Fasulye Hastalıkları Mücadelesi

Fasulye Kök Çürüklüğü

Toprakta bulunan bazı fungusların bitki köklerinde oluşturduğu hastalıklardır. Hastalık etmenleri tohuma geçer ve orada yaşamını sürdürür. Gerek toprak, gerekse tohumda bulunan etmenler, koşullar elverişli olduğunda yeni çıkan fasulye bitkisinde hastalık oluştururlar.

Hastalık Belirtileri:

Köklerde kırmızımtrak kahverengi ve siyahlaşma görülür. Köklerin içinde boşalmalar ve yumuşaklık, ileriki enfeksiyonlarda yapraklarda sararma, sonuçta bitki tamamen kurur ve ölür.

image002.jpg

Mücadelesi:

Kimyasal mücadele olarak yalnızca Thiramla tohum ilaçlaması hastalığın yoğun olarak her yıl sorun olduğu bölgelerde önerilmektedir. Bunun dışındaki alanlarda kültürel tedbirlerin uygulanması önerilmektedir.

Bu Kültürel Tedbirler Şunlardır.

1. Temiz Tohum Kullanımı.

2. Hastalığın görüldüğü alanlarda 2 yıl başka ürün yetiştirilmeli.

3. Aşırı azotlu gübre kullanımından kaçınılmalı.

4. Taban suyu yüksek olan yerlerde ekim yapılmamalı veya toprak drene edilmeli.

5. Sık ekim ve aşırı sulamadan kaçınılmalı.

6. Sulama suyu hastalık bulaşık alanlardan geçirilmemeli.

7. Bölgemizde yapılan çalışmalarda genel olarak çapalama dan sonra görülen kök çürüklüğü enfeksiyonlarının çapalama sırasında bitkide meydana gelen yaralanmalardan kaynaklandığı düşünülmekte bu nedenle çapalama esnasında bitkinin yaralanmamasına özen göstermelidir.

8. Salma sulama yapılan alanlarda tarlanın meyli iyi ayarlanmalı sulama esnasında göllenmelerin oluşmamasına dikkat edilmelidir.

9. Tarladaki hastalıklı bitkiler sökülerek yok edilmelidir.

Fasulye Hale Yanıklığı Hastalığı

Hastalık etmeni bakteri olup Optimum gelişim sıcaklığı 25-30°C, maksimum 36-37°C, minimum ise 2-3°C dir. Hastalık etmeni bakteri kışı tohumda yada hastalıklı bitki artıkları üzerinde toprakta geçirir. Orantılı nem ve fasulye çeşitleri etmenin yaşamında etkilidir. Bulaşık tohumlarda bakteri 2-12 yıl canlılığını koruyabilir.

Hastalık Belirtileri:

Yapraklarda bakteriyel siyah noktaların etrafında sarı halelerin oluşması ayrıca tohum zarfı üzerinde oluşan çökük lekeler tipik belirtileridir.

image004.jpg

Hale Yanıklığının Yapraktaki Belirtisi

image006.jpgimage008.jpg

Hale Yanıklığının Tohum Zarfı Üzerindeki Belirtisi

Mücadelesi

Kimyasal mücadelesinde yalnızca Bakıroksiklorür ile koruyucu olarak yapılan ilaçlamalar önerilmekte bunun dışında ilaç önerilmemektedir.

Bu hastalığın mücadelesinde uygulanması gereken başlıca kültürler tedbirler şunlardır.

1. Hastalıkla bulaşık tarlalardan elde edilen tohumlar asla tohumluk  olarak kullanılmamalıdır

2. Tohumluk üretimi hastalık için uygun olmayan bölgelerde, yani sıcak ve kurak bölgelerde yapılmalıdır.

3. Enfekteli bitki artıkları tarladan uzaklaştırılmalıdır

4. Hastalığa tolerant çeşitlerin üretimine yönelinmelidir.

5. Hastalıkları arttıran yağmurlama sistemi  sulamadan  mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

6. Hastalık özellikle tohum zarfı üzerindeki belirtileri nedeni ile antraknoz hastalığı ile karıştırılmakta ise de bölgemizde yapılan çalışmalarda antraknoz hastalığına rastlanmamıştır.

kaynak: http://www.gencziraat.com