Bağ Hastalıklarına Karşı Önerilen Kimyasal İlaçlar

1. ASMA YAPRAK KIVIRCIKLIĞI (Leafroll)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Direkt bir kimyasal savaşımı yoktur.

2-ASMA GÖVDE ÇUKURLAŞMASI ( Stem pitting - Legno Riccio )' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Direkt bir kimyasal savaşımı yoktur.

3-BAĞ ANTRAKNOZU HASTALIĞI [Elsinoe ampelina (de Bary) Shear]' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu(Preparat) 100lt suya

Kış Mücadelesi:

Demir Sülfat (FeS04) + Sülfirik asit (H2SC>4)

Bulamaç

35 kg + l It

Bakır Sülfat (Cu2S04) 98 +(Bordo bulamacı)

Bulamaç

3kg+1.5kg

Kireç ('Sönmemiş) (CaO)

KireçfCaO)+Kükürt(S) (Kalifomiya bulamacı)

Bulamaç

600 g + 300 g

Yaz Mücadelesi:

Bakır Sülfat %98 +)

Bulamaç

500 + 250 g*

Kireç (Sönmemiş

1 kg + 500 g**

1.5kg+750g***

Bakıroksiklorür

W.P

300g*+500g****

Bakır oksit

W.P.

300g*+500g****

* Birinci ilaçlamada
** ikinci ilaçlamada
*** Uçüncü ilaçlamada
**** Diğer ilaçlamalarda

4-BAĞ KÜLLEMESİ HASTALlĞI [Uncinula necator (Schw.) Burr.]' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili MaddeAdı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu (Preparat)

Dekara

100lt suya

*Kükürt %98

Toz

(2,6, 8)**

Kükürt %92

Toz

( " )

Kükürt %80

Toz

( " )

Kükürt %92

W.P.

400 g

Kükürt %80

W.P.

400 g

Kükürt %73

W.P.

500 g

Triadimetbn %5

W.P.

100 g

Carbendazim %50

W.P.

60 g

Cyprocona/ole 50 g/1

E.C.

20 ml

Cyproconazole% 0.8 + Kükürt % 80

W.P.

100 g

Diniconazole 50 g/1

E.C.

30 ml

Tebuconazole 250 g/1

E.C.

40 ml

Quinomethionate 500 g/1

S.C.

25 ml

Kükürt+Metalik Bakır+Mancozeb % 50+15+6

W.P

800 ml

Bupirimate 250 g/1

E.C.

40 ml

Fenarimol 120 g/1

E.C.

15 ml

Pencanazole 100 g/1

E.C.

25 ml

Triadimenol 50 g/1

EW

100ml

Hexaconazole 50 g/1

S.C.

30 ml

Myclobutanil 125 g/1

E.C.

15/nl

Myclobutanil 75 gr + Dinocap 325 gr

E.C.

30 ml

Flusilazol 400 g/1

E.C.

3ml

Nuarimol 90 g/1

E.C.

LOml

Triflumizole %30

W.P.

30 g

Tridemorph 225 g/1 + Nuarimol 36 g/1

E.C.

60 ml

Dinocap 475 g/1

E.C.

40 ml.

Fenbucanazole50 g/1

E.C.

40 ml

Bromuconazole 100 g/1

SC

30 ml

Pyrazophos 300 gr/1

EC

50 ml

*: 1/5 oranında sönmüş kireç tozu vb. katılmalı. **: Birinci Ilaçlama 2 kg tkinci tlaçlama 6 kg Üçüncü İlaçlama 8 kg

5-BAĞ MİLDİYÖSÜ HASTALIĞI Plasmopara viticola (Berk. et Curt) Berl et de Toni]' NA KARŞI TAVSlYE EDİLEN ILAÇLAR

Etkili MaddeAdı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu (Preparat)Dekara 100 It suya

Bakır oksiklorür %50

W.P.

300*-500g**

Bakır Oksiklorür % 58.8

W.P.

500 g

Bakıroksit%50

W.P.

500 g

Bakır Siilfat %98 + Sönmemiş kireç

Bulamaç

1 ilaçlama 500 + 250 g

2.ilaçlama 1000 + 500 g

3.ilaçlama 1500+750g

Captan %50

W.P.

300 g

Propineb %70

W.P.

200 g

Metiram komplex %80

D.F.

200 g

Dichlofluanid %50

W.P.

200 g

Mancozeb %64 + Metalaxyl %8

W.P.

250 g

Propineb %56 + Oxadixly %10

W.P.

200 g

Mancozeb %72

W.P.

200 g

Mancozeb 20 + Metalikbakır 21

W.P.

300 g

Folpet % 50

W.P.

200 g

Mancozeb 80

W.P.

200 g

Oxadixyl % 10 + Mancozeb % 56

W.P,

• 200 g

Chlorothalonil % 25 + Bakır oksiklorid % 25

W.P.

250 g

Propineb % 70 + Cymoxanyl % 6

W.P.

200 g

Bakırhidroksit % 77

W.P.

250 g

Captan 500 g/1

F

300 ml

Bakır 193.049 g/1

S.C.

500 ml

* : Birinci Ilaçlamada

** : Diğer Ilaçlamalarda

6-BAĞLARDA KAV (ESCA) HASTALIĞI [Stereum hirsutum (VVilld.) Pers.Phelliııus igniarlus (L. Fr.) Quel]' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Kavlama hastalığına karşı önerilen tek ilaç Sodyum arseniyat, Arap sabunu karışımıdır. 1,5 kg. Sodyum arseniyat + 1.5 kg. Arap sabunu 100 litre suda eritilmelidir. Kış budamasından hemen sonra gözler uyanmadan uygulama yapılmalıdır.

7-BAĞLARDA KISA BOĞUM HASTALIĞI ( Fan leaf- Yelpaze yaprak virüs hastalığı)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Kimyasal savaşımı yoktur.

8-BAĞLARDA KURŞUNİ KÜF hastaliği (Botrytis cinerea Pers.)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili MaddeAdı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu (Preparat)100 It suya

Dichlofluanid %50

W.P.

200 g

Procymidone %50 •

W.P.

75 g

Iprodione %50

W.P.

75 g

9-BAĞLARDA ÖLÜ KOL HASTALIĞI (Phomopsis viticola Sacc.)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili maddeAdı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu (Preparat)100ltsuya

*Bakır Sülfat %98+

Bulamaç

4 kg + 2 kg

Sönmemiş kireç

*Yağ + DNOC 650+15 g/1

E.C.

61tl

*Yağ + DNOC 72+2.4

E.C.

1 It

**Captan %50

W.P.

250 g

**Maneb %80

W.P.

200 g

^Mancozeb'^O

W.P.

200 g

**Propineb %70

W.P.

200 g

**Metiram kompleks %80

D.F.

200 g

* : Kış uygulamasında kuUanılanlar,

** : Yaz. uygulamasında kullanılanlar.

kaynak: http://www.gencziraat.com