Çiftçilerimize 650 Milyon Lira Tarımsal Destek Ödeniyor

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından üreticilerimize yapılmakta olan 2010 Yılı Tarımsal Destekleme ödemeleri kapsamında, 25 Mayıs 2010 tarihinde, 650 milyon lira çiftçilerimize ödenmek üzere Ziraat Bankası’na aktarıldı. Banka, söz konusu destekleri 28 Mayıs 2010 Cuma günü tarihi itibariyle çiftçilerimizin hesabına yatıracak.
Mayıs ayı destekleme ödemelerine ilişkin ayrıntılar şu şekilde:
a- Fark Ödemesi Destekleri 585. 000.000 TL
1- Hububat ve Bakliyat Desteği
2- Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği
b- Diğer Destekler 65. 000.000 TL
1- Sertifikalı Tohum Kullanımı
2- Sertifikalı Tohum Üretimi
3- Sertifikalı Fidan Kullanımı
4- AR-GE
5- Kırsal Kalkınma
6- Tarım Sigortası
http://www.tarim.gov.tr/Duyurular,haber_Detayli_Gosterim.html?NewsID=1008