Endüstri ve Süs Bitkileri Hastalıklarına Karşı Önerilen Kimyasal İlaçlar

1-ASPİR YAPRAK LEKESİ HASTALIĞl (Alternaria carthami Chow.)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu (Preparat)l00lt suya

Bakıroksit % 50

WP

300 g

Bakıroksiklorür % 50

WP

300 g

Maneb % 80

WP

200 g

Propineb % 70

WP

200 g

 

2-AYÇİÇEĞİ MİLDİYÖSÜ HASTALIĞI (Plasmopara helianthi Novot)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu (Preparat) 100 kg tohuma

Metalaxyl % 35

Toz

500 g

Metalaxyl 200 g/1

Sıvı

1 It

Propamocarb hydrochloride, 722 g/1

EC

500 ml

 

3-BEGONYADA KÜLLEME HASTALIĞI (Oidium begoniae Put)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu (Preparat) 100 It suya

Dinocap 475 g/1

EC

30 - 40 ml

Kükürt % 80

WP

300 - 350 g

Quinomethionate % 25

WP

30 g

 

4-GÜL KÜLLEME HASTALIĞI (Sphaerotheca pannosa v'ar. rosae (Walt.) Lev.)'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu ( Preparat) 100Itsuva

Dinocap475 g/1

EC

30-40 ml

Kükürt. % 80

WP

400 g

Quinomethionate - % 25

WP

30 g

Bupirimate 250 g/1

BC

160ml

Penconazole, 100 g/1

EC

25 ml

Hexaconazole 50 g/1

SC

50 ml

Pyrazophos 300 g/1

EC

50 ml

 

5-GÜLLERDE PAS HASTALIĞI (Phragmidium spp. )'NA KARŞI TAVSİYE EDİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu ( Preparat) 100 lt suva

Bakır sülfat % 99.5+CaO

Bulamaç

1 kg+500 g

Cyproconazole 50 g/1

EC

25 ml

Propineb % 70

WP

200 g

 

6-HAŞHAŞ KÖKBOĞAZI YANIKLIĞI HASTALIĞI ( Dendryphion papaveris ( Saw.)Sawada)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu (Preparat) 100 It suva

Carboxin % 37.5 + Thiram % 37.5

WP

1 kg

 

7-HAŞHAŞ MİLDİYÖSÜ HASTALIĞI (Peronospora arborescens (Berk.) de By)

Haşhaş Mildiyösüne karşı ruhsatlı kimyasal bir preparat bulunmamaktaclır.

8-KARANFİL PASI HASTALIĞI (Uromyces caryophyllus (Schr.) Wint.)'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu ( Preparat) 100 It suya

Captan % 50

WP

250 g

Cyproconazole 50 g/1

EC

60 ml

Maneb % 80

WP

200 g

Propineb % 70

WP

200 g

Oxycarboxin % 75

WP

75 g

 

9-SUSAM ve ANASONDA ÇÖKERTEN HASTALIĞI (Rhizoctonia solani Kühn.,Fusarium oxysporum Sch\ect.,F.equiseti ( Corda) Sacc., Alternaria tenuis Ne es)'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu (Preparat) Dekara

PCNB (Quintozene), % 18

Toz

2.5 * - 5 kg **

* : Karık usulü ekimde
**:Serpme usulü ekimde

 

10-ŞERBETÇİ OTU MİLDİYÖSÜ HASTALIĞI (Pseudoperonospora humuli Miy. and Tak. Wils.)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu ( Preparat) 100Itsuva

Tüm vetejasyon boyunca sakıncasız olarak kullanılabilecek ilaçlar:

Propineb, % 70

WP

150g

Mancozeb, % 80

WP

150g

Maneb, % 80

WP

150g

Kalıntısından ötürü yalnızca çiçek dönemine kadar kullanılabilecek ilaçlar:

Bakır oksiklorür % 50

WP

500 e

 

11-PAMUKLARDA FİDE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞINA (Rhizoctonia solani Kühn., Fusarium spp., Alternatia spp., Macrophomina spp., Verticillium spp. Aspergillus niger van Tieghem)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili MaddeAdı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu ( Preparat)
100
kg havı alınmış
Pamuk tohumuna

Carboxin %37+ Thiram % 37.5

WP

500 g*
600 g**

Carboxin 205 g/1+ Thiram 205 g/1

FF

400 ml***
500 ml *
600 ml**

Chloroneb % 10

TOZ

2kg

Quintozene (PCNB) % 18

TOZ

2,5 kg

Quintozene (PCNB) % 75

WP

600 g

Quintozene % 10+Captan % 10

TOZ

700 g/dekara

Pencycuron % 20+Captan % 50

TOZ

500 g

Tolclotbs-Methyl % 10

TOZ

2kg

* Az havlı pamuk tohumu
**
Çok havlı pamuk tohumu
*** Delinte pamuk tohumu

12-PAMUK SOLGUNLUK HASTALIĞI (Verticillium dahliae Kleb.)

