KÜMES HAYVANCILIĞININ GENEL DURUMU


Hızla gelişmekte olan kitle iletişim araçlarının toplumun hemen tüm kesimlerine ulaşması ile dengeli ve yeterli beslenme bilinci gelişmiştir. Bugünün ekonomik koşulları ve nüfus artışı dikkate alındığında hayvansal protein (besin) açığını en iyi kapatacak sektörün başında kümes hayvancılığı, bununda en gelişmiş dalı tavukçuluk gelmektedir.

 

Hayvancılık yapan işletmeler göz önüne alındığında, kanatlı kümes hayvancılığı yüzde 1-2 gibi az bir pay almakla birlikte, bu dal hızla gelişmektedir. 1997 yılına ait toplam kümes hayvanlarımızın sayısı aşağıda tablo halinde verilmiştir.

 

Irkı

Miktarı

Ördek

1.823.342

Kaz

1.787.460

Hindi

5.327.011

Et tavuğu

104.959.162

Yumurta Tavuğu

61.326.405

 

Ülkemizde tavuk eti üretimi 1996 yılında 420.482 ton, yumurta sayısı 9.787.200.000 olmuştur.

 

1997 yılında yaklaşık 450.000 ton tavuk eti, 12.089.341.000 yumurta üretilmiştir. Bu üretimlerin yanında dünya bazındaki tüketime bakıldığında Türkiye'nin geride olduğu anlaşılmaktadır. Bununla ilgili değerler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

 

 

 

Bazı ülkelerin kişi başına tükettikleri Yıllık Beyaz Et ve Yumurta miktarı

 

 

ÜLKELER

 

ET TÜKETİMİ

( kg )

 

YUMURTA TÜKETİMİ

(adet)

A.B.D

43.760

210

Almanya

11.620

193

Fransa

23.880

253

Türkiye

8.240

130

Libya

12.580

84

İsrail

39.900

228

Hollanda

16.090

263

Mısır

6.410

35

Japonya

14.950

317

İran

9.640

94

 

 

Yumurta üreten ve etçi işletmelerin tavuk kapasitelerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Yumurta ve Etçi İşletmelerin Kapasitelerine Göre Dağılımı

 

Kapasite

Yumurtacı İşletme

Etçi İşletme

0 - 5.000

1646

4946

5.000 � 25.000

1179

1633

25.000 � 50.000

247

89

50.000 ve üzeri

119

34

 

Tablolardan da anlaşılacağı üzere hem üretim yetersiz olup hem de işletmelerin çoğunluğunu küçük kapasiteli işletmeler oluşturmaktadır.

 

Bundan dolayı oluşan sorunları 5 grupta toplayabiliriz.

 

•  Üretimde karşılaşılan sorunlar: Bunların başında düzenli kayıt tutmama ve damızlık sorunu gelmektedir. Talebi karşılayacak yerli hibritimiz yoktur. Yurt dışından getirilenler de zaman zaman beklenen sonucu vermemektedir. Bunun ortadan kaldırılması için yerli hibritlerimizi geliştirmek yanında, yurt dışından getirtilen hibritlerin verimlerini kontrol etmeliyiz.

 

•  Yem sorunu: Tavukçuluk sektöründe maliyetin çoğunu yem masrafları oluşturur. Bunun için kaliteli yem kullanmalıyız. Dışarıdan alınan yem ham maddelerinin kaliteli olmasına dikkat etmeliyiz.

 

•  Hastalık sorunu: Sayıca yetersiz bölgesel teşhis laboratuarlarının sayısı arttırılmalıdır.

 

•  Alet - Ekipman sorunu : Tavukçuluğun ilk yatırım maliyetleri yüksek olmaktadır.

 

•  Pazarlama ve Organizasyon sorunu: Gerek üretimde gerekse tüketimde istikrarın sağlanabilmesi için çözümlenmesi gerekmektedir.

 

Pazarlama planının olmayışı, ürünlerini depolama problemleri (soğuk hava depolarının yetersizliği), fiyatlardaki istikrarsızlıklar, bu dalda bilhassa yumurta endüstrisinin kurulmamış olması pazarlama sorunlarını oluşturmaktadır. Üreticilerin kooperatif ve birlikler şeklinde yurt çapında örgütlenememeleri nedeniyle de organizasyon sorunları ortaya çıkmaktadır. Bu sorunları en aza indirmek için üretimin planlanması, verimliliğin yükseltilmesi, üretim maliyetinin düşürülmesi, kalitenin yükseltilmesi, pazarlama yöntemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir.