Tarım Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan firmaları teşhir etti!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan 229 firmayı ve bu firmalara ait 355 ürünü teşhir etti. Bu firmaların arasında bilindik markaların da bulunması dikkat çekerken, bir çok et ürününde at etinin tespit edilmesi ise olayın vehametini gözler önüne serdi.

 

Bakanlığın resmi web sitesinden yayınlanan listede, et ve süt ürünleri, bitkisel yağlar, bal, alkollü içecekler, baharat, takviye edici gıdalar, çikolata, enerji içeceği, kahve, şekerli mamüller ve alkolsüz içecek türlerinden toplam 229 firmaya ait 355 parti ürün firmalarının ismi ile birlikte yer aldı.

 

2016-2017 Balıkçılık Av Sezonu Açılışı Basın Açıklaması

2016-2017 Balıkçılık Sezon Açılışı ile 4/1 Numaralı Ticari ve 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğlerin Yürürlüğe Girişine İlişkin Bilgi Notu

Gırgır ve trol ağları ile avcılık faaliyetinde bulunan balıkçılar için 15 Nisan'da başlayan genel av yasağı, Akdeniz'de 15 Eylül diğer denizlerimizde 1 Eylül'de sona ererek yeni av sezonu başlayacaktır.

Bakanlığımız deniz ve içsularımızdaki su ürünleri stoklarının korunması ve sürdürülebilir işletilmesini sağlamak amacıyla 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve buna ait Yönetmelik uyarınca ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen iki ayrı tebliğ hazırlamakta ve Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe koymaktadır.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARAFINDAN 2016 YILI BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYINLANDI

 
 
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARAFINDAN 2016 YILI  BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYINLANDI
 

BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/29)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, ülkemizde bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, sürdürülebilirliği sağlamak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik, çiftçilere destekleme yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/12/2015 tarihli ve 2015/8294 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesine Dair Karar ile 25/4/2016 tarihli ve 2016/8791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında 2016 yılında yapılacak Mazot ve Gübre Desteği, Organik Tarım Desteği, İyi Tarım Desteği, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Fark Ödemesi Destekleri, Yem Bitkileri Desteği, Bombus Arısı Desteği, Yurt içi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği, Yurt içi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanım Desteği, Yurt içi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği, Yurt içi Sertifikalı Fidan Üretim Desteği, İlave Sözleşmeli Üretim Desteği, Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Destekleri belli oldu

 

2016 yılı tarımsal destekleri açıklamaya devam ediyor. Prim ve hayvancılık desteklerinin ardından bugün de yurt içi sertifikalı tohum kullanım ve üretim desteklerini açıklıyoruz. Yurt içi sertifikalı tohum kullanım ve üretim destekleri 2016'da ne kadar oldu? İşte rakamlar...

2016 YILI YURT İÇİ SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM DESTEĞİ

Buğday, Arpa: 8.5 TL/da (Değişmedi)

Yonca, Yer Fıstığı: 15 TL/da (Yonca 5 TL arttı)