Mazot ve gübre desteğinin süresi uzatıldı

Mazot, gübre ve toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin tarım il-ilçe müdürlüklerine başvuru süresi, 1 Nisan 2011'e kadar uzatıldı.

Gübre ve toprak analizi destekleri, 1 Ocak-31 Aralık 2010 tarihleri arasında analiz yaptıran çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) kayıtlı çiftçilere ödenecek.

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğde yaptığı değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mazot, gübre ve toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçiler için 31 Aralık 2010'da sona eren başvuru süresi, tebliğ ile 1 Nisan 2011 günü mesai saati bitimine kadar uzatıldı. Çiftçiler, 1 Nisan 2011'e kadar tarım il-ilçe müdürlüklerine başvurabilecek.

Kadastro görmemiş köylere ilişkin, tahkim komisyonlarınca yapılan çalışma planına göre daha önce 31 Aralık 2010 olarak belirlenen her köy için son müracaat tarihi değiştirilmedi.

Destekleme ödemelerinden yararlanmak için toprak analizlerinin 1 Ocak-31 Aralık 2010 döneminde yaptırılmış olması gerekiyor.

ÇKS'ye kayıtlı 50 dekar ve üzeri her bir tarım arazisinin gübre destekleme ve toprak analizi desteği ödemesinden yararlanabilmesi için, her 50 dekarlık alan için bir analiz olmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda 1 Ocak-31 Aralık 2010 tarihleri arasında toprak analizi yaptırılmış olması zorunluluğu bulunuyor.

http://www.haber7.com/

http://www.gidatarim.com/icerikdetay.asp?IcerikId=14768&tur=1