Tmo, Taahhütname Karşılığı Alımlara Başlıyor

011/12 dönemi hububat müdahale alım fiyatları açıklanıncaya kadar TMO'ya arz edilen ürün; üretici, tüccar ve sanayici ayrımı yapılmaksızın taahhütname karşılığı teslim alınacaktır.

 Taahhütname karşılığı alımlarda aşağıdaki esaslar uygulanacaktır.

 1 - Üreticiler;

 Alım fiyatlarının açıklanmasını müteakip (aşağıda belirtilen sürelerde) talepleri halinde;

 

· Ürünün tamamını geri alabilecek,

 

· ÇKS belgesindeki üretim miktarı kadarını TMO'ya satabilecek,

 

· Emanete bırakabilecektir.

 

 

 

Ürünün tamamının TMO'dan çekilmesi veya ÇKS'de belirtilen miktar kadarının peşin alıma dönüştürülmesi halinde depo kira ücreti alınmayacaktır.

 

 

2 - Tüccar ve Sanayiciler (ÇKS belgesi olmayanlar);

 

 

 

Alım fiyatlarının açıklanmasını müteakip (aşağıda belirtilen sürelerde) talepleri halinde;

 

· Ürününün tamamını geri alabilecek,

 

· Emanete bırakabilecektir.

 

 

 

Ürünün geri çekilmesi halinde depo giriş tarihinden itibaren 0,050 TL/TON/GÜN + KDV depolama ücreti alınacaktır.

 

 

 

Üreticiler ile tüccar ve sanayiciler tarafından emanete bırakılacak ürünlere ilişkin uygulama esasları bilahare açıklanacaktır.

 

Gerek üreticiler, gerekse tüccar ve sanayicilerin, taahhütname karşılığı TMO'ya bıraktıkları ürünlerini, müdahale alım fiyatlarının açıklandığı tarihten itibaren 10 takvim günü içinde; geri alma, peşin alıma çevirme (ÇKS'de kayıtlı miktar kadar) veya emanete bırakma hususlarında, ürünün bırakıldığı TMO işyerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

 

 

Belirtilen süre içerisinde müracaat edilmemesi halinde taahhütname karşılığı teslim alınan ürünün tamamı emanet alıma çevrilecektir.

 

 

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

 

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ

 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

tarimziraat