Önemli Kiraz Zararlıları ve Mücadelesi

ÖNEMLİ KİRAZ ZARARLILARI VE MÜCADELESİ

FİDAN DİP KURTLARI

Özellikle taş çekirdekli meyve ağaçlarında kök kabukları altında larva ve larva zararının olması, ağaçların kök boğazında ve civarındaki toprakta oval deliklerin görülmesi, ağaç altlarında sap dibinden yenmiş taze yaprakların bulunması, aşı gözlerinin veya taze sürgünlerin kemirilmiş olması bu zararlının varlığını gösterir.

Zararlıya karşı en etkili mücadele kültürel önlemlerdir. Ağaçların altında erginlerin saklanabileceği ot, çalı bulundurulmamalı, sabahın erken saatlerinde erginler toplanarak yok edilmelidir. Ayrıca ağaçların su ve gübrelemesine dikkat edilerek ağaçı kuvvetli bulundurmak gerekir.


Fidan dip kurtları

KİRAZ SİNEĞİ (Rhagoletis cerasi L.)

Kiraz Sineği Ergini

Erginlar sıcaklığa bağlı olarak mayıs ayında aylık ortalama sıcaklıklar 150C üzerinde olduğunda çıkmaya başlarlar. Çıkan erginler çiftleşlikten sonra dişiler vurma olgunluğuna gelmiş(ben düşmüş) meyveleri delerek yumurtalarını bırakırlar. Larvalar meyvelerin etli kısmında beslenerek meyvelerin zamanından önce dökümüne neden olurlar. Meyvelerin kalitesini düşürür. Kirazlardaki kurtlanma daha çok orta ve geç dönemde olgunlaşan çeşitlerde görülür. Kiraz mevsiminin aralıklı yağış ve sıcaklığın mevsim ortalaması veya üstünde olduğu yıllarda zarar oranı artar ve bu oran %80’e kadar çıkabilir.

Meyvedeki Zararı


Mücadelesi

Kültürel Önlemler: Kurtlu kirazlar toplanıp, derin çukurlara gömülmeli, Toprak eylül,ekim aylarında işlenerek pupaların toprak yüzüne çıkarılıp ölmesi sağlanmalı,Özellikle uç dallarda bırakılan meyveler bulaşma kaynağı olabileceğinden hasatta ağaçta hiç meyve bırakılmamalı, ayrıca olgun meyvelerin aynı zamanda hasat edilmesine özen gösterilmeli

Kimyasal Mücadele: İlaçlamalara ilk ergin çıkışını takiben en geç 1 hafta içinde ve en erkenci çeşitte meyvelere ben düşmüş ise başlanır. İlaçlamalar ergin çıkış süresi ve ilaçların etki sürelerine göre,hasattan 7-10 gün öncesine kadar tekrarlanır.

KİRAZ SÜLÜĞÜ

Zararı: Larvalar yaprağın üst epidermisini yiyerek onu ince bir tül halinde bırakırlar. Yaprağın ince ve kalın damarları zarar görmez. Zararlının fazla olduğu durumlarda ağaçlar yapraklarını tamamen kaybedebilir.

image004.jpg

Mücadelesi

Kültürel Önlemler: Sonbaharda yapılacak bir toprak işlemesi ile toprakta koza içindeki larvaların bir kısmının ölmesi sağlanır. Daha önceden bulaşık olduğu bilinen

bahçeler nisan ayı sonunda kontrol edilerek mayıs ayında larvalar görülür görülmez ilaçlamaya geçilir. Larvalara karşı 13-15 gün ara ile 2 ilaçlama yapılması yararlıdır.

ARMUT KAPLANI

Zararlı yaprakların özsuyunu emerek, yapraktaki klorofıli yok eder, sarımsı beyaz lekelerin meydana gelmesine neden olurlar. Yaprağın alt yüzünde küçük damlacıklar halinde biriken pislikleri ve salgıladıkları tatlımsı maddeler yaprağın solunum yapmasını engeller ve yapraklarda yanıkların meydana gelmesine sebep olur. Yoğunluğun yüksek olduğu durumlarda ağaçlar iyi gelişemez, sürgünler tam olgunlaşamaz, meyveler küçük ve kalitesiz olur.

Mücadelesi

İlkbaharda kışlaklardan çıkan ergin sayısı yaprak başına ortalama 0.5-1.0 adet ise mücadeleye karar verilir.

YAPRAKBİTLERİ

Yaprakbitleri  armut biçiminde küçük böceklerdir.  Meyve ağaçlarının yaprak ve sürgünlerinde gruplar halinde bulunurlar.

image006.jpg Kiraz Siyah Yaprak Biti

Yaprakbitlerinin üç ana zararı vardır

1. Bitki öz suyunu emerek zarara neden  olurlar

2. Tatlı madde salgılayarak fumajine neden olur

3. Virüsleri taşırlar

Mücadelesi

Çoğalmalarını engellemek için yabancı ot mücadelesine önem verilir, bahçe yakınında ve içinde yaprakbitlerine duyarlı bitkilerin yetiştirilmemesine özen gösterilir.

KIRMIZIÖRÜMCEK

Kırmızıörümcekler çıplak gözle zor görülecek kadar küçüktürler. Şekilleri yumurta veya armut biçimindedir.

Yapraklarda bitki özsuyunu emerek  ve salgıladıkları zehirli maddeler nedeniyle zararlı olurlar. Yapraklarda sarı kahverengi lekeler meydana gelir ve daha sonra bu lekeler birleşerek yaprağın kuruyup dökülmesine ve dolayısıyla ürün kaybına neden olurlar.

Meyve verimi yıldan yıla azalır. Meyveler renksiz ve kalitesizleşir.

image008.gif

Kimyasal mücadele

Yapılan yaprak sayımlarında, akar sayısı yaprak başına ortalama 3-5 adet olunca kimyasal mücadele yapılır.

YAZICIBÖCEKLER

Yazıcıböcek saldırısına uğramış bir dalın kabuğu kaldırıldığında, 2-3 cm boyunda kısa bir ana galeri ve içi odun tozu ile dolu 10-20 cm uzunluğunda bir çok eğri galerinin varlığı görülür. Bakımsız ve zayıf ağaçlara saldırdıkları gibi, bunların yine daima zayıf dallarını tercih ederler. Beslenme düzeni bozulan dalcıklar kurur.

Kuru dalları bulamadıkları zaman sağlam dallara da gelirler. Böyle dallar hafif bir rüzgarla çabucak kırılabilir. Ağacın gelecek yıllardaki meyve verimi düşer. Saldırdıkları ağaçları 2-3 yıl içinde kuruturlar.

Scolytus rugulosus

Mücadelesi

Kültürel Önlemler:

Yazıcıböceklere karşı en etkili mücadele yöntemidir. Daha çok zayıf ağaçları seçen bir zararlı olduğundan ağaçların budama, gübreleme, sulama ve toprak işlemesi ile kuvvetli tutulması gerekmektedir.


Mekanik Mmücadele: Budama artıkları bahçeden en az 2 km uzaklaştırılmalıdır. Bu artıkları yakacak olarak kullanılacaksa bir yere yığılmalı, bu yığınlara çoğalmak üzere gelen böceklerin talaş çıkardıkları görüldüğünde dal yığınları ilaçlanmalıdır.

kaynak:http://www.gencziraat.com