ppm

Sıvı Formülasyonlar (EC formulations)

Talstar EC 100        100 g/l          Bayer           2231          06.12.1988         İthal (Imp.)
Talstar EC 100        100 g/l         Bayer         2307         16.05.1989         İmal (Form.)

Kullanım Yerleri : Pamukta Beyaz sinek,Yeşil kurt ve Kırmızı örümcek; Domateste Yeşil kurt ve
Yaprak biti; Elmada Elma iç kurdu ve Avrupa kırmızı örümceği; Antep fıstığında Yaprak psillidi;
Patlıcanda Kırmızı örümcek; Soyada Beyaz sinek, Yeşil kurt, Kırmızı örümcek; Bağda Salkım güvesi;  
Şeftalide Yaprak
biti.                                                                                                                                                        Karışabilirlik Durumu: Reaksiyonu yüksek derecede bazik ve asidik
olmayan pek çok zirai mücadele ilacı ile karıştırılabilir.
Son ilaçlama ile  hasat arasında bırakılması gereken süre : Elma ve Antep fıstığında 21, Pamukta
14, Domates, Patlıcan ve Soyada 7 gün

Tohum İlaçlaması İçin Akıcı Konsantre Formülasyonlar  (FS Formulations)

Semafor 20 FS        200 g/l        Hektaş        3384        15.04.1998        İthal (Imp.)

Kullanım Yerleri : Mısırda tel kurtları
Karışabilirlik Durumu: Reaksiyonu yüksek derecede bazik ve asidik olmayan pek çok zirai mücadele
ilacı ile karıştırılabilir.

4- BIFENTHRIN+AMITRAZ
Sıvı Formülasyonlar (EC formulations)

Zipak EC 225           25+200 g/l         Bayer           2531          09.03.1992        İthal (Imp.)
Bodyguard           25+200 g/l         Hektaş            2874          27.12.1995        İmal (Form.)

Kullanım Yerleri : Pamukta Beyaz sinek, İki noktalı kırmızı örümcek ve Kırmızı örümcek; Armutta
Armut yaprak piresi; Antep fıstığında Yaprak psillidi
Karışabilirlik Durumu : Yüksek derecede bazik ve asidik ilaçlarla karıştırılmaz
Son ilaçlama ile  hasat arasında bırakılması gereken süre : Pamukta 14, Armut ve Antep fıstığında
21 gün
5- CYFLUTHRIN

Genel Adı                         : Cyfluthrin
Kimyasal Adı (IUPAC)                 : (RS)--cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3=
(2,2-dichlorovinyl)2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
Teknik Maddenin Fiziksel Hali         : Kahverengi,yağımsı,kristalize parçalar içeren akışkan katı
Formülasyon Tipleri                 : AE, EC, EO, ES, EW, ULV, WP, GR, Oilspray
Etki Şekli                         : Kontak ve mide etkili insektisit. Hızlı ve uzun süreli rezidüel aktivite ile  
sinir sistemini etkiler
Üreticileri                         : Bayer
Akut Oral  LD 50                 : 500 mg/kg
ADI                                 : 0.02 mg/kg
Zehirlilik Sınıfı                         : II (WHO)
Arılara/Balıklara Zehirliliği         : Bal arılarına ve balıklara zehirlidir.
Türk Gıda Kodeksinde Yer Alan Maksimum Rezidü  Limitleri (MRL) :
Patates.................................................................................................................................................
............0.1 ppm
Elma,Sebzeler,Soya,
Mısır..............................................................................................................................0.05 ppm
Buğday,Antep fıstığı,Pamuk tohumu,
Zeytin..................................................................................................0.02 ppm

Sıvı Formülasyonlar (EC formulations)

Baythroid EC 050        50 g/l         Bayer        2128        10.02.1988        İthal (Imp.)
Baythroid EC 050        50 g/l         Bayer        2227        23.11.1988        İmal (Form.)
Serthroid EC 050        50 g/l         Safa        3851        23.10.2000        İmal (Form) F
Korthroid EC 050        50 g/l        Koruma        3852        23.10.2000        İmal (Form.)