Pamuk Solgunluk hastalığının ilaçlı mücadele yöntemi bulunmamaktadır.

13-PAMUKTA KÖŞELİ YAPRAK LEKE HASTALIĞI (Xanthomonas campestris pv. malvacearum E.F.Smith "Dowson")'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

htkılı Madde Adı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu ( Preparat) 100 kg tohuma

Mancozeb % 60

WP

150 g

Bronopol, % 12

TOZ

600 g

TCMTB, 745 g/l

EC

225 ml

 

14-TÜTÜN FİDELERİNDE ÇÖKERTEN HASTALIĞI (Rhizoctonia solani Kühn., Fusarium spp., Pythiuın spp., Alternaria spp., Sclerotinia spp.)'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı

Formü lasyonu

Dozu (Preparat) 100Itsuva

Uygulama Zamanı

Bakır sülfat % 98

Kristal

600 g

Tohumlar ekilip kapak gübresiyle örtüldükten sonra

Bakıroksiklorür (Enaz % 50bakır)

WP

400 g

fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde

Llakıroksit % 50 bakır

WP

400 g

"

Bakır karbonat % 50 bakır

WP

400 g

"

Captan % 50

WP

200 g

"

Pencycuran % 20 +Captan % 50

WS

75g veya 2.5-3 g/m2

"

Propamocarb hydrochloride 722 g/1

EC

7.5 ml/m2

"

Thiram % 80

WP

200 g veya 2,5-3g/m2

"

 

15-TÜTÜNLERDE ÇIFIT ALACASI HASTALIĞINA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Hastalık, fızyolojik bir bozukluk olduğu için ancak kültürel tedbirlerin yerine getirilmesi ile önlenebilir

16-TÜTÜN KÜLLEMESI HASTALIĞI (Erysiphe cichoracearum D.C.)'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Ticari Adı

Etkili Madde Adı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu ( Preparat) 100lt.suva

Calixin

Tridemorph 750 g/1

EC

40 ml

Morestan

Quinomethionate, % 25

WP

25 g

Morestan SC 500

Quinomethionate 500 g/1

SC

12.5ml

 

17-TÜTÜN MİLDİYÖSÜ (MAVİ KÜF) HASTALIĞI (Peronospora tabacina Adam)' NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Ticari Adı

Etkili Madde Adı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu (Preparat)100lt.suya

Antracol (Bayer, 5078b)

Propineb % 70

WP

100 g

Dithane M 22

Maneb % 80

WP

90 g

Dithane M 45 Special

Mancozeb % 80

WP

90 g

Hektaneb

Maneb % 80

WP

90 g

Msınoran

Maneb % 80

WP

90 g

Manzate Fungicide

Maneb % 80

WP

90 g

Polyram DF

Metiram kompleks % 80

WP

100 g

Polyram M

Maneb % 80

WP

90 g

Polyram Combi

Metiram % 80

WP

90 g

Trimangol 80

Maneb % 80

WP

90 g

 

18-TÜTÜNDE VAHŞİ ATEŞ HASTALIĞI (Pseııdonuınafi syringae pv tabaci Wolf. and Foster) Young. Dye and Wilkie)'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı

Formüla.syonu

Dozu ( Preparat) 100 It.suya

*Formaldehit, % 40

Sıvı

21t

CuSo4, % 99.5 + CaO

Bulamaç

1 kg+1 kg **

Bakıroksiklorür, %50

WP

400 g

*Tohum ilaçlaması
** Sönmüş kireç

 

19-YER FISTIKLARINDA CERCOSPORA YAPRAK LEKE HASTALIĞI (Mycosphaerella arachidicola Jenk (Cercospora arachidis Henn) Mycusphaerella berkeleyi Jenk ( Cercospora personata (B.et C.) E11.)'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Dozu ( Preparat)

Etkili MaddeAdı ve Oranı

Formülasyonu

100It.suva

Dekara

Bakır sülfat + CaO % 1'lik

Bulamaç

1 kg + 500 g

Bakıı- oksikloı-ür % 50

WP

400 g

Maneb % 80

WP

250 g

Mancozeb % 80

WP

200 g

Kükürt % 98

Toz

2250 g

 

20-YER FISTIKLARINDA KÖK BOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞI (Aspergillus niger Van Tieghem)'NA KARŞI ÖNERİLEN İLAÇLAR

Etkili Madde Adı ve Oranı

Formülasyonu

Dozu ( Preparat)
100 kg Tohuma

Chlorothalonil, % 75

WP

500 g

PCNB (Quintozene), % 18

TOZ

500 g

Carboxin. 37.5 +Thiram .% 37.5

WP

500 g

Mancozeb % 60

Toz

500 g

Mancozeb % 80

WP

500 g

kaynak: http://www.gencziraat.com