ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME

UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2014/60)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1  (1) Bu Tebliğin amacıülkemiz süüretiminin geliştirilmesi, kayıt altına alınmasıçiğ süt arzının fazla olduğu dönemlerde çiğ sütün süt tozu yapılmak suretiyle piyasadan çekilmesi ve çiğ süt fiyatlarında istikrarın sağlanması amacıyla ihracatçı firmaların ihraç ettikleri ürünlerin bünyesinde kullandıkları süt tozunu iç piyasadan temin etmelerine yönelik süt tozu üretiminin desteklenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Tazminatlı Hayvan Hastalıkları ve Tazminat Oranlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik yayınlandı

 

Karar Sayısı : 2014/7094

Ekli “Tazminatlı Hayvan Hastalıkları ve Tazminat Oranlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 9/12/2014 tarihli ve 15403 sayılı yazısı üzerine, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

2015 yılı ÇKS başvuruları 30 Haziran 2015 yıına kadar uzatıldı

2015 yılı ÇKS başvuruları 30 Haziran 2015 yıına kadar uzatıldı

 

 

Resmi gazetede yayımlanan değişiklik aşağıdadır.

 

27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(2) Üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları üretim yılının 30 Haziran tarihinde sona erer. Çiftçilerin bu tarihten sonra sahip oldukları veya kiraladıkları tarım arazileri hariç olmak üzere ÇKS'ye yeni bir çiftçi ve arazi kaydı yapılamaz. Ancak çiftçiler, içinde bulunulan üretim yılında ÇKS'ye kayıtlı tarım arazileri üzerindeki üretim bilgilerinin güncellenmesini, 

YURT İÇİ SERTİFİKALI FİDAN/ÇİLEK FİDESİ VE STANDART FİDAN KULLANIMI DESTEKLEMESİ

YURT İÇİ SERTİFİKALI FİDAN/ÇİLEK FİDESİ VE STANDART FİDAN
KULLANIMI DESTEKLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 03 HAZİRAN 2014 TARİH VE 
29019 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.
Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçiler, ÇKS Yönetmeliğinde yer alan usul ve 
esaslara göre ÇKS kaydını yaptırdıkları ilçe müdürlüğüne başvurur. Başvurularda ÇKS 
bilgilerinin güncellenmesi, ÇKS kaydı yoksa kaydın yapılması esastır. Başvuruların; 2014 yılı 
yazlık dikimler için bu Tebliğin yayımlanmasından itibaren 29/8/2014 tarihi mesai saati 
bitimine kadar, güzlük dikimler için ise 1/10/2014 tarihinden 31/12/2014 tarihi mesai 
bitimine kadar yapılması gerekir.