SIĞIRCILIĞIN GENEL DURUMU


Sığırlardan ürün olarak elde edilen et ve sütten insan gıdası, derisinden giyim sanayiinde, boynuzlarından süs eşyası yapımında, diğer bazı ürünlerinden ise gıda, yem ve ilaç sanayiinde istifade edilmektedir.

Ülkemizde sığır sayısı fazla olmasına rağmen hayvan başına elde edilen ürün miktarı oldukça azdır. Yani sığırlarımız az süt, az et veriyorlar. Bu verimleri yükseltmek için sığır ırklarımızın iyileştirilmesi, bilgi ve tekniğe uygun hayvan yetiştiriciliği yapılması gerekmektedir. Bu iş aynı zamanda bize kâr getirir ve emeğimiz boşa gitmez.

SIĞIRLAR BİRİNCİ SIRADA

İnsanların sağlıklı olması ve dengeli beslenebilmesi için ihtiyaç duyulan temel besin maddelerinden biriside proteinlerdir. Proteinli besin maddeleri arasında süt ve sütten elde edilen yağ, peynir, yoğurt ve kaymak bulunmaktadır.

  Ülkemizde üretilen sütü sığır, koyun, keçi ve mandadan elde ediyoruz. Bir yılda yaklaşık 11 milyon ton süt üretiyoruz. Bunun 9 - 10 milyon tonu sığırlardan sağılıyor. Yani süt üretiminde sığırlar birinci sırada yer alıyor. Toplam 11 - 12 milyon baş olan sığırlarımızdan yaklaşık 5 - 6 milyon başı sağılmaktadır.

  Toplam 900.000 ton civarında olan kırmızı et üretimimizin yaklaşık 460.000 tonu yine sığırlardan elde edilmektedir. Süt üretiminde olduğu gibi et üretiminde de sığırlar birinci sıradadır.

ISLAH ÇALIŞMALARI

Mevcut yerli ırklarımıza ne kadar iyi bakılsa da,ne kadar iyi beslense de verimleri belli bir yere kadar çıkabilir. Ondan öteye verim almak mümkün olmaz. Çünkü hayvanların ırkı buna müsait değildir. Bunun için, hayvanların ırkını ıslah etmek gerekir. Örneğin, düşük verimli dişilerle yüksek verimli erkeklerden yavru alınırsa, bu yavrular anaya göre daha yüksek verimli olur.

  Hayvanlarımızın verim düzeylerini artırmak için yapılan ıslah çalışmaları iki şekilde yürütülüyor: Birincisi tabii ve suni tohumlama, ikincisi damızlık hayvan ithali. Bu şekilde kültür ırkı sığır sayımız artıyor, yerli sığırlarımız kültür ırkları ile melezlenerek verimli sığırlarımızın sayısı artıyor. Günümüzde mevcut sığırlarımızın yarısına yakını kültür ırkı ve melez hayvanlardan oluşuyor.

TABİİ VE SUNİ TOHUMLAMA

Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca uzun yıllardan beri tabii ve suni tohumlama çalışmaları yürütülmektedir. Bu sayede yerli ırklarımız geniş ölçüde melezlenmektedir. Suni tohumlama için ulaşılmayan yerlerde tabii tohumlama uygulaması yapılmaktadır.

HAYVAN İTHALİ

Sütçülük yönünde çalışan işletmeler kısa sürede fazla süt üretimine geçmek için ithal süt ineğini tercih ediyorlar. 1987 yılından bu yana Amerika ve Avrupa'dan gebe düveler ithal edilip, yetiştiricilere dağıtılmıştır.

  İthal ineklerin verimli ve kârlı olabilmesi için ırkların uygun bölgelere yerleştirilmesi gerekir. Çok dikkatli, titiz bir bakım ve verim özelliklerine göre beslenmek isterler. Yemlerinin kaliteli olması, ahırların modern, aydınlık, havadar ve çok temiz olması lazımdır. Sağlık kontrolleri devamlı yapılmalı, aşılar ihmal edilmemeli, en ufak bir hastalanma belirtisinde hemen veteriner hekime başvurulmalıdır.

BAŞARILI BİR SIĞIR ISLAHI İÇİN

1. Yüksek verimli damızlıklar temin edilmelidir.

2. Suni ve tabii tohumlama bilinçli olarak yaptırılmalıdır.

3. Soy kütüğü kayıtları tutulmalı, bunlar dikkatle takip edilmelidir. Hayvanların soy kütüğü, verim özellikleri, aşılama ve ilaçlama gibi kayıtları ciddiyetle tutulmalı ve istenilen düzeyde olmayan hayvanlar konu uzmanı zooteknist ziraat mühendisi veya veteriner hekim denetiminde sürüden ayıklanmalıdır.

4. Gerektiğinde detaylı bilgiler konu uzmanlarından öğrenilmelidir.

DEVLET - ÇİFTÇİ İŞBİRLİĞİ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı elemanlarının çiftçileri ziyaretleri sırasında hayvancılık ile ilgili sorunlarınızı kendilerine iletiniz.

Sığırcılığımızın geliştirilmesi için üniversitelerde, araştırma enstitülerinde çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bunları öğrenmeye, faydalanmaya çalışınız.

Sığırcılık ile ilgili üretim yapmak ve geliştirmek isteyen çiftçilerimiz, bu konuda İllerde Tarım İl Müdürlükleri, İlçelerde Tarım İlçe Müdürlüklerine başvurarak teknik bilgi ve destek talep edebilirler.