Kullanım Yerleri :  Pamukta Yaprak kurdu,Yeşil kurt; Patateste Patates böceği; Domateste Yeşil
kurt; Yaprak biti; Mısırda Mısır  kurdu ve Mısır koçan kurdu; Antep fıstığında Fıstık yaprak psillası;
Şekerpancarında Pancar pireleri; Hububatta Ekin kambur böceği; Zeytinde Zeytin sineği, Zeytin
güvesi, Zeytin kara koşnili, Zeytin kabuklu biti ve Zeytin pamuklu biti
Karışabilirlik Durumu: Propineb,Triadimefon,Thiram  terkipli  fungisitler ; Parathion methyl ,
Omethoate,
Oxydemeton-methyl,Triflumuron terkipli  insektisitlerle karıştırılabilir.Azocyclotin  terkipli ilaçlarla
karıştırılmaz.
Son ilaçlama ile  hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 14 gün

6- CYPERMETHRIN

Genel Adı                         : Cypermethrin
Kimyasal Adı (IUPAC)                 : (RS)--cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3RS)-3-(2,2-
dichloro=vinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
Teknik Maddenin Fiziksel Hali         : Normal sıcaklıkta yarı katı sarı-kahverengi akışkan
Formülasyon Tipleri                 : EC, GR, WP, ULV
Etki Şekli                         : Kontak ve mide etkili insektisit.Uygulanan bitkilerde rezidüel aktivite
gösterir.
Üreticileri                         : Aimco, Ankur, Atabay, Basf,  Dhanuka, Ficom, FMC, Gharda, Krishi
Rasayan, Mitchell Cotts, Mitsu, New Chemi, Rallis, Rotam, Sanachem, Searle India, Tagros, United
Phosphorus, Syngenta
Akut Oral  LD 50                 : 250 – 4150 mg/kg
ADI                                 : 0.05 mg/kg
Zehirlilik Sınıfı                         : II (WHO)
Arılara/Balıklara Zehirliliği         : Laboratuvar testlerinde bal arılarına oldukça zehirli olup,saha
şartlarında önerilen dozlarda uygulandığında kovanlarda risk teşkil etmez.
Türk Gıda Kodeksinde Yer Alan Maksimum Rezidü  Limitleri (MRL) :
Armut, Elma,
Kiraz..........................................................................................................................................1.0
ppm
Üzüm.....................................................................................................................................................
...........0.5 ppm
Biber, Buğday, Domates,
Hıyar.......................................................................................................................0.2 ppm
Şekerpancarı........................................................................................................................................
.............0.1 ppm
Ayçiçeği, Patates, Mısır, Soya, Antep fıstığı, Pamuk
tohumu.........................................................................0.05 ppm
Havuç...................................................................................................................................................
.............0.01 ppm
Et
(Yağında)..............................................................................................................................................
...... .0.2 ppm
Süt,
Yumurta................................................................................................................................................
.....0.05 ppm

Sıvı Formülasyonlar (EC formulations)

