Çiftçiye 14 yıl vadeli tarım arazisi

arım ve Köyişleri Bakanlığı, topraksız çiftçiyi desteklemek için düğmeye bastı. 1985 yılından bu yana uygulanan Hazine arazilerinin az topraklı veya topraksız ailelere verilmesi uygulamasına bu yıl hız verilecek. 1985'ten bugüne kadar 25 yılda toplam 820 bin dekar alan çiftçilere verilirken, 1.5 yıl içinde 441 bin dekarlık alanın çiftçilere tahsis edilmesi hedefleniyor. Sistem, topraksız çiftçiye ilk 4 yılı ödemesiz toplam 14 yılda faizsiz biçimde Hazine arazisi satışını içeriyor.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın tarım reformu kapsamında yürüttüğü iki temel projesi bulunuyor. Bu projelerden ilkini arazi toplulaştırması, ikincisini ise az topraklı veya topraksız ailelere toprak dağıtımı oluşturuyor. Arazi toplulaştırma çalışmaları uzun yıllardır devam eden bir proje niteliğinde. Ancak 2010 yılında bu projeye ciddi bir hız kazandırılması hedefleniyor. 2009 yılına kadar 1 milyon hektar arazi toplulaştırılmıştı.
Toplulaştırma da hızlanacak
Ancak geçen yılla birlikte bu projeye verilen hızla, 2011 yılında 3 milyon hektar alanın toplulaştırılmasının tamamlanması planlanıyor. Bunun için 213 milyon TL'lik bir yatırım ödeneği ayrıldı. Tarım Bakanlığı, 200 milyon TL'lik ek bir kaynakla 3 milyon hektar alanı daha toplulaştırabileceğini belirterek, hükümetten ek kaynak talebinde bulundu. Talebin kabul edilmesi halinde, toplam 6 milyon hektarlık bir alanın 2011 yılı sonuna kadar toplulaştırılmasının tamamlanması gündeme gelecek. Toplulaştırma yapılacak alanda; arazinin yarısından çoğuna sahip bulunan ve sayıca hissedarların üçte ikisini oluşturan kişilerin aldığı karar esas kabul ediliyor. Toplulaştırma kararından sonra, Tarım Bakanlığı arazide daha verimli üretim yapılabilmesine dönük yatırımları yapması için ihaleye çıkıyor. Bu ihale sonucunda başta sulama olmak üzere, arazinin daha verimli olması için yapılacak çalışmalara başlanıyor, masraflar ise bakanlık tarafından karşılanıyor.
1985 yılından bu yana, topraksız veya az topraklı çiftçilere Hazine arazisi dağıtımı da yapılıyor. Ancak bugüne kadar yapılan dağıtım sınırlı kaldı ve 11 ilde 820 bin dekar Hazine arazisi 12 bin 500 çiftçiye verildi. Ancak bu yıl alınan karara göre, sadece 2011 yılı içinde 441 bin dekarlık alanın 4 bin 500 çiftçiye dağıtılması benimsendi. Çalışmaların 2011 yılı içinde tamamlanması öngörülüyor. Arazi dağıtımı yapılacak çiftçilerde az topraklı veya topraksız olma koşulu aranacak. Arsa dağıtımından sonra 4 yıl boyunca hiçbir ödeme talep edilmeyecek. Bu tarihten sonra ise 10 yıl boyunca eşit taksitle ve faizsiz biçimde çiftçi ödeme yapabilecek. Arazi dağıtımı yapılacak iller de Ankara-Polatlı, Çankırı, Edirne, Karaman, Konya, Mersin, Şanlıurfa, Aksaray ve Iğdır olarak belirlendi.
http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=138073&KTG_KOD=216
Hacer Boyacıoğlu