Çivril ve Gökgöl gölü kurtarılıyor

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında desteklenmiş, Denizli - Çivril Belediyesi sahipliğinde yürütülen "Işıklı ve Gökgöl Sulak Alanlarının Kurtarılması ve Sürdürülebilir Yönetimi için Fizibilite Raporu Oluşturulması Projesi" isimli proje kapsamında 15-16 Ekim 2015 tarihlerinde 2 günlük değerlendirme toplantısı yapılmıştır.


 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Kenan GÜLLÜ danışmanlığında yürütülen proje toplantısına farklı üniversite ve kurumlardan 30 uzman katılmıştır.

Toplantıda görüşülen konular:

1) Çivril Gölü ile ilgili yayınlanmış araştırmaların ve yayınların birer kopyasından 1 adet arşiv veri havuzunun oluşturulması.

2) Çivril Gölünde daha önce yaşamış ve/veya yasayan yerel balık, bitki ve diğer tespiti yapılmış türlerin listesinin oluşturulması.

3) Çivril Gölünün yerel türü olmayıp ta sonradan göle aşılanmış veya taşınmış türlerin listesi,t ür tanımları ve bu türlerin oluşturduğu sorunun giderilmesi için tedbirlerin yazılı olduğu

belge oluşturulması.

4) Işıklı ve Gökgöl Sulak alanında gerçekleştirilen balıkçılık, sülük ve kurbağa toplama ile ilgili olarak tedbir-kontrol listesi belgesi oluşturulması.

5) Işıklı ve Gökgöl Sulak alanında gerçekleştirilen su ürünleri dışındaki saz kesimi, torf eldesi, madencilik vb. ticari faaliyetlerin birlikte sürdürülebilirliğini sağlayacak bir protokolun oluşturulması.

6) Turna Balığının balıklandırma amaçlı üretimi için gerekli olan üretim ve adaptasyon ünitesinin fizibilite raporu oluşturulması.

7) Işıklı ve Gökgöl göllerindeki su bütçesinin düzenlenmesi ve göle organik madde girdisinin azaltılması amacıyla sulak alan çevresindeki tarım alanlarında topraksız tarım, damla ve

yağmurlama sulama sistemi gibi modern tarım uygulamalarının gerekliliği.

8) Önceki çalışmalardan yola çıkarak muhtemel kirleticilerin belirlenerek kirliliğin önlenmesi için koruma tedbirleri.

9) Paydaşların kirletici kaynaklar ile ilgili farkındalığını arttırmak için yapılacak eğitim ve yayın projesinin alt zeminini oluşturacak bir fizibilite hazırlanması.

10) Işıklı ve Gökgöl göllerinin çevresindeki rekreasyon alanların oluşturulmasına uygun alanlar.

tarimziraat.com