Agro-Cypethrin 20 EC        200 g/l         Agro-San        1818        18.09.1985        İmal (Form.)
Nurelle 200 EC        200 g/l         Dow AgroSciences        1830         26.09.1985                 İthal (Imp.)
Polytrin 200 EC         200 g/l         Syngenta        1879         21.04.1986        İthal (Imp.)
Polytrin 200 EC        200 g/l         Syngenta        1946        19.09.1986        İmal (Form.)
Atamethrin 20 EC        200 g/l        Atabay        2348        03.11.1986        İmal (Form.)
Tarımsan Cypmethrin 20 EC        200 g/l        Tarımsan        2023        29.03.1987        İmal (Form.)
Star 20 EC        200 g/l        Ür-Pa        2056        03.11.1987        İmal (Form.)
Nova 20 EC         200 g/l        Polisan         2093         08.01.1988        İmal (Form.)
Arrivo 20 EC        200 g/l        Hektaş        2344        09.10.1989        İmal (Form.)
Siperkor 20        200 g/l        Koruma        2393        23.08.1990        İmal (Form.)
Ripcord 20 EC        200 g/l         Basf        2453        10.07.1991        İmal (Form.)
Sherpa  200 EC          200 g/l          Aventis           2584        18.12.1992         İmal (Form.)
Intrarin        200 g/l         Lances Link        2663         03.09.1993           İthal (Imp.)
Prima 20 EC        200 g/l         İzmir Kimya         2798        22.02.1995                 İmal (Form.)
Rivomethrin 20 EC           200 g/l          Takimsan             2801         27.02.1995          İmal (Form.)
İlermethrin 20 EC        200 g/l        İlteriş        2932        10.05.1996        İmal (Form.)
Cythrin 20 EC        200 g/l         Agrokim         2984        13.08.1996                 İthal (Imp)
İmpa Cypermethrin 20 EC        200 g/l        İmpa        3067        25.12.1996        İmal (Form.)
Cyperin 200 EC        200 g/l        Adeko        3096        19.02.1997        İmal (Form.) F.
Ödül Cyperetor 200 EC        200 g/l        Ödül        3117        20.03.1997        İmal (Form.)
Çutamethrin 20 EC        200 g/l        Çutamko        3151        28.04.1997        İmal (Form.)
İmpermethrin        200 g/l        Agrokim        3176        05.06.1997        İmal (Form.)
Matador 200 EC        200 g/l        Doğal        3189        19.06.1997        İthal (Imp.)
Kimetrin 20 EC        200 g/l        Kimyagerler        3294        29.12.1997        İmal (Form.)
Rocyper  20 EC        200 g/l        Özkan        3347        25.02.1998        İthal (Imp.)
Cyperkiller 20 EC        200 g/l        Safa        3451        10.07.1998        İmal (Form.) F.
Matador 200 EC        200 g/l        Doğal        3587        01.03.1999        İmal (Form.)
Impor 200 EC        200 g/l        Midiltipi        3714        27.01.2000        İmal (Form.)
Dictatore 200 EC        200 g/l        Farmatek        3718        02.02.2000        İmal (Form.)
Kinetik 20 EC        200 g/l        Agro Altın        3817        24.08.2000        İmal (Form.) F.
Cyber 20 EC        200 g/l        Tarsan        4014        12.11.2001        İthal (Imp.)
Cyperhard 20 EC        200 g/l        Deva Agro        4034        03.12.2001        İthal (Imp.)
Ímperator         250 g/l         Syngenta        1129        13.03.1978         İthal (Imp.)
Arrivo 25 EC        250 g/l         Hektaş        1325         28.01.1980          İthal (Imp)
Arrivo 25 EC        250 g/l         Hektaş                             1362         08.10.1980          İmal (Form.)
Siperkor        250 g/l          Koruma        1599         05.08.1983          İmal (Form.)
Rivomethrin 25 EC        250 g/l         Takimsan        1989        06.02.1984         İmal (Form.)
Agromethrin         250 g/l         Atabay                        1649         28.02.1984          İmal (Form.)
Tarpethrin 25 EC        250 g/l        Tarımsan        2033        16.07.1987        İmal (Form.)
Cobra 25 EC        250 g/l        Ür-Pa        2064        01.12.1987        İmal (Form.)
Sherpa 25 EC        250 g/l        Aventis            2106         20.01.1988          İthal (Form.)
Kimetrin 25 EC        250 g/l        Kimyagerler        2118        01.02.1988        İmal (Form.)
Nova 25 EC        250 g/l         Polisan         2133        16.02.1988          İmal (Form.)
Imperator 25 EC        250 g/l        Sygenta        2143         03.03.1988         İmal (Form.) F.
Agro-Cypethrin 25 EC        250 g/l         Agro-San        2167         01.06.1988         İmal (Form.)
Polytrin 250 EC        250 g/l         Syngenta        2177        12.08.1988         İmal (Form.)
Nurelle 250 EC        250 g/l        Dow AgroSciences        2185        17.08.1988         İthal (Imp.)
Arımethrin        250 g/l        Arı Kimya        2207        17.10.1988        İmal (Form.)
İmpor 25 EC        250 g/l        Midiltipi        2305        11.05.1989        İmal (Form.)
Ripcord 25 EC         250 g/l         Basf         2539         08.04.1992         İmal (Imp.) F.
Matador 250 EC        250 g/l        Doğal        2740         04.07.1994          İthal (Imp.)
Akethrin 25 EC        250 g/l        Aydın Kimya        2989        20.08.1996        İmal (Form.)
Cyperin 250 EC        250 g/l        Adeko        3097        20.02.1997        İmal (Form.) F.
Lance 25 EC        250 g/l        Agrikem        3100        27.02.1997        İthal (Imp.)
Kral 250 EC        250 g/l        Safa        3311        29.12.1997        İmal (Form.) F.
Ödül Cyperator        250 g/l        Ödül        3766        16.05.2000        İmal (Form.)
Spill 250        250 g/l        Pulcu        4027        29.11.2001        İmal (Form.) F.
Escort 25 EC        250 g/l        NM Agro        4033        03.12.2001        İthal (Imp.)

Kullanım yerleri ( 200 g/l aktif maddeli ilaçlar) : Sebzede Baklagil tohum böcekleri, Beyaz sinek,
Kapsül kurtları, Patates böceği,Yeşil kurt ; Meyvede Elma iç kurdu, Yaprak bükenler; Hububatta
Ekin güvesi; Ayçiçeğinde Yeşil kurt; Bağda Salkım güvesi
Karışabilirlik Durumu  : Monocrotophos, Profenofos, Sulfur, Chlorfenvinphos terkipli ilaçlarla
karıştırılarak kullanılabilir.
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre :  Patates böceğinde 15, Sebze, Ayçiçeği,
Meyve, Bağda 7 gün
Kullanım yerleri ( 250 g/l aktif maddeli ilaçlar) : Elmada Elma iç kurdu, Armutta Armut yaprak piresi;
Kirazda Kızılağaç kurdu; Antepfıstığında Yaprak psillası; Sebzelerde Beyaz sinek, Bozkurt;
Ayçiçeğinde Yeşil kurt, Çayır tırtılı; Hububatta Süne; Mısırda Mısır kurdu, Mısır koçan kurdu ; Zararlı
çekirgeler
Karışabilirlik Durumu : Bordo bulamacı gibi yüksek alkaliler dışında diğer insektisit ve  fungisitlerle  
gerektiğinde karıştırılarak kullanılabilir.
Son İlaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 7 gün

ULV Formülasyonlar (ULV formulations)

Imperator 2,5 ULV        25 g/l        Syngenta        2217        16.11.1988        İthal (Imp.)
Arrivo 2,5 ULV        25 g/l         Hektaş        2252         28.12.1988        İmal (Form.)
Agromethrin 2,5 ULV         25 g/l         Atabay        2254         28.12.1988        İmal (Form.)
Agro-Cypethrin 2,5 ULV        25 g/l        Agro-San        2274         30.01.1989        İmal (Form.)
Siperkor 2,5 ULV        25 g/l        Koruma         2316         08.06.1989        İmal (Form.)

Kullanım Yerleri : Hububatta Süne
Karışabilirlik Durumu: Diğer ilaçlar ile karıştırılmaz.
Son ilaçlama ile  hasat arasında bırakılması gereken süre : 15 gün

7- DELTAMETHRIN

Genel Adı                         : Deltamethrin
Kimyasal Adı (IUPAC)                 : (S)--cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)=2,2-
dimethylcyclopropanecarboxylate
Teknik Maddenin Fiziksel Hali         : Renksiz kristaller
Formülasyon Tipleri                 : PO,SL,EC,WP,ULV,SC,GR,DP,HN,EG
Etki Şekli                         : Kontak ve mide etkili insektisit. Hızlı etki gösterir.
Üreticileri                         : Roussel Uclaf
Akut Oral  LD 50                 : 135 – 5000 mg/kg  
ADI                                 :  0.01 mg/kg
Zehirlilik Sınıfı                         : II (WHO)
Arılara/Balıklara Zehirliliği         : Arılara ve balıklara zehirlidir.
Türk Gıda Kodeksinde Yer Alan Maksimum Rezidü  Limitleri (MRL) :
Buğday,Mercimek,Mısır, Meyveler,Zeytin,Soya, Ayçiçeği,
Pamuk tohumu , Biber, Domates, Havuç,
Hıyar.................................................................................................0.5 ppm
Marul,
Üzüm.....................................................................................................................................................
...0.05 ppm
Patates,
Şekerpancarı........................................................................................................................................
.0.01 ppm
Süt........................................................................................................................................................
...............0.02 ppm

Sıvı Formülasyonlar (EC formulations)

Decis EC 2,5         25 g/l        Aventis        1519        10.06.1982        İthal (Imp.)
Decis EC 2,5        25 g/l        Aventis        1914        18.06.1986        Imal (Form.)
Deltharin 2,5 EC         25 g/l        Hektaş        2058        09.11.1987        İthal (Imp.)
Desinol EC 2,5        25 g/l        Agrokim        2178        12.08.1988        İthal (Imp.)
Delta 2,5 EC        25 g/l        Atabay        2221        21.11.1988        İmal (Form.)
Deltharin 2,5 EC         25 g/l        Hektaş        2228        28.11.1988        İmal (Form.)
Delpaz        25 g/l        En-Ta        3024        16.10.1996        İthal (Imp.)
Deltiz 25 EC        25 g/l        Koruma        3255        05.09.1997        İmal (Imp.)
Dekagard EC 25        25 g/l        Doğal        3268        23.09.1997        İthal (Imp.)
Deşarj 2.5 EC        25 g/l        Takimsan        3366        18.03.1998        İmal (Form.)
Deltagurcis 2.5  EC        25 g/l        Gürkim        3380        13.04.1998        İthal (Imp.)
Ödül Deltamethrin 2.5 EC        25 g/l        Ödül        3473        19.08.1998        İmal (Form.)
Depar 2.5 EC        25 g/l        Agro-San        3480        28.08.1998        İmal (Form.)
Keshet 2.5 EC        25 g/l        Flogaz        3489        14.09.1998        İthal (Imp.)
Delphine EC 2.5        25 g/l        Agrokim        3561        31.12.1998        İthal (Imp.)
Kralmethrin        25 g/l        Kral Kimya        3573        02.02.1999        İmal (Form.)
Demond EC 2.5        25 g/l        Safa        3729        29.02.2000        İmal (Form.)F
Delete 2.5 EC        25 g/l        Tarsan        4015        12.11.2001        İthal (Imp.)
Crackdown 50 EC        50 g/l        Aventis        3624        13.05.1999        İthal (Imp.)
Patriot 12 EC        120 g/l        Aventis        2914        22.03.1996        İthal (Imp.)
Zodiac 12 EC        120 g/l        Hektaş        3467        18.08.1998        İmal (Form.)
Depar 12 EC        120 g/l        Agro-San        3561        11.01.1999        İmal (Form.)
Parole 12 EC        120 g/l        Koruma        3600        15.03.1999        İmal (Form.)

