Tarım Bakanlığından Çiftçiye Destekleme Ödemesi

Basın Açıklaması

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından üreticilerimize yapılmakta olan 2010 Yılı Tarımsal Destekleme ödemeleri kapsamında, 26 Mart 2010 tarihinden itibaren ödenmesine başlanacak olan Mart Ayı Tarımsal Desteklerine ilişkin 1.238.260.305 TL bugün itibariyle Ziraat Bankası hesabına geçirildi. Destekler Cuma gününden itibaren çiftçimizin hesaplarına aktarılmış olacak.

 

Destekleme ödemeleri ile ilgili ayrıntılar ise şu şekilde:
a- Alan Bazlı Tarımsal Destekler                          705.000.000 TL
1- Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği
b- Fark Ödemesi Destekleri 270.288.000 TL
1- Yaş Çay Primi
2- Hububat ve Bakliyat Desteği
c- Hayvancılık Destekleri 245.000.000 TL
1- Süt Desteği
2- Su Ürünleri Desteği
3- Yem Bitkileri Desteği
d- Diğer Tarımsal Amaçlı Destekler 9.000.000 TL
1- Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği
e- Tarım Sigortası Desteği 8.972.305 TL