MAKROME


Makrome, moda dünyasından giyime, dekora kadar hemen hemen her alanda kullanılmaya başlayan, ayrıca pazarda da iyi bir yere sahip olan bir el sanatıdır.
Bu teknikle yapılan aksesuar, süs eşyaları günümüzde aranılan ürünlerdendir. Bu yönüyle özellikle kırsal alanda atıl durumda  bulunan  genç  kız  ve  ev  hanımlarının  boş zamanlarını değerlendirmede, ihtiyaçlarını karşılamada, aile bütçesine  katkıda bulunmada makrome yapımı  önemli ölçüde yardımcı olacaktır.
Bu dersimizde kısaca bu konuya dokunacağız.

MAKROME  NEDİR?

- Makrome araçsız, elle yapılan ve birbiri arasından geçirilen ipliklerin  meydana getirdiği  düğümlerle gelişen  bir düğümleme sanatıdır.
- Makrome tekstil ve örme sanatının ilk basamağı olarak görülür.

Resim 1. Makrome örnekleri.

MAKROME NE ZAMAN BAŞLAMIŞTIR VE NASIL GELİŞMİŞTİR?

- Makromenin  tarihçesi  konusunda  net  bulgular  yoktur.
- Makromenin temelini oluşturan düğümleme sanatı, çok eski çağlardan beri bilinmekte ve farklı amaçlarla kullanılmaktadır.
- Makrome sanatının gelişmesine 19. yy. da uzun yolculuklara çıkan  gemiciler,  sağlam  ve  değişik  düğümler  atarak  katkıda bulunmuşlardır.
- Makromenin asıl gelişmesi ise 20. yy. okul programlarına alınmasıyla başlamıştır.


Resim 2. Makrome bir düğümleme sanatıdır.

MAKROME NEDEN VE NASIL YAPILIR?

Makrome sanat veya yararlanmak için yapılır.
İnsanı sıkmayan kolay ve zevkli bir çalışmadır.
Temel düğümleri öğrendikten sonra, kişinin zevk, yaratıcılık ve yeteneğiyle orantılı olarak gelişir.
Makrome de ne kadar uygulama yapılırsa o kadar beceri kazanılır.
Makromenin  en  büyük  avantajlarından  birisi,  az  araç gerektirmesidir.
Düğümleme işlemi elle yapılır. Ancak düğümlerin düzgün olması, çalışma kolaylığı ve ipliklerin gergin olmasının sağlanması için bir makrome tahtasına ihtiyaç vardır.


Resim 3. Makrome araçsız elle yapılan bir sanattır.

 

MAKROME YAPIMINDA  NELER  KULLANILIR?

Makrome çalışmalarında bağlanabilen her çeşit lif ve iplikler kullanılabilir.
Çalışmalarda pratik ve estetik amaçlar için uygun ip seçilmelidir. İplik cinsine uygun göz boncukları, tahta ve cam boncuklar kullanılması çalışmaları daha çekici hale getirir.
Çalışmalara biçim kazandırıp, güzelliklerini artırmak için plastik tahta ve metal halkalar kullanılır.

MAKROME  ÇALIŞMALARINDA  DÜĞÜM  ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Makrome çalışmalarında 50'ye yakın düğüm çeşidi vardır. Ancak en çok kullanılan 2 temel düğüm çeşidi vardır.

  1. Sarma Düğüm

b) Kare Düğüm

MAKROME  NERELERDE  ÖĞRENİLİR?

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının bu konuda sürekli olarak açtığı kurslarda makrome yapımı öğrenilerek verime dönüştürülebilir.