40 BİN ÇİFTÇİYE BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ UYGULAMA EĞİTİMİ VERİLECEK

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, bitki ve bitkisel ürünlere arız olan zararlı organizmalarla mücadelede kullanılan bitki koruma ürünlerinin tarla, bahçe veya bağlar ile bu ürünlerin saklandığı yerlerde uygulanmasında kullanıcıların, bitkilerin, hayvanların ve çevrenin korunması amacıyla “BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” 21.11.2009 tarih ve 27413 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

21 Mayıs 2010’da uygulamaya geçecek olan bu yönetmelik ile, bitkisel üretim yapılan alanlarda bitki koruma ürünü uygulamalarının Bakanlıktan “BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULAMA BELGESİ”almış olan yetkili kişiler tarafından yapılması zorunluluk haline getirilmiştir. Bu kişiler, “bitkisel üretim yapan kişiler” ve “profesyonel kullanıcılar” olarak tanımlanmaktadır.

Bitki Koruma Uygulama Belgesi almak isteyen bitkisel üretim yapan kişilere eğitim verecek olan eğiticilerin eğitimi, İl Tarım Müdürlüğü Bitki Koruma Şube Müdürlüğü ve 14 İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisleri, Ziraat teknikeri ve Ziraat Teknisyenlerinin katılımı ile 10.02.2010 tarihinde Bursa İl Tarım Müdürlüğünde yapılmış olup, eğitimlerin sonucunda 79 katılımcıya “BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ UYGULAMA EĞİTİCİ BELGESİ” verilmiştir.

Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi almak isteyen bitkisel üretim yapan kişilere 25.02.2010 – 21.05.2010 tarihleri arasında İl veya İlçe Tarım Müdürlüklerince verilecek eğitimler ve yapılacak değerlendirmeden sonra il genelinde 35-40 bin civarında üreticiye “Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi” verilmesi hedeflenmektedir.

İlgili yönetmelik hükümlerine göre; Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesine sahip kişiler, sadece kendisine ait olan üretim alanında bitki koruma ürünü uygulaması yapabilecektir. Yaptıkları uygulamaların kayıtlarını tutmak ve gerektiğinde yaptıkları uygulamaların denetlenmesi ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi il/ilçe tarım müdürlüklerince görevlendirilen denetleyici kişilere göstermek zorundadırlar. Bu belgeye sahip olmayan üreticiler, bitki koruma ürünü uygulamasını profesyonel kullanıcılara yaptırmak zorundadır.

Bu yönetmelik hükümlerine uymayanlar hakkında 15/05/1957 tarihli ve 6968 sayılı Zirai Karantina Kanununun cezaya ilişkin hükümleri, 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıda Kanununun cezaya ilişkin hükümleri ve 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

http://www.tarim.gov.tr/Duyurular,haber_Detayli_Gosterim.html?NewsID=776