Kullanım Yerleri (25 g/l aktif maddeli ilaçlar ) : Meyvede Elma iç kurdu, Elma ağ kurdu, Testereli
arılar, Yaprak galeri güveleri, Armut yaprak piresi; Bağda Dürmece, Salkım güvesi; Antep fıstığında
Yaprak psillidi; Sebzede Beyaz sinek, Yeşil kurt, Bozkurt, Pis kokulu yeşil böcek, Tohum böceği,
Yaprak bitleri, Yaprak pireleri, Thripsler; Patateste Patates böceği; Mercimek, Nohutta Hortumlu
böcek, Apion, Mantolu böcek, Yeşil kurt; Mısırda koçan kurdu, Hububatta Süne, Hortumlu böcek,
Ekin kambur böceği; Zeytinde Zeytin sineği, Zeytin güvesi, Zeytin kara koşnili; Ayçiçeğinde Çayır
tırtılı; Fındıkta Kır tırtılı; Şekerpancarında Pancar piresi, Bozkurt, Kalkan böceği
Kullanım Yerleri (120 g/l aktif maddeli  ilaçlar  ) : Zeytinde Zeytin karakoşnili, Zeytin sineği;
Buğdayda Süne ve Kımıl; Pamukta Çizgili yaprak kurdu
Karışabilirlik Durumu: Normal  şartlarda insektisit ve  fungisitlerle karıştırılarak uygulanabilir
Son ilaçlama ile  hasat arasında bırakılması gereken süre : Tüm ürünlerde 3 gün
Kullanım Yerleri (50 g/l aktif maddeli ilaçlar ) :  Tütünde Tatlı kurt ve Tütün güvesi ile Kuru üzüm ve
Kuru incirde Testereli böcek
Karışabilirlik Durumu : Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılmaz.
Son ilaçlama ile  hasat arasında bırakılması gereken süre : Tütünde 15, Kuru üzüm ve Kuru incirde
49 gün

ULV Formülasyonlar (ULV formulations)

Decis 5 ULV        5 g/l        Aventis        1962        22.12.1986         İthal (Imp.)
Deltharin 5 ULV        5 g/l        Hektaş        2586        18.12.1992        İmal (Form.)
Deşarj 5 ULV        5 g/l        Takimsan        3329        26.01.1998        İmal (Form.)
Decis ULV 1,5        15 g/l        Aventis        2583        18.12.1992        İthal (Imp.)
Deltiz 1.5 ULV        15 g/l        Koruma        3599        15.03.1999        İmal (Form.)

Kullanım Yerleri ( 5 ve 15 g/l aktif maddeli ilaçlar) : Hububatta  Süne ve Hortumlu böcek; Zeytinde
Zeytin sineği
Karışabilirlik Durumu:  ULV formulasyonunda olduğundan, diğer ilaçlarla karıştırılamaz Uçakla ve
ULV için uygun her çeşit yer aletleri ile atılabilir.
Son ilaçlama ile  hasat arasında bırakılması gereken süre : 3 gün

Suda Dağılabilen Granül Formülasyonlar (WG formulations)

Cislin WG        % 25        Aventis        3898        23.01.2001        İthal (Imp.)

Kullanım Yerleri  : Tütünde Tatlı kurt
Karışabilirlik Durumu : Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılmaz.

kaynak: http://www.gencziraat.com