Bakanlığın yeni GDO yönetmeliği de yargıdan dönebilir

Genetiği değiştirilmiş organizmalar yönetmeliği 4 kez değiştirildikten sonra silbaştan yenileniyor. Ancak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın bir an önce yürürlüğe sokmak istediği yeni yönetmelik, içeriği kadar hukuki boyutlarıyla da tartışma konusu. Tartışılan yönetmelik tıpkı 26 Ekim'de yayımlanan gibi yasal dayanaktan yoksun. Çünkü Meclis'te yasalaşan yönetmelik ancak 6 ay sonra yürürlüğe girebilecek.
26 Ekim'de yayımlanan ve yürürlüğü giren GDO yönetmeliğinin, gelen itirazlar üzerine Danıştay tarafından yasası olmadığı gerekçesiyle yürütmesi durdurulmuştu. Sektör temsilcilerine göre bu son yönetmeliğin kaderi de 26 Ekim yönetmeliğinden farklı olmayacak. Geçen hafta Meclis'te kabul edilen Biyogüvenlik Yasası da bu sorunu gidermekten uzak. Çünkü yasa, teknik altyapı hazırlıklarının tamamlanması gerekçesiyle 6 ay sonra yürürlüğe girebilecek. Bu durum, Biyogüvenlik Yasası'nın şu anda üzerinde çalışılan yönetmeliğe yasal dayanak oluşturmasını engelliyor.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ise yeni yönetmelik konusunda elini çabuk tutmak istiyor. Çünkü 26 Ekim tarihli yönetmeliğin geçerlilik süresi, 1 Mart tarihinde sona erdi. Şu anda GDO konusuyla ilgili hiçbir yasal süreç işlemiyor. Yaklaşık bir aydır boşluğun doğmuş olması, bakanlığı acele ettiren en büyük etken. Bugün bakanlıkta gerçekleştirilecek bir toplantıyla yönetmeliği sektör temsilcilerinin görüşüne açacak olan bakanlık, toplantının hemen sonrasında yönetmeliği yürürlüğe sokmak istiyor.
İtirazcı avukat takipte
26 Ekim tarihli yönetmeliğin yürütmesini durduracak kararın itirazını gerçekleştiren avukat Gonca Eren bakanlığın yine aynı hatayı tekrar ettiği görüşünde. Eren yönetmeliğe yeniden itiraz edebileceğini belirterek "Görünen o ki, GDO'lu ürünlerin Türkiye'ye girişine engel olmak zor. Madem bu ürünler Türkiye'ye girecek, en azından bunun denetim ve kontrolleri, sağlıklı bir şekilde yürütülmeli. Bunun için de güvenilir bir hukuki altyapı gerekiyor. Ancak bunu sağlayacak yasal süreç hâlâ ortada yok" dedi.
Hazırlanan yönetmeliğin hukuki olarak risk taşıdığını ifade eden Ziraat Mühendisleri Odası Üyesi Fatih Taşdöğen ise kaosu gidermek için bir an önce bir şeyler yapılması gerektiğini söyledi.
Gıda İşverenleri Sendikası Başkanı Nejdet Buzbaş'ın yönetmelik konusundaki itirazı ise GDO eşiklerine dayanıyor. Yeni yönetmelikte GDO eşik oranının bakanlığın inisiyatifine bırakıldığını söyleyen Buzbaş, "Bakanlık her ürün için ayrı bir GDO oranı eşiği belirleyecek. Bu, çok zor gerçekleşecek ve zaman alacak bir süreç. Bu konuda bir önlem alınmazsa sanayici yargıya gidecek tehlikelerle bile karşılaşabilir" diye konuştu.
Yem Sanayicileri Başkanı Ülkü Karakuş'a göre ise hazırlanan Biyogüvenlik Yasası, Avrupa Birliği (AB) içindeki en karışık ve ağır yasa. Yem sanayicisinin ekim ayından bu yana 200 milyon lira zarara uğratıldığını söyleyen Karakuş, sanayicinin "potansiyel suçlu" olduğunu söyledi.
http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=138444&KTG_KOD=216
Selma Bektaş