Tarım gıda hayvancılık bakanlığı kararnamesi yayımlandı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın adının değiştirilerek Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kurulmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname (KHK:639) yayınlandı.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın adının değiştirilerek Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kurulması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 3/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görevi; bitkisel ve hayvansal üretim ile su ürünleri üretiminin geliştirilmesi, tarım sektörünün geliştirilmesine ve tanm politikalarının oluşturulmasına yönelik araştırmalar yapılması, gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliği, kırsal kalkınma, toprak, su kaynaklan ve biyoçeşitliliğin korunması, verimli kullanılmasının sağlanması, çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi, tanmsal desteklemelerin etkin bir şekilde yönetilmesi, tanmsal piyasalarm düzenlenmesi gibi ana faaliyet konularının gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak; gıda, tanm ve hayvancılığa yönelik genel politikaları belirlemek, uygulanmasını izlemek ve denetlemektir.

Hepimize hayırlı olsun…